Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-07-10

MAKRO: HÅLLPUNKTER ATT BEVAKA KOMMANDE VECKAN

MÅNDAG DEN 13 JULI

==================

- AF: arbetslöshet juni kl 6.00

Veckostatistiken har redan visat att arbetslösheten fortsatt stiga vecka för vecka i juni och även att antalet varslade om uppsägning ökade jämfört med i maj. Att uppgången i arbetslösheten i alla fall delvis drivs av att många unga inte fått sommarjobb gör dock statistiken lite svårtolkad eftersom många av dem kan tänkas studera i höst.


TISDAG DEN 14 JULI

==================

- Kina: handelsbalans juni kl 5.00

Exporten väntas ha minskat med 1,4% i juni och importen med 10%. Samtidigt spås handelsbalansen visa ett överskott på 58,6 miljarder dollar.

I maj sjönk exporten med 3,3% och importen med 16,7%, väntat var en nedgång med 7% respektive 9,7%.

Samtidigt var handelsnettot betydligt större än väntat 62,9 miljarder dollar (väntat +39 mdr USD).


- SCB: KPI juni kl 9.30

Stigande el- och bensinpriser väntas ha dragit upp KPIF-inflationen till 0,5% i juni från 0,0% i maj, enligt Infronts analytikerenkät. KPIF-inflationen exklusive energi väntas samtidigt ha sjunkit till 1,1 procent från oväntat höga 1,2% i maj. Båda utfallen är helt i linje med Riksbankens färska prognoser.

Även om inflationsstatistiken är både volatil och ovanligt svårtolkad i dagsläget när vissa prisuppgifter saknas noterar analytiker att den övergripande bilden står sig - inflationen är långt under Riksbankens mål på 2% och lär förbli det under lång tid framöver.- Tyskland: ZEW-index juli kl 11.00

ZEW-index, som mäter tyska investerares och analytikers förväntningar på ekonomin, har stigit successivt efter det kraftiga raset till -49,5 i mars.

I juni steg det till 63,4 från 51,0 i maj, och uppgången var lite större än analytiker räknat med.

För juli ligger förväntningarna på en liten nedgång till 62,5.

Nordea skriver i ett kundbrev att bland annat ZEW-index förväntningsdelar som redan ligger på extremt höga nivåer, men att de gissar att de kommer att ligga kvar runt samma nivåer.

"Men när tiden går och när aktivitetsuppgångar med uppdämd efterfrågan fyllts så ökar sannolikheten för bakslag", skriver de.


ONSDAG DEN 15 JULI

==================

- BOJ: räntebesked

Inga penningpolitiska förändringar väntas vid detta möte.

Vid sitt senaste räntemöte, den 16 juni, lät BOJ depositräntan som väntat ligga kvar på -0,10% och meddelade att de kommer att köpa tillräckligt med statsobligationer för att hålla den tioåriga statsobligationen nära 0 procent.

De kommer dock att utöka mängden tillgängliga medel i sina befintliga verksamheter avsevärt.

BOJ noterade då att Japans ekonomi troligtvis kommer att förbli i ett allvarligt läge till dess att påverkan av covid-19 avtar och därefter förbättras gradvis under den senare delen av året.

Källor har uppgett för Reuters att BOJ vid detta möte kommer att hålla fast vid uppfattningen att ekonomin gradvis kommer att återhämta sig senare i år.

BOJ väntas däremot framhålla att riskerna mot utsikterna är extremt höga, inklusive en andra smittovåg som kan senarelägga en återhämtning såväl globalt som i Japan.

I sin kvartalsrapport, som publicerades på torsdagen, sänkte dock BOJ sin bedömning av det ekonomiska läget i samtliga nio regioner på grund av coronaviruset eftersom läget har försämrats eller är allvarligt.


- USA: Empire manufacturing index juli kl 14.30

Efter en bottenkänning på -78,2 i april steg index till -48,5 i maj och -0,2 i juni. Både i maj och juni överträffade uppgångarna förväntningarna med råge.

För juli väntar bedömare en fortsatt uppgång, Commerzbanks prognos ligger på 17,0.


- USA: industriproduktion juni kl 15.15

Spås visa en uppgång med 4,2% i juni m/m, efter att ha stigit med 1,4% månaden före.

Kapacitetsutnyttjandet bedöms samtidigt ha ökat till 68%, från 64,8% i juni.


- Kanada: räntebesked kl 16.00

Väntas hålla styrräntan stilla på 0,25%, enligt en enig analytikerkår.

Vid sitt senaste räntemöte, den 3 juni, meddelade BOC att de skalar ned några av de program som sjösattes när krisen var som värst, eftersom de finansiella förhållandena nu har förbättrats.

De ska dock fortsätta med sina storskaliga tillgångsköp tills den ekonomiska återhämtningen väl är igång och alla ytterligare policyåtgärder kommer att "kalibreras för att tillhandahålla den nödvändiga graden av penningpolitisk ackommodering som krävs för att uppnå inflationsmålet".

I mitten av juni sade nye BOC-chefen Tiff Macklem i sina första offentliga kommentarer att det kan ta lång tid innan den kanadensiska ekonomin återhämtar sig från effekterna av coronaviruspandemin.


TORSDAG DEN 16 JULI

===================

- Kina: industriproduktion, detaljhandel juni kl 4.00

Fortsatt återhämtning väntas för Kinas industriproduktion under juni, +4,7% y/y, efter en ökning med 4,4% i maj.

Även detaljhandeln väntas visa en uppgång, om än svag, i juni, med 0,3% jämfört med ett år tidigare. I maj sjönk detaljhandelns försäljning med 2,8%, i april med 7,5% och i mars med hela 15,8%.


- Kina: BNP 2 kv kl 4.00

Konsensusprognosen ligger på en BNP-tillväxt på 2,5% andra kvartalet y/y, efter en nedgång med historiska 6,8% under första kvartalet då coronaviruset lamslog landet. Jämfört med kvartalet före var nedgången 9,8%.

Vid sitt, försenade, möte i maj slopade Kinas folkkongress att sätta ett BNP-mål för 2020. Det var första gången sedan 1990 (då sådana mål började publiceras) som Kina inte satte upp ett BNP-mål.

Commerzbank räknar med att Kinas ekonomiska återhämtning kommer att dämpas avsevärt framöver då en markant försämring på arbetsmarknaden bromsar privatkonsumtionen, och höga skulder hos företagen håller tillbaka investeringar.

"Dessutom kommer gamla problem, som handelskonflikten med USA att hindra den ekonomiska tillväxten på lång sikt", skriver banken i ett kundbrev.- ECB: räntebesked kl 13.45

Såväl Capital Economics som ING räknar med att ECB vid det här mötet tar en andhämtningspaus, efter förra mötets besked om en lite större ökning av storleken på QE-programmet PEPP än väntat.

Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) utökades med 600 miljarder euro till 1.350 miljarder euro och dessutom förlängdes programmets genomförandetid till och med åtminstone juni 2021 (tidigare uppgavs årsskiftet).

Capital Economics skriver i ett kundbrev att de väntar sig att ECB-chefen Christine Lagarde håller fast vid sin duvaktiga ton genom att signalera att ECB är redo att göra ytterligare tillgångsköp och räntesänkningar.

Deras prognos är att PEPP utökas med ytterligare 500 miljarder euro, och att detta aviseras i december.

De noterar att ECB sedan förra mötet fått en del välkomna nyheter, som ett mycket starkt intresse för sina långa repor, ökad utlåning till icke-finansiella företag och ökad detaljhandelsförsäljning.

"Med detta sagt är de finansiella förhållandena i eurozonen fortfarande stramare än innan krisen började… och mer så i periferin än i kärnan", tillägger de.

Men de tycker inte att ECB verkar vara oroliga för närvarande och givet att de har mycket manöverutrymme under det utvidgade PEPP så anser Capital Economics att det är "mycket osannolikt" att ECB gör några ytterligare policyförändringar nästa vecka.

ING tycker att ECB förtjänar en andhämtningspaus.

"Efter all spänning sedan i mars bör nästa veckas möte ge ECB lite tid att reflektera och inventera. Det kommer inte att vara tillfället att besluta om några nya åtgärder", skriver ING i ett kundbrev.

De tycker att frågan om att ytterligare utöka storleken på PEPP eller kanske till och med avsluta programmet tidigare än väntat är för tidigt väckt, helt enkelt eftersom de ekonomiska utsikterna för eurozonen är för osäkra.

De noterar också att förhandlingarna (och så småningom ett beslut) om en europeisk återhämtningsfond kommer att påverka räntorna.

"En överenskommelse nästa vecka skulle stabilisera räntorna. Oenighet och senareläggning skulle kunna addera ny press på räntorna i periferin", skriver ING och tillägger att nästa viktiga stopp för ECB kommer att bli mötena i september och oktober. Då kommer det att finnas tydlig information och bevis på formen för återhämtningen inför andra halvåret.


- USA: Philadelphia Fed index juli kl 14.30

Steg rejält till 27,5 i juni, från -43,1 i maj. Men för juli tror analytiker på en nedgång till 17,5.- USA: detaljhandel juni kl 14.30

Efter att ha ökat med hela 17,7% i juni, jämfört med maj, väntas försäljningen i detaljhandeln ha ökat med mer blygsamma 4,5% i juni. Exklusive bilar är prognosen +4,2%.

Commerzbank har en lite högre prognos, +6,5%, och pekar på att ökad bilförsäljning och återöppnade restauranger bör lyfta siffran.

På det stora hela skulle detaljhandelsförsäljningen i juni därmed bara vara 2-3% lägre än i februari, vilket delvis hänger samman med kraftigt ökade sociala transfereringar från den federala regeringen, som därmed kompenserat för förlorad arbetsinkomst.

Commerzbank noterar att veckans amerikanska statistik kommer att ge en tydligare bild över takten i återhämtningen, men att den sannolikt inte kommer att ge någon indikation om huruvida den senaste vågen av nya coronasmittade i många delstater har stoppat den.


FREDAG DEN 17 JULI

===================

- Valueguard: bostadspriser juni kl 6.00

Att döma av andra prisindex har bostadspriserna fortsatt upp i juni. Coronapandemin verkar därmed ha fått en betydligt mindre påverkan på bostadspriserna än många trodde. Nedgången under andra halvan av mars och i april följdes av en rekyl upp redan i maj, som av allt att döma alltså fortsatt i juni. Särskilt starkt har villor gått, där priserna redan i maj var tillbaka på en ny rekordnivå.

"Utvecklingen på arbetsmarknaden blir viktig för bostadspriserna framöver, men faktorer som fortsatt låga räntor och lägre byggande kommer att stötta bostadspriserna", skriver Swedbank i sitt veckobrev.


- EU: toppmöte

På toppmötet väntas hårda förhandlingar dygnet runt om EU:s återhämtningspaket och långtidsbudget 2021-2027.

Europeiska rådets ordförande Charles Michel föreslog på fredagen en kompromiss där paketet uppgår till 750 miljarder euro och långtidsbudgeten 1.074 miljarder euro.

I långtidsbudgeten får Sverige och andra stora nettobetalare behålla sina rabatter på EU-avgiften och i återhämtningspaketet ändrade Charles Michels kompromiss kommissionens kritiserade kriterier för fördelning av stödet.

Charles Michel skärpte också kraven på EU-länder för att få bidrag.
Författare Direkt-SE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.