Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-11

MAKRO: HÅLLPUNKTER ATT BEVAKA UNDER KOMMANDE VECKA

MÅNDAG DEN 14 JANUARI

=====================

kl 8.30: SEB: boprisindikator

I den senaste Boprisindikatorn från SEB, för december, fortsatte nedgången i
hushållens boprisförväntningar, från 13 till 10. Men minskningen var klart
mindre än månaden före, då indikatorn sjönk från 22 till 13.

Stockholm stod för den största nedgången i december (till -8).

"Även om hushållens förväntningar på reporäntan backar något den här månaden,
har de nu etablerat sig på en högre nivå än tidigare. Hushållen verkar
övertygade om att Riksbanken gör som den sagt och nu påbörjar en
räntehöjning. Det är med stor sannolikhet också en av orsakerna till den
avvaktande attityd som finns till bostadsprisernas utveckling", sade Jens
Magnusson, privatekonom på SEB, i en kommentar till decemberutfallet.

Hushållen fick rätt i sina antaganden om höjd reporänta från Riksbanken, som
ju den 19 december fattade beslut om att höja styrräntan med 0,25
procentenheter till -0,25 procent.

Swedbank tror att räntehöjningar kan fortsätta att bidra med viss oro för
bostadsköpare, i takt med att flera banker nu börjat höja sina
utlåningsräntor. Samtidigt innebär den nya budgeten viss stimulans för
hushållen via exempelvis utökat jobbskatteavdrag och höjd brytpunkt för
statlig skatt.

I ett kundbrev skriver Swedbank att utvecklingen för bostadsbyggandet blir
mycket intressant att följa framöver då de räknar med en fortsatt nedgång i
antal påbörjade bostäder, vilket i sin tur minskar bostadsinvesteringarna och
därmed även investeringarnas bidrag till BNP-tillväxten.

kl 9.30: SCB: KPI december

KPIF-inflationen i Sverige väntas ha legat stilla på 2,1% i december, främst
på grund av högre priser på utrikes resor. Därmed skulle inflationsutfallet
återigen komma in under Riksbankens prognos.

Den numer så viktiga KPIF-inflationen exklusive energi väntas däremot komma in
i linje med Riksbankens prognos.

KPIF exklusive energi spås ha stigit med 1,5% i årstakt. Inflationstakten mätt
som KPI väntas ha legat kvar på 2,0% i december, samma nivå som i november,
enligt SME Direkts prognosenkät.

Riksbankens prognos, från den penningpolitiska rapporten som publicerades den
20 december, pekar mot en KPIF-inflation på 2,2% i december och en
KPI-inflation på 2,1%. KPIF-inflationen exklusive energi väntas enligt
Riksbanken ligga på 1,5%.

Danske Bank noterar att decemberinflationen kom in lite högre än de väntat i
Norge och marginellt lägre i Danmark.

Av mest relevans för deras egna siffror är flygpriserna, som steg i Norge men
föll i Danmark.

"Vår inflationsprognos bygger på antaganden om kraftigt stigande priser,
vilket säsongsmässigt är normalfallet, men historiskt är vi bättre
korrelerade med Danmark än med Norge, vilket i sin tur indikerar en
nedsidesrisk mot vår prognos", skriver Danske Bank i ett kundbrev.

De tillägger att detta kommer som lök på laxen efter att Travelmarkets
Flygprisindex sedan tidigare indikerat lägre prishöjningar än för tidigare
år.

TISDAG DEN 15 JANUARI

=====================

kl 20.00: Storbritannien: parlamentet röstar om brexitavtalet

Det brittiska parlamentet ska rösta om premiärminister Theresa Mays
brexit-avtal. Omröstningen skulle ha ägt rum före jul, men drogs tillbaka då
det stod klart att May stod inför ett massivt nederlag.

Sedan dess har premiärministern, utan framgång, försökt att få EU27 att ge
försäkringar som lättar på parlamentarikernas oro. Det finns heller inte
mycket som talar för att avtalet ska röstas igenom nu.

Parlamentet har röstat igenom ett par förslag som bakbinder May än mer. Dels
beslutade de att regeringen behöver parlamentets godkännande för att lämna EU
utan ett avtal innan de kan använda sig av vissa skattelagar, dels tvingas
regeringen inom tre dagar ge svar på hur de ska gå vidare om avtalet faller.

Commerzbank noterar i sitt veckobrev att omröstningen sannolikt kommer att
föra brexit tillbaka till strålkastarljuset, men även om det skulle bli en
hård brexit ser de inga skäl för hysteri eftersom många företag redan har
vidtagit förebyggande åtgärder och i vissa fall också försäkrat sig mot ett
svagare pund.

ONSDAG DEN 16 JANUARI

=====================

kl 10.30: Storbritannien: KPI, PPI december

KPI-inflationen väntas ha sjunkit till 2,2% i december, från 2,3% i november,
medan kärn-KPI antagligen låg stilla på 1,8%.

Unicredit räknar med ett stort negativt bidrag från motorbränsle, vilket
speglar mycket lägre oljepriser. Tobak väntas också dra ner, eftersom
skattehöjningen kom i december 2017 jämfört med november 2018.

Producentpriserna väntas samtidigt ha sjunkit tillbaka något och ökat med 2,9%
i december, ner från 3,1% månaden före då förväntningarna också låg på +2,9%.

kl 14.30: USA: detaljhandel december

Försäljningen i den amerikanska detaljhandeln väntas ha ökat med 0,2% i
december, och exklusive bilar spås en uppgång med 0,1%.

I november prickade utfallet förväntningarna om ökningar på 0,2% för
försäljningen både med och utan bilar.

Commerzbank beklagar i ett kundbrev att detaljhandelsstatistiken kanske ställs
in om nedstängningen av den statliga verksamheten fortsätter eftersom den
skulle kunna lätta på en del av oron för en recession.

De lyfter fram att det är viktigt att ta med i beräkningen att en väntad
uppgång med 0,2 procent underskattar den underliggande kraften eftersom ett
kraftigt fall i bensinpriserna har pressat ned den nominella försäljningen
vid bensinstationerna avsevärt.

Bortsett från bensinstationerna finns det tydliga tecken på tillväxt, till
exempel gäller detta för bilförsäljningen där tillverkarnas
försäljningssiffror visar en ökning.

Samtidigt väntas byggmaterial ha gynnats av det jämförelsevis milda vädret.

Enligt Commerzbank bör den fortsatta sysselsättningsboomen tillsammans med
stigande löner också försäkra en solid ökning av detaljhandelns försäljning.

TORSDAG DEN 17 JANUARI

======================

kl 14.30: USA: Philadelphia Fed Index janauri

Efter nedgångar i oktober, november och december väntas "Philly Fed" i januari
ha vänt svagt upp till 11,0, från 9,3 i december.

FREDAG DEN 18 JANUARI

=====================

kl 9.00: Valueguard: bopriser

I november visade Valueguards HOX-index att bostadspriserna i Sverige sjönk
0,7% i november jämfört med föregående månad. Säsongsrensat steg priserna
0,7%.

Under den senaste tremånadersperioden sjönk bostadspriserna 1,9%, medan de
steg 0,8% under de senaste tolv månaderna. Det var den första uppgången i
årstakt sedan oktober i fjol.

Swedbank noterar att Valueguards preliminära analys av bostadsrättsmarknaden i
Stockholm under december visade tecken på en återhämtning jämfört med
november.

kl 15.15: USA: industriproduktion december

I november steg industriproduktionen med 0,6%, vilket var dubbelt så mycket
som analytikerna hade räknat med.

Produktionen i tillverkningsindustrin var samtidigt oförändrad i november,
vilket var svagare än en väntad ökniing med 0,3%.

Unicredit tror dock att industriproduktionen var oförändrad i december, men
att detaljerna är mycket starkare än huvudsiffran antyder.

"Viktigare är att tillverkningsindustrins produktion bör ha ökat med starka
0,5%, den största månadsökningen sedan i augusti", skriver de i ett kundbrev.

En sådan uppåtstuds indikeras av en kraftig uppgång av antalet arbetade timmar
i tillverkningssektorn.

Unicredit räknar också med en stark uppgång i gruvproduktionen, vilket också
indikerats i en solid uppgång i antalet arbetade timmar.

De tror vidare att styrkan i gruv- och tillverkningsindustrin motverkas av ett
fall på 4,5% i produktionen vid så kallade "utilities", som speglar den
negativa effekten av ovanligt milda temperaturer på efterfrågan på
uppvärmning.

---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.