Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-27

MAKRO: HÅLLPUNKTER ATT BEVAKA KOMMANDE VECKAN (OMS)

(Sändes för första gången på fredagseftermiddagen)

MÅNDAG DEN 27 APRIL

==================

- AF : varse l- och veckostatistik kl 12.00

Arbetsförmedlingens veckovisa statistik över varsel och nyinskrivna arbetslösa
har seglat upp som några av de viktigaste datapunkterna för snabbt kunna
följa coronapandemins effekter på svensk arbetsmarknad och ekonomi.

Såväl varsel som nyanmälda arbetslösa har skjutit i höjden i en aldrig
tidigare skådat takt, men det går i alla fall att notera att den veckovisa
ökningstakten för varslen dämpats tydligt från toppnivån i slutet av mars.
Hur som helst sker det nu en kraftig uppgång i arbetslösheten, som kan stiga
upp mot 10 procent till sommaren enligt bedömare.

TISDAG DEN 28 APRIL

==================

- Riksbanken : räntebesked 9 . 3 0

Riksbankens prognoser från i februari har naturligtvis helt skjutits i sank av
coronaviruspandemin, och Riksbanken har redan svarat med en rejäl bredsida av
åtgärder för att stabilisera finansmarknaderna och mildra de ekonomiska
effekterna, men reporäntan har hittills lämnats oförändrad.

Majoriteten av de ekonomer som Infront har tillfrågat med att reporäntan också
kommer att lämnas oförändrad på 0,00 procent efter detta möte. Danske Bank
tror dock på en räntesänkning med 25 punkter och Handelsbanken på en
50-punkterssänkning.

Beträffande Riksbankens nya ram för värdepappersköp, 300 miljarder kronor i
år, tror SEB på en höjning (med ytterligare 300 miljarder kronor). Även
Handelsbanken räknar med en höjning.

- SCB : detaljhandel mars kl 9.30

Att coronapandemin haft stora effekter på den svenska handeln i mars står helt
klart, med både en överlag svag försäljning och en kraftig tudelning, där
dagligvaruhandeln gått starkt med stöd av hamstring och överflyttad
konsumtion från restauranger medan sällanköpshandeln haft det desto tuffare.

Förväntningarna spretar rejält. Swedbank räknar med att detaljhandelns
försäljning i mars växlar ned till 0,3% y/y från 2,8% i februari, medan
Nordea i stället spår ett ras på 8,0%.

- USA : hushållens konfidensindikator april kl 16 .00

USA-hushållens konfidensindikator för mars samlades in till och med den 19
mars och hölls upp bättre än då förväntat med en nedgång till 120. För april
förväntas detta index ha fallit till 95, enligt Trading Economics
konsensusprognos.

ONSDAG DEN 29 APRIL

===================

- KI: prognosuppdatering kl 9. 15

Redan en vecka efter den senaste prognosen, den 1 april, konstaterade KI att
den redan var omsprungen av verkligheten. KI räknade då med att svensk BNP
skulle sjunka 3,2% i år, en prognos som snabbt visade sig alltför
optimistisk.

KI kommer också att presentera svaren på de frågor om covid-19 som de ställt
till företag och hushåll i sin konjunkturbarometer i april.

- USA : BNP (est) 1 kv 14 .30

Nedstängningen av den amerikanska ekonomin under mars förväntas ha fört ned
BNP-utvecklingen för det första kvartalet till minusnivå efter en stark
inledning på året i januari och februari. Trading Economics konsensus pekar
mot -4,1 procent mot det fjärde kvartalet, i beräknad årstakt.

Commerzbank påpekar att USA stängde senare i mars än Europa och därför
förväntas den ekonomiska inverkan under det gångna kvartalet ha varit
lindrigare. Beaktat att utvecklingen mellan kvartal är i uppräknad årstakt,
således med multiplikatoreffekt om fyra, förväntas BNP-utvecklingen i det
första kvartalet bara ha varit negativ om drygt 1 procent.

"En mycket större nedgång i produktionen kan väntas i det andra kvartalet",
fortsätter den tyska storbanken.

- Fed : räntebesked 20 . 0 0

Fed har redan sänkt styrräntan med 150 punkter ned mot noll under coronakrisen
och lanserat ett flertal låneprogram. Capital Economics ser det som troligt
att ledamöterna kommer att använda detta FOMC-möte till utvärdering snarare
än att annonsera några nya policyåtgärder. Enligt Wall Street Journal kan
dock några av programmen komma att breddas vid detta möte.

TORSDAG DEN 30 APRIL

===================

- EMU : BNP (prel) 1 kv 11 .00

Det första estimatet av euroområdets BNP-utveckling under det första kvartalet
väntas visa en nedgång på 3,2 procent mot kvartalet närmast före, enligt
Trading Economics konsensus.

Nordea förväntar sig en utveckling på -4,5 procent mot det fjärde kvartalet då
euroområdet tidigt under året påverkades negativt av att Kina hade
virusbekymmer innan nedstängningsåtgärder började att införas i Europa under
mars.

Både produktion och konsumtion drabbas, konstaterar banken som lägger till att
det andra kvartalet kommer att vara mycket värre.

- EMU : KPI (prel) april kl 11 .00

Inflationstakten i euroområdet väntas ha fallit till 0,1 procent i april,
enligt Trading Economics konsensus. Detta efter ett tapp från 1,2 till 0,7
procent mellan februari och mars.

- ECB : räntebesked, kl 13.45, presskonferens 14.30

Under torsdagsmorgonen väntas därutöver tyska statistikhållpunkter som
detaljhandel och arbetslöshet liksom hela euroområdets arbetslöshet. Nordea
konstaterar att det är en tung dag för EMU då även ECB lämnar räntebesked
efter lunch. Depositräntan väntas ligga kvar på -0,50 procent, enligt Trading
Economics konsensus.

"ECB-mötet kommer antagligen mestadels fokusera på hur räntespreaden för
italienska och spanska statsobligationer ska tyglas", skriver Nordea i sitt
veckobrev.

Banken bedömer vidare att ECB-chefen Christine Lagarde lärt sig av sin
bristfälliga kommunikation vid mötet i mars. I och med att skräpobligationer
accepterats som säkerhet kan vägen vara utstakad för att skräpobligationer
kan köpas inom pandemiköpprogrammet PEPP, tror Nordea.

"Det är i alla fall en fråga som ECB måste adressera. Vad händer om Italien
klassas som skräp av kreditvärderare? Ytterligare kreditrisk i centralbankers
balansräkningar verkar vara ledorden i denna kris", skriver Nordea.

- USA : nyanmälda arbetslösa, veckostatistik kl 14 . 3 0

Enligt den senaste rapporteringen minskade antalet nyanmälda arbetslösa till
4,4 miljoner, från 5,2 miljoner. Commerzbank räknar med fortsatt nedgång till
alltjämt historiskt mycket höga 3,5 miljoner.

- USA : privatkonsumtion och inflation (PCE) mars kl 14 . 30

Konsensusprognosen pekar mot 6 procents lägre konsumtion i mars, än i
februari. Kärninflationen (PCE) väntas ha minskat till 1,6 procent i mars
från 1,8 procent i februari.

FREDAG DEN 1 MAJ

===================

- USA : ISM industri-PMI april kl 16 .00

Medan många europeiska marknader håller stängt väntas ISM:s inköpschefsindex
över amerikansk industrisektor visa på fortsatt nedgång till 42 från 49,1 i
mars, enligt Trading Economics konsensus. Samma dag väntas även Markits
definitiva PMI för april. I den preliminära bedömningen sjönk denna
undersökning bland inköpschefer i den amerikanska industrin till 36,9 från
48,5 i mars.

Unicredit tror på en nedgång till 39 och påpekar att ledtider har en vikt på
20 procent vilket artificiellt än en gång kan hålla uppe ISM-industrisiffran
för april.

"Underindex för produktion, nya order och sysselsättning kan väntas testa nya
rekordlåga nivåer", skriver banken som tror att april utgör botten för PMI då
det är den månaden som ser ut att bli värst avseende begränsningar.

---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.