Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-08-07

MAKRO: HÅLLPUNKTER ATT BEVAKA KOMMANDE VECKAN

MÅNDAG DEN 10 AUGUSTI

=====================

- SCB: hushållens konsumtion juni kl 9.30

Ytterligare en pusselbit för utvecklingen under den första fasen av coronaviruset. Detaljhandeln har hållits relativt väl uppe och steg med 3,9 procent i årstakt i juni.

Den totala hushållskonsumtionen sjönk cirka 10 procent i årstakt i april och maj, och var enligt SCB en bidragande orsak (tillsammans med svag export) till att BNP minskade med 8,2 procent i årstakt under andra kvartalet.

Den senare delen av kvartalet kan ändå ha visat en viss förbättring, och aktivitetsindikatorn för juni steg med 2,4 procent från föregående månad.


TISDAG DEN 11 AUGUSTI

=====================

- Tyskland: ZEW-index augusti kl 11.00

Det framåtblickande indexet sjönk i juli och väntas ha fortsatt något ned i augusti, medan bedömningen om nuläget väntas ha förbättrats ytterligare denna månad, om än från en mycket låg nivå. Tyska data har generellt överraskat lite på uppsidan den senaste tiden.


- USA: NFIB småföretagsindex juli kl 12.00

Småföretagens förtroende föll brant i april men har därefter återhämtat sig med index på 100,6 i juni, vilket ändå är en bit från de 104,5 som noterades före coronakrisen.


ONSDAG DEN 12 AUGUSTI

=====================

- Storbritannien: BNP (prel) 2 kv kl 8.00

Det första utfallet för den brittiska ekonomin, som också påverkats kraftigt av covid-19. Bank of England ser -21 procent, vilket kan jämföras med -12,1 procent i euroområdet och -9,5 procent i USA.


- KI: uppdaterad konjunkturprognos kl 9.15

I juni spådde KI att BNP skulle minska med 5,4 procent i år.

Swedbank noterar att ny statistik och indikatorer sedan dess pekar på att återhämtningen långsamt har inletts.

"Korttransaktionsdata visar att hushållens konsumtion har förbättrats under sommaren och månadsdata visar att både exporten, produktionen och näringslivets försäljning ökade i juni jämfört med maj", skriver Swedbank som tror att KI reviderar upp sin prognos något.


- SCB: KPI juli kl 9.30

Efter ett oväntat högt utfall i juni väntas KPIF-inflationen åter ha vänt ner i juli, i huvudsak drivet av att energipriserna antas ha fallit tillbaka från höga nivåer månaden före.

Enligt Infront datas prognosenkät räknar ekonomerna med att KPIF-inflationen sjönk till 0,3% i juli från 0,7% i juni, vilket ändå skulle vara över de 0,0% som Riksbanken antog för juli i den senaste penningpolitiska rapporten. KPIF-inflationen exklusive energi väntas samtidigt ha sjunkit till 1,2% i juli från 1,3% i juni.


- EMU: industriproduktion juni kl 11.00

I maj steg industriproduktionen med 12,4 procent, och för de länder som rapporterat för juni ökade produktionen mer än väntat i såväl Tyskland, Frankrike, Italien som Spanien. Produktionen är ändå klart under nivåerna i februari, före coronakrisen, för Tysklands del med cirka 12 procent.


- USA: KPI juli kl 14.30

KPI väntas stiga 0,3 procent under månaden, med inflationstakten upp till 0,8 procent från 0,6 procent i juni. Kärninflationen väntas däremot sjunka till 1,1 från 1,2 procent. Kärninflationen har därmed sjunkit tillbaka från 2,4 procent i februari, efter att ha legat över 2-procentsnivån sedan början av 2018.


TORSDAG DEN 13 AUGUSTI

======================

- Kantar Prospera: inflationsförväntningar kl 8.00

De långsiktiga KPIF-förväntningarna hos penningmarknadens aktörer har sjunkit för att sedan plana ut på 1,6% de senaste månaderna.

Swedbank noterar att för Riksbankens del är inte kortsiktiga prisvariationer i fokus, men det finns en viss oro för inflationsförväntningarna. Såväl Henry Ohlsson som Cecilia Skingsley lyfte fram detta vid det senaste mötet, men ser dessa förväntningar som ändå relativt stabila under krisen.

Samtidigt har break-even inflationen visat att förväntningarna stigit sedan botten i mars/april.

"I juli som helhet var den tioåriga break-even inflationen stabil kring 1,4 procent men viss volatilitet finns. Enskilda utfall bör tolkas försiktigt och den övergripande uppfattningen är att inflationsförväntningarna är låga men acceptabla för Riksbanken", skriver Swedbank.


- USA: nyanmälda arbetslösa veckodata kl 14.30

Nyanmälda arbetslösa har visat en svagt sjunkande tendens under sommarmånaderna och var cirka 1,2 miljoner under föregående veckan. Commerzbank ser ett utfall i ungefär samma omfattning denna vecka.

De som fortsatt får arbetslöshetsstöd uppgår till över 16 miljoner och antalet som totalt får någon form av stöd under olika program under coronakrisen uppgår till över totalt 32 miljoner.


FREDAG DEN 14 AUGUSTI

======================

- Kina: industriproduktion, detaljhandel juli kl 4.00

Industriproduktionen steg 4,8 procent i årstakt i juni medan detaljhandeln sjönk 1,8 procent, nu väntas över 5 procent respektive en liten uppgång.

"Vi tror att de flesta indikatorer kommer att visa ett bättre utfall än de gjorde i juni, vilket indikerar att det tredje kvartalet har fått en bra start", skrev ING i en kommentar.

Den 15 augusti ska USA och Kina ha ett möte för en halvårsvis översyn av "fas ett"-handelsavtalet. Capital Economics noterar att de kinesiska köpen är långtifrån att ha nått målen, och kommer förbli så även om de ökar de kommande månaderna. Stödet för avtalet har också minskat i såväl Kina som USA i takt med fortsatt ökade spänningar mellan länderna.

"Just nu är det Trumps motvilja att erkänna avtalet som ett misslyckande det som håller det levande. Men frestelsen att dra sig ur avtalet kommer sannolikt att öka under Trumps återvalskampanj. Joe Biden har sagt att avtalet varit ett misslyckande och han kommer inte känna sig bunden av det om han väljs", skrev Capital Economics.


- Danmark: BNP (est) 2 kv kl 8.00

De nordiska länderna har haft olika strategier under coronakrisen, där inte minst Sveriges väg väckt internationell uppmärksamhet. Nu kommer de första samlade ekonomiska utfallen för det värsta kvartalet. Sverige visade en BNP-nedgång på 8,6 procent under kvartalet, nu kommer de första estimaten över Danmark och Finland, medan Norge dröjer till den 25 augusti.


- EMU: BNP (prel) 2 kv kl 11.00

Det första estimatet visade en nedgång med 12,1 procent jämfört med föregående kvartal, efter en nedgång med 3,6 procent första kvartalet. Spanien och Frankrike hade de största nedgångarna av rapporterande länder.


- USA: detaljhandel juli kl 14.30

Detaljhandeln sjönk kraftigt i mars och framförallt april (-14,7) men har därefter återhämtat sig i maj och juni.

Fordonsförsäljningen har tagit fart, men andra delar av detaljhandeln tycks åter ha dämpats med mindre rörlighet hos konsumenterna. I juni ökade handeln 7,5 procent, nu väntas

en uppgång med 1,7 procent under månaden (+1,3 procent exklusive bilar).- USA: industriproduktion juli kl 15.15

Liksom detaljhandeln fick sig industriproduktionen en rejäl törn i april och sjönk med 12,7 procent, men har därefter återhämtat sig en del i maj och juni. Nu väntas produktionen nu ha stigit ytterligare 3 procent under månaden.

Commerzbank skriver att enkäter pekar mot en förbättring i industrin i juli. Bilsektorn bidrar, liksom nyttigheter med god efterfrågan på el. Inom gruvsektorn har läget i alla fall inte försämrats och oljeproduktionen väntas ha gett ett litet bidrag, vilket totalt pekar mot en uppgång med 3,5 procent under månaden.

"Sammantaget väntas denna veckas USA-data därför visa på en fortsatt, om än långsammare, återhämtning", skriver Commerzbank.


- USA: Michiganindex (prel) augusti kl 16.00

Efter ett coronarelaterat fall har sentimentet stabiliserats på en lägre nivå. I juli sjönk indexet till 72,5, där framförallt förväntningsdelen har tappat.
Författare Direkt-SE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.