Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-25

MAKRO: NÅGRA HÅLLPUNKTER ATT BEVAKA KOMMANDE VECKA

MÅNDAG DEN 28 NOVEMBER

======================

kl 9.30: SCB: detaljhandel oktober

Efter en ökning med överraskande svaga 0,6% på årsbasis i september räknar
ekonomerna i SME Direkts enkät nu med uppgång på 1,9% i oktober.

Ekonomerna på Swedbank noterar i ett kundbrev att framför allt
sällanköpshandeln bör ha återhämtat sig något efter en bred nedgång i
september.
kl 11.00: OECD: Economic outlook

OECD har, likt IMF, tvingats revidera ner sina globala tillväxtutsikter vid
samtliga prognostillfällen i år. I senaste (interims-) prognosen, i september
såg organisationen en global BNP-tillväxt på 2,9% i år och 3,2% 2017.

"Totalt sett förblir världsekonomin i en lågtillväxtfälla med ihållande
tillväxtbesvikelser som tynger tillväxtutsikterna och slår tillbaka i svag
handel, investeringar, produktivitet och löner", skrev OECD i rapporten.

I en intervju med Bloomberg News den 24/11 sade chefekonomen Catherine Mann
att de rika ländernas regeringar bör använda det låga ränteläget för
finanspolitiska stimulanser som ökar tillväxten innan räntorna stiger igen.

kl 15.00: ECB: Mario Draghi talar inför Europaparlamentets ekonomiska utskott

Det börjar dra ihop sig så smått till ECB:s nästa penningpolitiska möte, den
8/12, och det gör att det mesta som Mario Draghi säger kommer att vägas på
guldvåg.

Det ECB-ledningen främst har bekymrat sig över de senaste månaderna är att den
underliggande inflationen inte riktigt vill ta fart, och Mario Draghi
påpekade detta på nytt när han presenterade ECB:s årsrapport inför
EU-parlamentet den 21/11. Han inskärpte att en stigande inflation behöver det
nuvarande penningpolitiska stödet, som saknar motstycke.

"Det är därför som vi är fast beslutna att bibehålla den mycket betydande
penningpolitiska ackommoderingen som är nödvändig för att säkerställa att
inflationen återvänder mot nivån under, men nära 2 procent på medellång
sikt", sade ECB-chefen.

TISDAG DEN 29 NOVEMBER

======================

kl 9.30: SCB: BNP 3 kv

Enligt SME Direkts prognosenkät väntas BNP ha stigit med 0,5% jämfört med
andra kvartalet, vilket skulle innebära en oförändrad takt jämfört med
kvartalet före. Men prognosintervallet är stort, från 0,0 till +0,9%.

Jämfört med tredje kvartalet 2015 väntas BNP ha ökat med 2,9%, vilket skulle
innebära en nedväxling från +3,4% under andra kvartalet men marginellt över
Riksbankens prognos om +2,8% (baserat på säsongsrensade data).
kl 11.00: EMU: barometerindikator november

Indikatorn kom in överraskande starkt i oktober då den steg till 106,3 från
104,9 i september (väntat 104,9). EU-kommissionen noterade då att det
förbättrade sentimentet var ett resultat av markanta uppgångar för industrin,
tjänste- och byggsektorn medan förtroendet i detaljhandeln och bland
konsumenter närmast var oförändrat.

Prognoserna pekar nu mot en viss fortsatt uppgång, till 106,8, i november.
kl 14.00: Tyskland: KPI (prel) november

Inflationstakten väntas ha fortsatt något upp i november, till 0,8% (HIKP)
från 0,7% i oktober. Ekonomerna på Commerzbank noterar dock att
energipriserna verkar ha vänt ner i november vilket kan innebära viss
nedåtrisk mot konsensusprognosen.
kl 14.30: USA: BNP (prel) 3 kv

Enligt det första estimatet steg BNP med 2,9% under tredje kvartalet. Det var
något över väntade +2,6% och en uppmuntrande uppryckning från den
förhållandevis svaga utvecklingen under första halvåret. Konsensusprognosen
pekar nu mot att den adra beräkningen av utfallet ska visa +3,0%.

Ekonomerna på Credit Suisse New York tror på ett något bättre utfall, +3,2%,
och motiverar detta med att inkommande data för bygginvesteringar,
detaljhandel och leveranser av kärnkapitalvaror har varit något starkare än
vad som antogs i det första BNP-estimatet.

ONSDAG DEN 30 NOVEMBER

======================

kl 11.00: EMU: KPI (prel) november

Prognoserna pekar mot att huvudinflationstakten kan ha stigt till 0,6%, från
0,5% i oktober, men ekonomerna ser ingen ljusning för ECB beträffande den
underliggande kärninflationstakten, som väntas ha ha varit oförändrad på
0,8%.
kl 14.15: USA: ADP sysselsättning privat sektor november

Uppvärmning inför fredagens officiella sysselsättningsdata; i oktober visade
ADP-data att den privata sysselsättningen ökade med 147.000 personer, vilket
var tämligen nära de +142.000 som den officiella statistiken redovisade för
den privata sektorn. Nu pekar prognoserna mot att ADP kommer att redovisa
+160.000 i november.
kl 20.00: Fed: Beige Book

De finansiella marknaderna har redan bestämt sig, det blir en räntehöjning den
14/12. Frågan är om denna regionala konjunkturrapport också ger stöd för
marknadens närmast tvärsäkra förväntningar.
Opec: ministermöte i Wien

Ministrarna ska slutligen försöka baxa igenom ett beslut om att minska
produktionen. Vid förmötet den 22 november lyckades man inte nå någon
överenskommelse om Iran och Iraks produktionsnivåer, och frågan skickades
vidare till ministermötet. Senare har dock Iraks oljeminister Haider al-Abadi
sagt att landet kommer att axla en del av ansvaret att dra ned produktionen.

Ekonomerna på Commerzbank tror att ministrarna kommer att lyckas nå en
överenskommelse om att minska produktionen, men de är tveksamma om huruvida
neddragningarna verkligen kommer att implementeras.

"Vi räknar med att slaget om marknadsandelar kommer att forsätta oförminskat
och att överutbudet på oljemarknaden kommer att bestå längre", skriver
Commerzbank-ekonomerna i ett kundbrev.

TORSDAG DEN 1 DECEMBER

======================

kl 2.00: Kina: industri-PMI november

I oktober steg industri-PMI oväntat till 51,2, från 50,4 i september. Det var
väl över väntade 50,3 och den högsta noteringen sedan i juli 2014 (51,7).
Positiva bidrag till uppgången kom från delindex för nya order och
produktion, och delindex för inputpriser steg till 62,6, från 57,5 i
september.

Nu pekar prognoserna mot en liten nedgång för index i november, till 51,0.
kl 8.00: FI: stabilitetsrapport

Riksbankens stabilitetsrapport varnade för att det svenska banksystemet är
sårbart genom sin storlek, koncentration och sammanlänkning, och lyfte också
bankernas likviditetsrisker tydligare än vad de gjort tidigare. Riksbanken
upprepade också sin oro över hushållens skuldsättning och argumenterade för
att ett skuldkvotstak bör vara nästa åtgärd för att begränsa riskerna.

I maj var FI:s bedömning att motståndskraften i det svenska finansiella
systemet var tillfredsställande, men sårbarheter kvarstod. Beträffande
hushållsskulderna argumenterade också FI, i maj, för att ett skuldkvotstak
skulle kunna hindra att riskerna ökar mer.
kl 8.30: Silf/Swedbank: industri-PMI november

Har kommit in oväntat starkt två månader i rad, i oktober steg index till
58,4, från 54,9 i september, vilket var den högsta noteringen på fem år och
klart över väntade 54,8. Nu väntar ekonomer en viss dämpning i november,
enligt SME Direkts enkät väntas industri-PMI ha sjunkit till 57,4.
kl 9.30: SCB: partisympatiundersökningen, november

Utvecklingen i andra valbarometrar sedan i våras, vid tiden för SCB:s förra
undersökning, tyder på att Centerpartiet har stärkt sin ställning samtidigt
som Moderaterna nu tycks ha ett något svagare stöd. För övriga partier har
nettoförändringarna varit relativt försumbara.
kl 16.00: USA: ISM industri-PMI november

Efter en överraskande, och oroande, nedgång till 49,4 i augusti har
industri-indexet återhämtat sig något de två senaste månaderna. I oktober
blev utfallet 51,9, något över väntade 51,7, och underindex visade en bättre
utveckling för produktion och sysselsättning medan orderindex sjönk tillbaka
något efter ett starkt utfall i september.

Inför november-data pekar prognoserna mot en ytterligare liten index-uppgång,
till 52,1.

FREDAG DEN 2 DECEMBER

=====================

kl 14.30: USA: sysselsättning november

I oktober ökade antalet sysselsatta med 161.000 personer, vilket var något
under väntade +173.000, men samtidigt reviderades utfallen för de två senaste
månaderna upp med totalt 44.000 personer. Arbetslösheten sjönk till 4,9%,
från 5,0% i september, och timlönerna ökade med överraskande starka 0,4%.

Konsensusprognosen inför novemberrapporten pekar (så här långt) mot att
antalet sysselsatta ska ha ökat med 180.000 personer i november, att
arbetslösheten har legat kvart på 4,9% och att timlönerna ska ha ökat med mer
måttliga 0,2%.

Ekonomerna på Credit Suisse i New York noterar i ett kundbrev att
sysselsättningstrenden har dämpats i år, till i genomsnitt +180.000 per
månad, men löneökningstakten har ändå börjat öka den senaste tiden.

"Efter en oroande nedgång under sommaren har den aggregerade privata
inkomstökningstakten återvänt till sin förkristrend på 4,4%", skriver Credit
Suisse-ekonomerna, som räknar med en sysselsättningstillväxt i linje med
trenden i november medan löneökningstakten väntas ha bromsat in något efter
två starka månader.

De påpekar också att detta är det sista viktiga data-släppet före FOMC-mötet
den 13-14 december. Såväl Fedretorik som marknadens prissättning pekar dock
redan starkt mot en räntehöjning då, och en måttlig besvikelse i jobbdata för
november lär inte påverka förväntningarna.

SÖNDAG DEN 2 DECEMBER

=====================
Italien: folkomröstning om förändringar av konstitutionen

Opinionsläget tyder så här långt på att förslaget för att underlätta
parlamentets beslutsprocess kommer att röstas ned, vilket oroar ekonomer och
investerare. Möjligen kan uppgifterna om att en mycket stor andel av
befolkningen ännu inte har bestämt sig för hur de ska rösta ge ett visst
hopp.

Ekonomerna på Commerzbank noterar i ett kundbrev att själva valet egentligen
"bara" handlar om en förändring av konstitutionen, men valutgången kan ändå
leda till allvarliga problem för euroområdet.

"Om den föreslagna reformmotionen avslås kan det leda till ett tidigt nyval,
som kan resultera i en regering ledd av den euroskepriska Femstjärnerörelsen.
Deras utgiftspolitik skulle sannolikt pressa upp Italiens statsskuld
ytterligare och det skulle uppstå en allvarlig risk för en 'köpstrejk' (på
landets statspapper) bland investerare, en kraftig uppgång i
statsobligationsräntorna och att euroområdet glider in i en andra
statsskuldkris", skriver Commerzbanksekonomerna.

Detta kan dock vara endast ett värsta-scenario. Premiärminister Matteo Renzi
har backat från tidigare uttalanden om att avgå i händelse av en nej-seger i
valet, och även om det är troligt att ändå lämnar sin post senare behöver det
inte nödvändigtvis leda till ett tidigt nyval. President Sergio Mattarella
har uttalat att han inte vill upplösa parlamentet och han kommer därmed
sannolikt göra sitt bästa för att bilda ...

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.