Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-26

MAKRO: HÅLLPUNKTER ATT BEVAKA PÅ TORSDAGEN

kl 9.30: SCB: hushållsutlåning september

Ökningstakten i utlåningen till hushållen har trendat svagt nedåt sedan
sommaren 2016, men lånen ökar fortsatt klart snabbare än inkomsterna. Det
återstår att se vilken, om någon, effekt inbromsningen på bostadsmarknaden i
september får. Enligt SME Direkts enkät väntas utlåningen ha ökat 7,0% y/y i
september, i stort sett i linje med 7,1% i augusti.
kl 9.30: Riksbanken: räntebesked och penningpolitisk rapport

Ekonomerna i SME Direkts enkät är eniga; det blir ingen ändring av vare sig
reporäntan eller räntebanan nu, och det faktum att ECB sannolikt ger besked
om hur de gör med sitt tillgängsköpprogram efter årsskiftet några timmar
efter Riksbankens räntebesked gör att ingen heller räknar med att Riksbanken
nu kommer att ge några klara signaler om utsikterna för ytterligare
obligationsköp efter årsskiftet.

Swedbank: "Köpprogrammet löper ut vid årsskiftet och det naturliga hade varit
att nu meddela huruvida köpen ska fortsätta eller inte. Det faktum att ECB:s
beslut kring sina obligationsköp ännu inte är känt komplicerar beslutet för
Riksbanken. Vi tror därför att de avvaktar till i december och då meddelar
att nettoköpen (men inte återinvesteringarna) avslutas vid årsskiftet".
kl 10.00: Norges Bank: räntebesked

Vid det senaste mötet i september signalerade Norges Bank tydligt att de
räknar med att styrräntan ligger kvar på 0,50% under de närmaste kvartalen.

Mot bakgrund av detta besked ser Nordea räntebeskedet som något av en
ickehändelse, särskilt som det inte kommer någon penningpolitisk rapport med
en ny räntebana. En nyhet är dock att Norges Bank kommer att börja publicera
protokoll från räntemötena.

Visserligen har bostadspriserna i Norge sjunkit på senare tid och inflationen
har kommit in lägre än väntat, men det vägs enligt Nordea upp av att den
norska kronan samtidigt har försvagats och oljepriserna stigit något.
kl 13.45: ECB: räntebesked

Väntas hålla styrräntan oförändrad, men annonsera en neddragning av
obligationsköpen från årsskiftet. Nyckelfrågan är omfång och tidsram.

Enligt Bloomberg News medianprognos väntas tillgångsköpen dras ned från 60
till 30 miljarder euro från årsskiftet, samtidigt som programmet förlängs med
nio månader. Depositräntan väntas inte ändras förrän första kvartalet 2019.

ECB-chefen Mario Draghi sade redan vid det förra mötet att huvuddelen av
beskedet om QE-kalibrering skulle komma vid oktobermötet, och har upprepat
detta budskap relativt nyligen. Samtidigt har han åter betonat att även om
ECB har förtroende för att inflationen ska konvergera mot målet måste de ha
tålamod, och att det krävs en fortsatt expansiv policy.

Enligt källor till Bloomberg News och Reuters överväger ECB att minska
obligationsköpen från nuvarande 60 miljarder euro per månad till kanske 30
miljarder euro per månad från årsskiftet, men samtidigt förlänga programmet i
nio månader.

För att dämpa en potentiellt åtstramande effekt kan de samtidigt framhålla att
en höjning av styrräntan ligger långt bort.

Chefekonom Peter Praet har luftat idén om en större neddragning av de
månatliga köpen men att samtidigt låta de löpa under längre tid, en hållning
som Draghi tycks dela.

Nordea tror att ECB kommer att annonserar en förlängning av obligationsköpen
med åtminstone sex månader från januari, men dra ned dessa till 30 miljarder
euro per månad. Det skulle visa på förtroende för inflationsuppgången men
ändå ge fortsatt stimulans och ta hänsyn till krympande utbud att köpa.

"Det låga inflationsutfallen kommer att göra att ECB:s taperingbeslut blir
duvaktigt, och betoningen kommer att bli på den framåtblickande guidningen.
Efter alla läckor så kommer beslutet inte att leda till några större
marknadsrörelser, men kortsiktig volatilitet är oundvikligt", skriver Nordea.

De tror att ECB på flera sätt kommer att försöka få beskedet att framstå som
duvaktigt:

ECB väntas behålla den framåtblickande guidningen om att räntan ska förbli på
nuvarande nivå under en utdragen tid och klart längre än efter att
tillgångsköpen avslutats.

De väntas behålla biasen om en möjlig ökning eller förlängning av QE vid
behov, och även betona försiktigheten om den väntade uppgången i
kärninflationen och dessutom den betydande volymen av återinvesteringar av
förfallande obligationer, som kan uppgå till 15 miljarder euro per månad
nästa år.

Då det finns många varianter runt QE-beskedet är viss volatilitet att vänta.
Den större bilden är att ECB:s budskap kommer att stötta låga långräntor och
begränsa eurons styrka.

"Den främsta risken mot denna syn är om ECB kommunicerar ett tydligt slutdatum
eller tak för köpen, vilket skulle åtföljas av högre räntor och starkare
euro", skriver Nordea.
kl 14.30: ECB: Mario Draghi håller presskonferens

Efter att grunddragen i policybeskedet väntas komma i samband med
räntebeskedet, blir detta ett tillfälle för Draghi att utveckla resonemanget
bakom en trolig neddragning av QE-köpen, "tapering". Det blir en balansgång
mellan att erkänna framsteg mot högre inflation samtidigt som de inte vill se
en för snabb åtstramning av de finansiella förhållandena.

Draghi kan därför komma att betona att QE-nedtrappningen kan ändras vid behov,
att förhållanden fortsatt kommer att vara expansiva och att en räntehöjning
ligger långt bort.

"ECB kommer att annonsera en minskning av de månatliga obligationsköpen från
januari. Men 'doktor' Draghi kommer även skriva ut lugnande medel för att
säkra att detta steg inte ses som slutet på den lätta penningpolitiken",
skriver Commerzbank.
---------------------------------------
Börsredaktionen +46 8 5191 79 00 http://twitter.com/direktse

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.