Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-12-12

MAKRO: HÅLLPUNKTER ATT BEVAKA KOMMANDE VECKAN

TISDAG DEN 13 DECEMBER

======================

kl 3.00: Kina: industriproduktion och detaljhandel november

Industriproduktionen väntas ha ökat med 6,1% i årstakt, oförändrat från
föregående månad, medan detaljhandeln antas ha ökat med 10,2%, upp från 10,0%
i oktober.
kl 9.30: SCB: KPI november

KPI-inflationen väntas ha stigit 1,4% från 1,2% i oktober, medan
KPIF-inflationen väntas ha stigit till 1,7% från 1,4%. Det kan jämföras med
Riksbankens prognos på 1,5% respektive 1,7%.

Efter två månaders utfall med rejäla besvikelser för Riksbanken kom
oktoberinflationen överlag in 0,1%-enhet under Riksbankens prognos för de
olika måtten, vilket sågs som en viss lättnad. Riksbanken har dock varit
tydlig med att inkommande KPI-utfall blir mycket viktigt inför nästa möte.

Danske Banks prognoser ligger på 1,56% y/y för KPIF och 1,21% y/y för KPIF
exklusive energi, vilket skulle vara 0,15 respektive 0,17 procentenheter
under Riksbankens motsvarande prognoser. Det betyder att skillnaden jämfört
med oktober består.

"Det är ingen jätteskillnad i sig, men man ska ha i minnet att Riksbanken drog
ner sin oktoberprognos med cirka 0,2 procentenheter jämfört med
septemberprognosen. Den verkliga prognosmissen är alltså större", skriver
Danske Bank.

Vice riksbankschef Per Jansson sade i ett anförande nyligen att det inte går
att komma ifrån att utvecklingen för inflationen har varit en aning oroande
den allra senaste tiden.

"Det är nu mest i KPI som det syns en tydlig uppgång. Den mer underliggande
inflationen mätt med KPIF exklusive energipriser har under året utvecklats
mer eller mindre sidledes eller till och med uppvisat en tendens att minska
något. Kommande månaders inflationssiffror blir mycket viktiga", sade han.

Riksbanken har sitt nästa penningpolitiska möte den 20 december. Danske Bank
håller, efter ECB-beskedet om förlängt men något neddragna månatliga köp,
fast vid sin prognos om att Riksbanken kommer att utöka QE-programmet med 30
miljarder kronor och även sänka räntan med 10 punkter.

De lyfter samtidigt fram Per Janssons mer framåtblickande resonemang. Frågan
är vad Riksbanken gör om inflationen inte lyfter som väntat under 2017, eller
om en uppgång driven av råvaru/valutaeffekter inte anses tillräcklig.

De tror att köpen av statsobligationer börjar nå vägs ände, och ser det som
tveksamt att Riksbanken skulle kunna gå vidare med köp av kommun- eller
bostadsobligationer.

"Så vad återstår. Möjligen ger Jansson en indikation. Han konstaterar ju att
om man hamnar i ett läge där det inte går att göra penningpolitiken mera
expansiv så innebär det inte att man kommer att ge upp inflationsmålet, utan
att man får acceptera att det tar längre tid att nå det", skriver Danske
Bank.
kl 10.30: Storbritannien: KPI november

Inflationstakten väntas ha stigit till 1,1% från 0,9% med kärninflationen upp
till 1,3% från 1,2%.

Det svagare pundet i spåren av Brexit-omröstningen har dragit upp
inflationsförväntningarna, och frågan är hur mycket Bank of England kommer
tillåta att inflationen skjuter över målet på sikt.

Vid det senaste policymötet konstaterade direktionen att den nu inte längre
räknar med att sänka räntan på nytt i år, och indikerade viss oro för att en
stigande inflation till och med kan tala för en räntehöjning vid någon punkt.

Kommittén skriver att det finns "gränser för i vilken utsträckning en
inflation över målet kan tolereras", och att penningpolitiken nu kan svara i
"båda riktningarna på förändringar i de ekonomiska utsikterna".

KPI-prognosen för 2017 höjdes till 2,7 procent från tidigare 2,0 procent. För
2018 lyfts prognosen till 2,7 procent från tidigare 2,4 procent.
kl 11.00: Tyskland: ZEW-index december

Index väntas visa små förändringar i december, med en liten nedgång för de
framåtblickande utsikterna medan nuläget bedöms vara oförändrat.

Sentimentsindikatorer för den tyska ekonomin har visat på en motståndskraft
mot de turbulenta händelserna i år, med PMI klart över 50 och IFO-index på
fortsatt högre nivåer. Industrins orderingång steg också betydligt i oktober.

Bundesbank har reviderat upp sina tillväxtutsikter där den huvudsakliga motorn
är en livlig inhemsk efterfrågan, som får stöd av den gynnsamma situationen
på arbetsmarknaden och av stigande privatinkomster.

ONSDAG DEN 14 DECEMBER

======================

kl 0.50: Japan: Tankanrapport 4 kv

Japans BNP för det tredje kvartalet reviderades ned något i spåren av bland
annat svagare kapitalinvesteringar. Industri-PMI har legat på strax över
51-nivån under det fjärde kvartalet.

Yenen har tappat nästan 9 procent mot dollarn i spåren av Donald Trumps
valseger i USA, vilket torde stötta exportindustrin och lugna Bank of Japan.

Tankan-index väntas ha stigit till 10 från 6 för de stora industriföretagen,
och med mer positiva utsikter. Även tjänsteföretagen spås ha en lite mer
positiv syn.

Reuters månatliga Tankan-index, som speglar det officiella, har visat på
stigande förväntningar under fjärde kvartalet.
kl 8.00: TNS Prospera: inflationsförväntningar, stora undersökningen

Förutom KPI-utfallet en viktig pusselbit inför nästa Riksbanksmöte den 20
december.

I den senaste stora enkäten (som inkluderar arbetsmarknadens parter) steg de
långsiktiga inflationsförväntningarna till 2,0% för första gången på fyra år.

En förankring av denna uppgång är viktigt för Riksbanken som genom sin
proaktiva policy vill bevara trovärdigheten för inflationsmålet, ett budskap
senast upprepat av vice riksbankschef Per Jansson. Det är också av betydelse
inför den kommande avtalsrörelsen, som drar ingång efter årsskiftet.

De långsiktiga förväntningarna bland penningmarknadens aktörer har legat på
1,9% de senaste två månaderna.
kl 9.00: Valueguard: bostadspriser november

Efter en liten dipp under sommarmånaderna, i samband med införandet av
amorteringskravet, har bopriserna generellt åter gått upp under hösten, om än
i en fortsatt avtagande ökningstakt.

Takten i hushållsupplåningen dämpades också något i oktober, men ligger
fortsatt långt över uppgången i disponibelinkomsterna vilket är oroande.

Finansinspektionen upprepade i den senaste stabilitetsrapporten att riskerna
för ett fall i bostadspriserna är förhöjd.

FI-chefen Erik Thedéen ville se mer samordnade åtgärder från Riksbanken och
regeringen, men några konkreta besked kom inte från stabilitetsrådets senaste
möte. Signalen från regeringen är att fortsatt invänta effekterna av
amorteringskravet.
kl 10.30: Storbritannien: arbetslöshet (ILO) oktober

Den brittiska arbetsmarknaden har hittills visat motståndskraft mot
Brexit-osäkerheten, men effekterna kan vara långsamma. Arbetslöshetsnivån
väntas ha legat kvar på 4,8% och löneökningarna stilla på 2,3%.
kl 14.30: USA: detaljhandel november

Väntas ha ökat med 0,3% under månaden och 0,5% exklusive bensin och bilar,
efter en överraskande stark uppgång på 0,8% respektive 0,6% i oktober.

Unicredit tror också på en inbromsning i detaljhandeln, med +0,3%.
Bilförsäljningen har dämpats något från mycket förhöjda nivåer, medan
stigande energipriser väntas ha lyft försäljningen vid bensinstationerna.
National Retail Federation rapporterade att helghandeln fått en bra start med
ökad kundtrafik jämfört med förra året.
kl 15.15: USA: industriproduktion, kapacitetsutnyttjande november

Industriproduktionen väntas ha minskat med 0,2% under månaden, efter att ha
legat still i oktober.

Credit Suisse noterar att den amerikanska industrisektorn återhämtat sig från
en djup nedgång tidigare i år, men tror på en kraftig, men tillfällig,
nedgång i november, med tillverkningsindustrin som bakomliggande faktor.

Antalet arbetade timmar föll betydligt i jobbrapporten och produktionsschemat
för bilindustrin pekar också mot en nedgång.

"Men vi väntar att denna svaghet ska vända kommande månader. Företagsenkäter
har varit starka, med nya order i Markits PMI upp till 20-årshögsta på 56,0",
skriver Credit Suisse.
kl 20.00: Fed: räntebesked, nya ledamotsprognoser

Efter att marknaderna tolkat Donald Trumps seger i presidentvalet som att mer
expansiv policy och högre inflation är att vänta så spås nu Fed slå till med
den andra höjningen på ett år. Den allmänna ekonomiska utvecklingen och de
senaste jobbrapporterna lägger heller inte hinder i vägen.

I Bloomberg News prognosenkät spår 91 av 93 bedömare att de höjer med 25
punkter till ett målintervall om 0,50-0,75 procent. Två bedömare spår
oförändrat.

Fokus riktas därmed mer mot hur mycket Fed antas höja framöver, alltså
ledamöternas räntebana ("dot plot"). I september drogs antagandet i
medianprognosen ned till två höjningar 2017, från tre i juniprognosen.

Credit Suisse noterar att med en decemberhöjning som till stora delar ses som
given så riktas fokus mera mot de framåtblickande utsikterna.

Detta är också första mötet efter valet. En enad republikansk administration
väntas ha stora konsekvenser för finans- och regleringspolitiken och detta
kommer så småningom att påverka även de penningpolitiska besluten.

"Men vi väntar oss att FOMC till stora delar ska respektera osäkerheten i det
nuvarande politiska landskapet och lämna utsikterna i stort sett oförändrade
just nu", skriver Credit Suisse.

De noterar att Fed-ledamöter efter valet har uttryckt en viss optimism om
möjliga policyförändringar, men att de har tenderat att upprepa att de
behöver se mer detaljer innan de bedömer den ekonomiska inverkan av den nya
administrationen.
kl 20.30: Fed: pressträff med Janet Yellen

Hon sade i mitten av november att de är nära att höja räntan eftersom ekonomin
fortsätter att förbättras.

"En räntehöjning kan vara lämplig relativt snart om inkommande data ger
ytterligare bevis på fortsatta framsteg för utskottets mål", sade hon i ett
anförande inför kongressen.

Janet Yellen väntas lägga ut texten om varför Fed höjer, men intresset riktas
främst mot utsikterna för 2017 och indikationer om i vilken takt Fed antas gå
fram.

Kommer säkerligen även få nya frågor om vad Trump-administrationens policy
innebär för Fed, frågor som hon hittills varit relativt svävande kring
eftersom stor osäkerhet råder.

TORSDAG DEN 15 DECEMBER

=======================

kl 9.30: SCB: arbetslöshet november

Arbetslösheten väntas ha sjunkit till 6,2% från 6,4% föregående månad.
Säsongsjusterat väntas en nedgång till 6,8% från 6,9%.

Swedbank räknar med att den goda utvecklingen på arbetsmarknaden fortsätter
ännu ett tag.

"Samtidigt kommer dock tecken på tilltagande matchningsproblem, vilket bland
annat Arbetsförmedlingen alltmer lyfter fram", skriver Swedbank i ett
marknadsbrev.
kl 9.30: SNB: räntebesked

Väntas lämna styrräntan oförändrad på -0,75 procent. SN...

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.