Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-21

MAKRO: HÅLLPUNKTER ATT BEVAKA KOMMANDE VECKAN

MÅNDAG DEN 21 NOVEMBER

======================

kl 17.00: ECB: Mario Draghi talar inför Europaparlamentet

Kan ge fortsatta indikationer om vad som är att vänta inför rådsmötet den 8
december. Det generella antagandet är att de då ska förlänga QE-programmet
till bortom mars 2017.

Vid det senaste mötet den 20 oktober konstaterade ECB att de fortsätter
studera möjliga ändringar i det nuvarande programmet (där brist på
obligationer att köpa kan bli ett problem), men också att de kommer att ha en
bättre bild i december med nya prognoser. I september hade ECB en
inflationsprognos på 1,2% för 2017 och 1,6% för 2018.

Protokolletfrån oktobermötet visade att ECB-rådet inte såg någon övertygande
uppåttrend för kärninflationen. Det sågs samtidigt som viktigt att inte skapa
obefogade förväntningar i marknaden om policybeslut, när de överväger
huruvida de ska utöka stimulanserna.

Mario Draghi sade den 18 november att det fortfarande finns en betydande grad
av osäkerhet och att återhämtningen i ekonomin hänger på fortsatt
penningpolitiska stöd.

Commerzbank noterar att kärninflationen förväntas vara fortsatt låg, bland
annat utifrån en dämpad löneutveckling. Därför antas ECB i december annonsera
att de kommer att utöka obligationsköpen bortom mars.

"Eftersom de då utan tvekan kommer att sänka sin prognos för kärninflationen
för nästa år med mindre än vad vi tidigare antagit, så tror vi nu på en
förlängning av programmet med bara sex månader till september 2017, inte som
vi tidigare trodde nio månader. Och vi tror inte längre på en räntesänkning i
mars", skriver Commerzbank.
Bild: lågt lönetryck dämpar kärninflationen i EMU

ONSDAG DEN 23 NOVEMBER

======================

kl 9.30: Riksbanken: finansiell stabilitetsrapport

I den förra rapporten i juni konstaterade Riksbanken att bostadspriserna och
hushållens skuldsättning fortsatt att öka, vilket har gjort både hushåll och
banker mer sårbara, och uppmanade till en kombination av åtgärder. Bland
annat nämndes skuldkvotstak som ett effektivt verktyg för att begränsa
riskerna.

Det är också viktigt att Finansinspektionen får den beslutskraft som behövs
för att bedriva en effektiv makrotillsyn. Detta är nu på gång, även om det
blir med regeringens godkännande i varje beslut vilket gjort Riksbanken
skeptisk till handlingskraften.

Riksbanken betonade i juni också vikten av att bankerna har god motståndskraft
och förordade ett bruttosoliditetskrav som komplement till de riskvägda
kapitalkraven.
kl 10.00: EMU: PMI (prel) november

Det samlade indexet (composite) väntas ligga kvar på 53,3 efter att ha stigit
i oktober. Industri-PMI antas sjunka något medan tjänste-PMI antas stiga
något.

Commerzbank noterar att utsikterna för euroområdet med en dämpad tillväxttakt
under vinterhalvåret kommer att få en översyn kommande veckan. Viktiga
sentimentsindikatorer som industri-PMI och IFO-index i Tyskland har
signalerat en högre tillväxt för fjärde kvartalet, och de har därför höjt sin
BNP-prognos till +0,5% q/q.

För hela euroområdet tvekar de däremot att höja den nuvarande prognosen på
+0,3%.

Det viktigaste skälet är sentimentet i tjänstesektorn, som tycks ha försämrats
på senare tid. Tidigare har tjänste-PMI varit en bättre indikator för den
reala BNP-tillväxten än industri-PMI, som också lyfts av att kraschen i
spåren av Brexit-omröstningen inte blivit verklighet, skriver Commerzbank,
som dock tror att tjänste-PMI stiger något från 52,8 till 53,5 i november.
kl 13.30: Storbritannien: finansminister Philip Hammond presenterar
budgetplaner

Här lägger regeringen fram ramarna för skatter och utgifter liksom
budgetkontorets (OBR) uppdaterade prognos för ekonomin och de offentliga
finanserna.

Unicredit skriver att den stora frågan är vad regeringens finanspolitiska
respons kommer att bli i spåren av beslutet att lämna EU.

"OBR kommer att ha dåliga nyheter för finansdepartementet: utsikterna för de
offentliga finanserna efter Brexit-omröstningen. OBR väntas följa Bank of
England och spå lägre tillväxt och högre inflation för nästa år och därefter.
Detta kommer att ge såväl minskade skatteinkomster som ökade offentliga
utgifter", skriver Unicredit.

Finansministern har indikerat en "nystart" för finanspolitiken för att stötta
ekonomin. Han har redan övergett sin företrädares löfte om att återgå till
överskott till 2020.

Men det väntas inte några större nyheter nu eftersom aktiviteten har varit mer
motståndskraftig än vad de flesta väntade sig efter Brexit. Finansministern
väntas ge sig själv större flexibilitet för mer stimulanser längre fram om
ekonomin skulle gå i stå under Brexit-förhandlingarna.

Vissa åtgärder kan dock komma för att stötta bostadsbyggandet, infrastruktur,
produktivitet och företagens investeringar, enligt Unicredit.
kl 14.30: USA: order varaktiga varor (prel) oktober

Väntas ha ökat med 1,1% m/m efter en nedgång med 0,3% i september. Exklusive
transport väntas +0,2% (+0,1%).

Credit Suisse tror på en uppgång med 1,4% under månaden, med en uppgång i
motorfordon och flygplan. Efterfrågan på fordon förblir hög med en uppgång på
nästan 18 miljoner i beräknad årstakt i oktober, medan Boeing rapporterade om
ytterligare 22 order relativt september.

Exklusive transport väntas en svag uppgång.

De kommer ägna särskild uppmärksamhet åt leveranserna av kärnkapitalvaror
(exklusive flyg och försvar).

"Tillväxten här återhämtade sig förra månaden efter en dämpad utveckling
första halvåret. Vi tror på en uppgång i denna kategori ska stötta våra
förväntningar om att företagens investeringar i utrustning ska bidra positivt
till BNP-tillväxten fjärde kvartalet", skriver Credit Suisse.
kl 16.00: USA: Michiganindex (def) november

Väntas ha stigit till 91,6 från 87,2 föregående månad, i linje med det
preliminära utfallet.

Inflationsförväntningarna på såväl ett som fem års sikt steg preliminärt från
2,4% till 2,7% i november, efter att under några månader ha varit i en
fallande trend.

Fed noterade vid novembermötet att de marknadsbaserade förväntningarna stigit
men förblir låga, medan de enkätbaserade förväntningarna varit i stort
oförändrade på senare tid.
kl 20.00: Fed: protokoll från FOMC-mötet 2/11

FOMC beslutade vid mötet att hålla räntan oförändrad. De noterade att
argumenten för en räntehöjning har fortsatt att stärkas men beslutade ändå
att avvakta några mer bevis på fortsatta framsteg mot Feds mål.

I sittanförandeinför kongressen den 17 november sade Fed-chefen Janet Yellen
att en räntehöjning kan vara lämplig "relativt snart" om inkommande data ger
ytterligare bevis på fortsatta framsteg för utskottets mål.

Credit Suisse noterar att novembermötet var utan överraskningar, och
protokollet väntas visa en ökande konsensus för en närtida höjning.

"Detta möte skedde före valet i november, så protokollet kommer inte att ge
några indikationer om hur Fed ser på policyn under en ny administration. Vi
tror inte att valresultatet kommer att få FOMC från att avstå en höjning i
december, men utsikterna för 2017 kommer troligen till stor del vara
avhängigt förändrade utsikter för finanspolitiken och regelverket", skriver
Credit Suisse.

Nu när valet är förbi har USA-räntorna stigit och dollarn stärkts på
förväntningar om ökad tillväxt och högre inflation i spåren av
Trump-administrationen. Fed funds-terminerna indikerar en sannolikhet på 96
procent att Fed höjer vid FOMC-mötet den 14 december, upp från 84 procent
före valet.

Deutsche Bank noterar att deras mer uppskruvade BNP-prognoser är beroende av
att den nya kongressen verkligen levererar, vilket de ser som rätt sannolikt.

"Men just nu kan Fed gå försiktigt fram eftersom den förhöjda dollarn bör
hålla varuinflationen, som varit låg under en tid, i schack", skriver
Deutsche Bank.

Detta var tydligt i oktober-KPI där kärninflationen sjönk något och
"kärnvaruinflationen" låg kvar på -0,5 procent.

De noterar att Janet Yellen i sitt anförande indikerade att Fed kommer att ta
hänsyn till den nya administrationens då det påverkar utsikterna för tillväxt
och inflation. Hon såg också marknadsreaktionen på valresultatet som
förenligt med förväntningar om en mer expansiv finanspolitik som kan få
konsekvenser för inflationen.

"Detta skulle mycket väl kunna bli fallet om de förväntade finanspolitiska
stimulanserna börja jobba sig igenom ekonomin vid en tidpunkt där
arbetsmarknaden når full sysselsättning", skriver Deutsche Bank.

TORSDAG DEN 24 NOVEMBER

=======================

kl 9.00: KI: konjunkturbarometer november

Enligt SME Direkts prognosenkät väntas Konjunkturinstitutets
barometerindikator, som sammanfattar företagens och hushållens syn på det
ekonomiska läget, ha sjunkit från 106,1 till 105,8 i november.

Index över sentimentet i den svenska tillverkningsindustrin, MCI, väntas ha
sjunkit en aning till 105,6 i november från en stark oktobernivå. Indikatorn
över hushållens förväntningar, CCI, väntas ha minskat från 105,1 till 103,6.
kl 10.00: Tyskland: IFO-index november

Den tyska tillväxten har dämpats under året till +0,2% q/q tredje kvartalet,
men sentimentsindikatorer har visat på en bättre bild för avslutningen på
året, med industri-PMI upp.

IFO-index väntas ligga kvar på 110,5 efter några månaders uppgång. Såväl det
framåtblickande som nulägesindex väntas också vara oförändrade på 106,1
respektive 115,0.

Unicredit tror på en liten uppgång till 111,0 i IFO-index.

"Då tyska företag förefaller att ha hanterat Brexit-chocken rätt bra och
Donald Trump visade en överraskande försonlig ton i sitt segertal, så bör
optimismen om den framtida ekonomiska utvecklingen kvarstår. Nedåtrisker för
exporten finns från Trumps agenda av handelshinder, men inhemska fundamenta
förblir stabila", skriver Unicredit.

FREDAG DEN 25 NOVEMBER

======================

kl 9.30: SCB: hushållsutlåning oktober

Enligt SME Direkts prognosenkät väntas bankernas utlåning till hushållen ha
ökat med 7,4 procent i oktober jämfört med samma månad i fjol, vilket skulle
innebära en nedväxling från 7,5 procents ökningstakt i september.

Tillväxttakten i utlåningen har dämpats något under de senaste månaderna efter
en topp på 7,8 procent i maj som innebar den högsta takten sedan december
2010.
---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 5191 7931, http://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.