Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-06-15

MAKRO: HÅLLPUNKTER ATT BEVAKA KOMMANDE VECKAN

MÅNDAG DEN 15 JUNI

==================


- USA: Empire manufacturing index juni kl 14.30

I maj steg Federal Reserve New Yorks index över aktiviteten i tillverkningsindustrin i delstaten - Empire State Manufacturing Index - till -48,5 från -78,2 i april.

Uppgången var betydligt större än till väntade -63,5, och bland annat delindexen över nya order och sysselsättning förbättrades markant och det gjorde även index över utsikterna på sex månader.

För juni väntas en fortsatt förbättring, till 32,5, enligt Trading Economics konsensusprognos.
TISDAG DEN 16 JUNI

==================

- BOJ: räntebesked

Vid sitt senaste räntemöte, den 27 april, lättade Bank of Japan åter på penningpolitiken genom att utöka köpen av risktillgångar och åta sig att köpa obegränsat med statsobligationer för att hålla räntorna låga.

Enligt protokollet från räntemötet framgick att ledamöterna ansåg att den japanska ekonomin har hamnat i ett allt allvarligare läge på grund av coronavirusets spridning i landet och internationellt. I nuvarande läge är det av högsta vikt att undvika att företag går omkull och att arbetslösheten ökar.

Under mötet framhölls synen att ytterligare lättnader behövs, inte minst för att bistå med likviditet. Det ansågs även vara av vikt att BOJ förbereder sig för ett försämrat läge efter att finansmarknaden på nytt börjat lugna sig.

Enligt ekonomerna på ING väntar sig ingen att BOJ ska göra något denna gång.

De noterar i ett kundbrev att BOJ-chefen Haruhiko Kuroda fortsätter med sin duvaktiga retorik genom att säga att centralbanken är inställd på att vidta alla nödvändiga steg för att stötta kämpande företag och skydda jobb. Samtidigt anser han att de lättnader som hittills genomförts som "tillräckliga och lämpliga".


- AF: arbetsmarknadsprognos kl 10.00

I början på maj meddelade Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar att arbetsmarknadsläget är så svårbedömt att de inte kan göra prognoser, utan bara bedöma olika scenarier.

Analyschefen Annika Sundén tillade att bedömningen att arbetslösheten toppar runt 11% i juli bygger på att virusutbrottet avtar under det andra kvartalet. Arbetslösheten avtar sedan successivt, hjälpt av att ekonomin återhämtar sig, under perioden till och med 2021-2022.

I ett mer pessimistiskt scenario kan arbetslösheten däremot i stället toppa på 14 procent i september i år.

AF:s månadsstatistik för maj visade att arbetslösheten steg till 8,5%, från 8,1% i april, och 6,6% i maj förra året.

Och veckostatistik från första veckan i juni visade att arbetslösheten fortsatt upp till 8,6%.

"Efter två månader är det en större andel som har blivit uppsagda, nästan hälften jämfört med fyra av tio under finanskrisen. Det går snabbare än under finanskrisen och indikerar allvaret på den svenska arbetsmarknaden", sade analyschefen Annika Sundén i en kommentar.


- ESV: prognos kl 10.00

I en uppdaterad budgetprognos den 14 maj konstaterade ESV att coronaviruset får stora konsekvenser och spådde ett underskott i statens finanser på 398 miljarder kronor i år. Nästa år väntade de ett underskott på 108 miljarder.

Marsprognosen låg på -14 respektive +10 miljarder kronor för de två åren.

Även prognoserna för det finansiella sparandet reviderades ned rejält, från -0,5 i mars till -7,3% i maj för 2020, och från -0,2 till -2,9% för 2021.

Maastrichtskulden väntades öka från 35 procent av BNP 2019 till 43 procent i år och nästa år.

Nu tror Swedbank att lite ljusare budgetprognoser kan vara i sikte.

"Det finns ljus i tunneln i takt med att coronapandemin stabiliseras och svenska samhället gradvis öppnar upp. Troligen är därför tiden med nedrevideringar av budgetsaldot för i år nu över", skriver de i ett kundbrev.

Swedbank påpekar att de finanspolitiska åtgärderna har varit större än vad ESV beräknat, men att detta motverkas av tecken på att ekonomin klarar sig bättre än vad de befarade i maj.

Banken lyfter fram att större skatteintäkter än väntat gjorde att budgetutfallet för maj blev hela 27,6 miljarder kronor bättre än Riksgäldens prognos.

"Vi räknar dock med att budgeten kommer visa stora underskott under sommarmånaderna. Sammantaget står vi fast vid vår bedömning att budgetunderskottet kommer att uppgå till cirka 400 miljarder kronor i år", skriver Swedbank.


- Tyskland: ZEW-index juni kl 11.00

Efter en uppgång till 51,0 i maj, från 28,2 i april, väntas ZEW-index över tyska investerares och analytikers förväntningar om ekonomin ha fortsatt att förbättras till 55 i juni.

Commerzbank tror på en betydligt större återhämtning för indexet, till 80, och hänvisar till den kraftiga börsuppgången som visar att investerarna allt mer räknar med att ekonomin ska återhämta sig.


- USA: detaljhandel maj kl 14.30

Efter tre månader med sjunkande försäljning - varav i april med 16,4% - väntas detaljhandelsförsäljningen i USA i maj har ökat med 7% jämfört med månaden före. Exklusive bilar väntas en uppgång med 5%.

Känt är redan att information från bilindustrin visat att 40% fler bilar såldes i maj än i april, även om nivån före krisen fortfarande är långt borta.

Unicredit lyfter fram att högfrekvensindikatorer pekar mot en uppstuds. Detta kan ses bland annat i indikatorer för mobilitet, restaurangbokningar och bilförsäljning.

"Utsikterna för detaljhandeln är fortsatt svaga både på grund av förmågan att handla (social distansering) och villigheten att handla (försiktighet och brist på pengar), skriver Unicredit i ett kundbrev.


Fed: Jerome Powell håller halvårsvis redogörelse om penningpolitiken inför kongressen, kl 16.00

Fed införde inga nya policyåtgärder vid det senaste mötet men upprepade beredskapen att använda "alla sina verktyg" för att stödja den amerikanska ekonomin.

Powell noterade vid pressträffen att vissa indikatorer talat för stabilisering men att nedgången i närtid är brant och vägen till full återhämtningen är lång. Fed har inte ens funderat på att höja räntan.ONSDAG DEN 17 JUNI

==================

- SCB: arbetslöshet maj kl 9.30

Enligt Infronts prognos bland analytiker väntas arbetslösheten, säsongsrensat, ha fortsatt upp till 8,6% i maj, från 7,9% i april.

Swedbank konstaterar i ett kundbrev att SCB-statistiken för maj väntas visa en fortsatt försämring på arbetsmarknaden och en stigande arbetslöshet upp till 8,4 procent, säsongsrensat.

"Ökningen sker dock ganska långsamt tack vare de omfattande korttidspermitteringarna. Det finns dock en betydande risk för en utdragen hög arbetslöshet när vi blickar framåt", skriver Swedbank.- EMU: KPI (def) maj kl 11.00

Sjönk preliminärt till 0,1% i maj, från 0,3% i april, enligt Eurostats snabbestimat.

Kärninflationen var oförändrad på 0,9%, väntat 0,8%.


TORSDAG DEN 18 JUNI

===================

- Norges Bank: räntebesked kl 10.00

Sedan coronavirusutbrottet har Norges Bank sänkt in styrränta tre gånger, vid det senaste mötet den 7 maj till 0 procent (före corona låg den på 1,5%). Budskapet i maj var att den sannolikt kommer att ligga kvar där under överskådlig tid.

Vid en pressträff efter räntebeskedet sade chefen Öystein Olsen att han dock inte helt utesluter att räntan kan komma att sänkas på nytt.

Olsen sade att centralbanken "lägger vikt vid att det nu är särskilt viktigt att säkra väl fungerande finans- inklusive penningmarknader".

Handelsbankens Kari Due-Andresen räknar med att den penningpolitiska hållningen kommer att upprepas, att styrräntan lämnas på noll till 2023 och att det mest intressanta blir Norges Banks syn på riskerna kring prognoserna för ekonomin.

Trots positiva tecken tycker hon att det är allt för tidigt att dra slutsatsen att utsikterna har förändrats på ett väsentligt sätt.

Sedan i december har Norges Bank inte släppt några fullständiga prognoser, bara två mindre i mars och maj. En räntebana publicerades dock i maj, som indikerade att nollräntan består till slutet på 2023.

"Liksom Fed behöver Norges Bank antagligen vara säkra på att återhämtningen fått ordentligt fäste och att ekonomin är på rätt spår för att möta penningpolitiska mål innan styrräntan höjs", skriver Kari Due-Andresen.


- BOE: räntebesked kl 13.00

ING noterar i ett kundbrev att begränsningar på grund av att man måste hålla socialt avstånd, försiktiga konsumenter och företag samt brexit alla utgör utmaningar för den ekonomiska återhämtningen i Storbritannien.

"Detta kommer att hålla uppe trycket på Bank of England att fortsätta att utöka sin balansräkning, och vi räknar med en ytterligare utökning av det kvantitativa lättnadsprogrammet nästa vecka", skriver ING.

BOE kommer snart att närma sig gränsen för sitt nuvarande QE-paket på 200 miljarder pund, vilket tyder på att en expansion ligger i korten vid det kommande mötet, enligt ING, som inte skulle bli förvånade om utökningen ligger i häradet 125-150 miljarder pund.

Ekonomerna gör bedömningen att den brittiska ekonomin kommer att få se en mer uttalad återhämtning under tredje kvartalet då allt fler företag väntas öppnas igen. Men även då kommer ekonomin att ligga kvar långt under sin storlek före virusutbrottet, och ING tror att det dröjer till slutet av 2022 eller 2023 innan den har återvänt till dessa nivåer.

"Dessutom ser det ut som att brexit kommer att utgöra en allvarlig utmaning senare i år, med leveranskejdor som sannolikt kommer att få se vissa initiala störningar när övergångsperioden tar slut", skriver ING.

Ett viktigt skäl till detta är att begränsningarna om att hålla socialt avstånd är här för att stanna.

Denna begränsning är avgörande för att bidra till att hindra en andra virusvåg - och undvika en ekonomiskt skadlig återgång till striktare nedstängning - men betyder icke desto mindre att många företag inte kommer att gå för fullt under överskådlig framtid. Detta kan bli särskilt problematiskt för delar av besöksnäringen och detaljhandeln, där många företag litar på en modell med höga volymer och låga marginaler.

"Samtidigt misstänker vi att konsumenter och företag kommer att upprätthålla högre nivåer av sparande/vara mer försiktiga med utgifter till dess att riskerna för en andra våg är borta", skriver ING.


- USA: Philadelphia Fed Index juni kl 14.30

Efter en botten på -56,6 i april, steg "Philly Fed" i maj till -43,1, dock snäppet under väntade -41,5.

Delindex över såväl nya order som sysselsättning steg rejält i maj.

Nu i juni väntar sig bedömare en fortsatt uppgång till -25.


- USA: nyanmälda arbetslösa veckodata kl 14.30

Efter en topp på 6,6 miljoner nyanmälda arbetslösa i början på april har antalet nya ansökningar om arbetslöshetsunderstöd successivt sjunkit till 1,54 miljoner nya ansökningar förra veckan.


FREDAG DEN 19 JUNI

===================

- EU: toppmöte

Stats- och regeringscheferna ska för första gången diskutera kommissionens omstridda förslag på återhämtningsfond.

Commerzbanks chefekonom Jörg Krämer räknar med att projektet i slutänden kommer att bli en realitet eftersom Tyskland har bytt sida och nu kräver en återhämtningsfond tillsammans med Frankrike.

Detta har försvagat ställningen för de fyra mindre länder som är kritiska mot fonden, däribland Sverige.

EU vill fördela fonden så att inte bara de sydeuropeiska länderna gynnas, utan även de östeuropeiska länderna, som därför väntas ge sitt stöd. Motståndet kommer därmed ...

Författare Direkt-SE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.