Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-09-01

MAKRO: NÅGRA HÅLLPUNKTER ATT BEVAKA KOMMANDE VECKA

TISDAG DEN 5 SEPTEMBER

======================

kl 10.00: EMU: tjänste-PMI augusti

Preliminära data visade en överraskande nedgång i tjänste-index i augusti,
till 54,9 från 55,4 i juli, men med stöd av en starkare industrisektor steg
ändå det sammanvägda PMI preliminärt till 55,8 i augusti, från 55,7 i juli
(väntat då 55,5).

ONSDAG DEN 6 SEPTEMBER

======================

kl 8.00: Tyskland: industriorder juli

Väntas ha ökat med 0,3% under månaden och 6,0% i årstakt, efter en uppgång med
1,0 respektive 5,1% i juni.

Sentimentsindikatorer har hållits uppe. Industri-PMI i Tyskland sjönk något i
juli men steg sedan åter i augusti. IFO-index har fortsatt upp under året och
steg även i juli, för att falla tillbaka marginell i augusti.
kl 9.30: SCB: industriproduktion juli

Efter att ha stigit med överraskande starka 0,8% i juni jämfört med i maj
pekar konsensusprognosen mot en fortsatt uppgång, men i svagare takt. Enligt
SME Direkts enkät väntas produktionen ha ökat 0,2% jämfört med i juni, och
med 6,0% jämfört med i juli 2016.
kl 10.00: ESV: budgetprognos

Läge för avstämning mot finansministern ljusa utsikter för statsfinanserna? I
föregående prognos, i juni, såg ESV ett överskott i statens budget på 20
miljarder kronor såväl i år som nästa år, vilket då var en uppjustering från
+4 respektive +13 miljarder kronor i april-prognosen.
kl 16.00: USA: ISM tjänste-PMI augusti

Efter en överraskande stor nedgång i juli, till 53,9 från 57,4 i juni, väntas
nu en återhämtning till 55,0 i augusti.
kl 16.00: BOC: räntebesked

Kanadas centralbank höjde styrräntan för första gången på nästan sju år i
juli, från 0,50 till 0,75%, och trots att BOC hade flaggat för att gå mot en
mindre expansiv hållning var höjningen i juli överraskande tidig enligt
åtminstone delar av ekonomkåren.

BOC sade i juli att den senaste tidens data stärkt dem i förväntningarna om en
tillväxt över potentialen och minskade lediga resurser i ekonomin. De
noterade visserligen en dämpning i inflationen men gjorde bedömningen att den
var tillfällig.

En klar majoritet av tillfrågade ekonomer räknar nu med att BOC vilar på hanen
vid detta möte, men ett fåtal tror att det redan nu kan komma en ny höjning,
till 1,00%.
kl 20.00: Fed: Beige Book

Regional konjunkturrapport som blir en del av underlaget inför FOMC-mötet den
19-20 september. I föregående rapport, den 12 juli, konstaterades att
USA-ekonomin fortsatte expandera i blygsam till måttlig takt i juni.
Arbetsmarknaden hade fortsatt att stramas åt medan lönerna hade ökat i
blygsam till måttlig takt. Pristrycket var fortsatt dämpat.

TORSDAG DEN 7 SEPTEMBER

=======================

kl 8.00: Tyskland: industriproduktion juli

Väntas ha ökat 0,5% under månaden och 4,5% i årstakt, efter -1,1 respektive
+2,4% i juni.

Commerzbank spår en nedgång med 1,1% under månaden i spåren av minskad
fordonsproduktion i samband med planerade semesteruppehåll.
kl 9.30: Riksbanken: räntebesked och penningpolitisk rapport

Det hörs ett allt mer högljutt missnöje med Riksbankens extremt expansiva
penningpolitik mitt i en högkonjunktur och med en inflation som åtminstone
för tillfället ligger över målet, men det betyder inte att det finns något
skäl att vänta någon kursomläggning vid detta möte.

Enligt SME Direkts prognosenkät räknar samtliga tillfrågade ekonomer med att
styrräntan lämnas oförändrad, på -0,50 procent, nu. Ingen av dem tror inte
heller att Riksbanken ska signalera någon tidigareläggning av en första
räntehöjning genom att ändra på räntebanan (i juli antydde räntebanan en
första räntehöjning i september 2018).

Däremot tror en klar majoritet en av tillfrågade ekonomerna att Riksbanken
kommer att höja räntan en första gång tidigare än vad den själv signalerar,
medan två tror att det dröjer åtminstone lika länge som Riksbanken har
signalerat.
kl 11.00: EMU: BNP (def) 2 kv

Den andra beräkningen visade en BNP-ökning på 0,6% under kvartalet och 2,2% i
årstakt, vilket också är vad som väntas inför det definitiva utfallet. Det är
den högsta tillväxttakten på sex år. ECB spådde i juli en tillväxt i år på
1,9 procent.
kl 13.45: ECB: räntebesked

Bedömarna är eniga om att såväl styrräntan som QE-programmet kommer att lämnas
oförändrade vid detta möte. Enligt plan ska tillgångsköpen fortsätta med 60
miljarder euro per månad fram till årsskiftet.

I samband med räntebeskedet kommer även grunddragen i den framåtblickande
guidningen, och även denna väntas i stort lämnas intakt. ECB antas därmed
meddela att styrräntorna kommer att ligga kvar på nuvarande nivåer under en
utdragen period och att QE-programmet kan vid behov.

Fokus ligger på eventuella skrivningar eller signaler om en nedtrappning av
tillgångsköpen under nästa år, vilket är vad marknaden antar ska ske. Frågan
är när och hur snabbt. Enligt Bloomberg News källor har ECB ingen brådska,
och även om signaler kan komma i september eller oktober kan ett mer
detaljerat besked komma först i december.

Vid det förra rådsmötet, i juli, talade ECB-chefen om att rådet "under hösten"
skulle börja diskutera sin strategi för obligationsköpen under 2018.

Ett starkare momentum i tillväxten och det faktum att ECB börjar nå gränsen
för hur mycket obligationer de kan köpa inom vissa segment talar för att
processen mot exit bör påbörjas, men samtidigt har inflationen inte visat
några tecken på en betydande uppgång. Inflationstakten steg visserligen i
augusti, delvis på grund av högre bensinpriser, men den underliggande
inflationen ligger kvar på 1,2%, en bra bit ifrån målet.
kl 14.30: ECB: pressträff med Mario Draghi

I samband med pressträffen presenteras även nya prognoser, där det kan bli en
viss upprevidering av tillväxten men nedrevidering av inflationen. I juni
spådde ECB en underliggande inflationstakt på 1,7% under 2019.

Pressträffen blir en ny balansakt för ECB-chefen att börja lägga grunden för
en exit från den ultralätta penningpolitiken, men inte låta för hökaktig utan
betona att det kommer krävas fortsatt stimulans för att varaktigt få upp
inflationen.

ECB har Draghi-uttalandena i Sintra i juli i färskt minne, vilka tolkades
hökaktigt och gav en (ovälkommen) rejäl uppgång i euron och räntorna. Euron
har stärkts cirka 6 procent (handelsviktat) sedan årsskiftet och det finns en
ökad oro inom rådet för en fortsatt förstärkning.

Commerzbank tror att ECB-chefen vid pressträffen för första gången kommer att
ge en hint om en minskning av obligationsköpen under 2018. Konkreta detaljer
kommer dock troligen inte att presenteras förrän vid nästa möte i oktober.

"För att förhindra en oönskad uppgång i euron och räntorna, så antas
centralbanken betona sin flexibilitet, och Draghi kommer troligen att göra en
verbal intervention för att få ett stopp på eurons senaste förstärkning",
skriver Commerzbank.

FREDAG DEN 8 SEPTEMBER

======================

kl 1.00: Fed: William Dudley talar om USA:s ekonomiska utsikter,
penningpolitik

Det här lär bli sista chansen för en av Feds tre tyngsta företrädare att
påverka marknadens förväntningar inför FOMC-mötet den 19-20 september. Den
"tysta perioden" inleds lördagen den 9 september.

William Dudley talade senast den 14 augusti och sade då att det skulle vara
befogat med en räntehöjning till i år om ekonomin utvecklas i linje med
förväntningarna. Han sade också att det inte var "orimligt" att förvänta sig
en ytterligare annonsering rörande normaliseringen av Feds balansräkning i
september.

Även Fed-guvernören Lael Brainard talar i veckan innan den tysta perioden
startar.

"Vi kommer att se om någon av talarna uppdaterar sin syn om kärninflationen,
givet den utdragna svagheten", skriver Credit Suisse i ett marknadsbrev.
kl 10.30: Storbritannien: industriproduktion juli

Väntas ha ökat 0,2% under månaden och 0,3% i årstakt, efter en uppgång om 0,5%
respektive 0,3% i juni. Även tillverkningsindustrin väntas visa en uppgång om
0,2% på månaden.
Kina: handelsbalans augusti

Exporttillväxten (y/y i USD) väntas ha dämpats ytterligare, till +5,1% från
överraskande låga 7,2% i juli. Importen väntas samtidigt ha ökat 10,0%, efter
+11,0% i juli. Handelsöverskottet väntas bli 48,6 miljarder USD, upp från
46,7 miljarder i juli.

Nordea noterar att tillväxten i Kinas utrikeshandel har varit stark under
2017.

"De senaste PMI-utfallen för industrins exportorder har på senare tid leget på
den högsta nivån sedan 2011, vilket indikerar att Kina som världens största
exportör sannolikt kommer att gynnas av stark exporttillväxt kommande
månader. Robust inhemsk efterfrågan ger också ökad importefterfrågan",
skriver Nordea.
---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 5191 7931, http://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.