Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-28

MAKRO: HÅLLPUNKTER ATT BEVAKA PÅ TORSDAGEN


- KI: konjunkturbarometer oktober kl 9.00

En dämpning kan ligga i korten, enligt Swedbank, när tillverkningsindustrin fortsätter att brottas med leveransproblem. KI:s barometerindikator har dragit ned i två raka månader från 121,4 i juli till 119,9 i september.


- SCB: BNP-indikator 3 kv kl 9.30

Infronts snittestimat pekar mot 0,8% BNP-tillväxt q/q samt +2,6% jämfört med det tredje kvartalet 2020.

"Data för juli och augusti har varit på den svaga sidan och indikerar en BNP på +0,5% q/q vilket ger en nedåtrisk mot vår "låga" BNP-prognos om 1,1 procent", skriver Danske Bank i ett veckobrev som samtidigt noterar att Riksbankens prognos från i september ligger på +2,35 procent q/q.

Capital Economics anser att det finns tecken på att leveransbekymren börjat att påverka produktionen i Sverige under det tredje kvartalet. Även Swedbanks ekonomer anger i ett veckobrev att flaskhalsproblem verkar dämpa tillväxten mer än tidigare väntat och komma in klart under Riksbanksprognosen.


- SCB: detaljhandel september kl 9.30

Enligt Swedbank indikerar korttransaktionsdata att detaljhandelsförsäljningen steg något i september jämfört med augusti som också visade på månadsvis uppgång.

"Det förklaras framför allt av något starkare sällanköpsvaruhandel, särskilt inom kläder och skor, medan dagligvaruhandeln utvecklades svagare", skriver Swedbank.


- EMU: barometerindikator oktober kl 11.00

Har efter rekordnivån om 119 i juli legat strax under 118 efterföljande två månader och kan enligt ekonomer ha fortsatt ned något i oktober.


- Tyskland: KPI (prel) oktober kl 14.00

Konsensusprognosen pekar mot en uppväxling i inflationstakten till 4,4 procent (4,1% i september). Unicredit noterar att inflationen i oktober väntas ha nått den högsta nivån på nära 30 år till följd av höga energipriser. Inflationen kan sedan lyfta över 5 procent i november.

"Vi bedömer att november kan utgöra toppen för huvudinflationssiffran", skriver Unicredit.


- ECB: räntebesked kl 13.45

ECB väntas varken röra räntan eller köpprogrammet vid detta möte medan besked om vad som sker med de kvantitativa lättnaderna efter mars 2022 förväntas först vid decembermötet. Den senaste tidens stora rörelser i marknadens förväntningar på framtida ränta kan komma att föranleda kommentarer.

"ECB kan väntas tycka tillbaka den senaste tidens omprisning av räntehöjningsförväntningar", tror Unicredit som räknar med att kortare räntor trycks nedåt av det.

Liksom många andra bedömare räknar även Unicredit med att ECB-chefen Christine Lagarde vid den efterföljande presskonferensen håller fast vid synen att rådande höga inflationsnivå kommer att klinga av.


- USA: BNP (est) 3 kv kl 14.30

BNP-tillväxten väntas ha bromsat in till 2,7 procent i beräknad årstakt det tredje kvartalet, enligt Trading Economics konsensusprognos, mot 6,7 procent i andra kvartalet. Unicredit pekar på att deltaviruset och leveransbekymmer påverkat negativt.

"Tillväxten i det tredje kvartalet kommer troligen mestadels komma från en ökning i lager från väldigt låga nivåer", skriver Unicredit.
Författare Direkt-SE