Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-03-31

MAKRO: NÅGRA HÅLLPUNKTER ATT BEVAKA KOMMANDE VECKA

MÅNDAG DEN 3 APRIL

==================

kl 1.50: BOJ: Tankan 1 kv

Sentimentsindexet för de stora industriföretagen steg till 10 under fjärde
kvartalet, från 6 under tredje kvartalet, och väntas nu ha fortsatt upp till
14 under första kvartalet. Index för de stora tjänsteföretagen väntas
samtidigt ha stigit till 19, från 18.
kl 8.30: Silf/Swedbank: inköpschefsindex industrin mars

Väntas ha sjunkit ytterligare något till 60,0 i mars.

I februari sjönk indexet från 62,0 till 60,9 och prickade därmed
förväntningarna enligt SME Direkt.

Silf/Swedbank noterade då att läget för industrin var "mycket starkt".
Delindexen för produktion och sysselsättning bidrog visserligen till att dra
ned PMI-total i februari, men alla delindex förutom lager noterades ändå på
nivåer överstigande 59,0.
kl 16.00: USA: ISM industri-PMI mars

Indexet steg till 57,7 i februari från 56,0 i januari, bättre än väntade 56,2,
med stöd främst från stigande orderindex (65,1 jmf 60,4 i jan). Prognoserna
pekar nu mot att index ska ha sjunkit tillbaka till 57,0 i mars.

Ekonomerna på Credit Suisse New York är mer positiva och tror att indexet har
stigit till 58,5. Det skulle innebära sjunde månaden i rad med stigande index
och den högsta nivån sedan april 2011.

"Delindex för nya order var fortsatt starkt förra månaden på 65,1, vilket
indikerar utrymme för ytterligare uppgång i huvudindex. Vissa regionala
undersökningar har också stigit, med ökningar i indexen för Kansas City och
Richmond", skriver Credit Suisse-ekonomerna i ett kundbrev.

TISDAG DEN 4 APRIL

==================

kl 6.30: Australien: Reserve Bank of Australia (RBA) lämnar räntebesked

Styrräntan har varit oförändrad på 1,50% sedan augusti 2016, då den sänktes
med 25 punkter. Efter mötet i mars sade RBA-chefen Philip Lowe att högre
oljepriser väntades dra upp inflationen till målintervallet i närtid, men
kärninflationen väntades förbli under målet ytterligare en tid.

En enig analytikerkår räknar med att styrräntan förblir oförändrad även efter
detta möte.
kl 14.30: USA: handelsbalans februari

Underskottet i handeln med varor och tjänster väntas ha minskat till 46,5
miljarder dollar, från 48,5 miljarder i januari. Tidigare data över
utrikeshandeln med enbart varor visade att underskottet minskade till 64,8
miljarder dollar, från 68,8 miljarder i januari. Det var lägre än väntade
66,4 miljarder dollar.

ONSDAG DEN 5 APRIL

==================

kl 8.30: Silf/Swedbank: inköpschefsindex tjänster mars

Även inköpscheferna i den svenska tjänstesektorn väntas signalera ett något
mindre starkt konjunkturläge i mars jämfört med i februari.

Silf/Swedbanks inköpschefsindex för tjänstesektorn väntas ha fortsatt svagt
nedåt till 59,3 i mars. I februari sjönk tjänste-PMI från 61,1 till 59,8. Det
var lägre än väntade 60,8.

kl 9.30: SCB: industriproduktion februari

Väntas ha stigit 0,5% i februari, från månaden före, och med 1,9% från samma
månad i fjol.

Swedbank noterar att stämningsläget i industrin fortsatt ligger kvar på
historiskt höga nivåer och att Riksbankens senaste företagsundersökning
visade att det framför allt var i exportföretagen som konjunkturen har
förbättrats, i synnerhet för företag med exponering mot den europeiska
marknaden.

Nordea konstaterar att det är upp till bevis för tillverkningsindustrin och de
tror att industrin levererar, åtminstone delvis.
kl 14.15: USA: ADP sysselsättning privat sektor mars

Uppvärmning inför fredagens viktiga sysselsättningsstatistik. ADP:s rapport i
februari överskattade visserligen sysselsättningsutvecklingen under månaden,
den visade +298.000, men gav åtminstone en vägledning om att
konsensusprognosen inför den officiella februaristatistiken (+190.000) var
väl låg. Den officiella statistiken visade +235.000 totalt och +227.000 i
privat sektor.

Nu pekar prognoserna mot att ADP ska visa att sysselsättningen i den privata
sektorn ökade med 180.000 personer i mars. Prognoserna inför den officiella
statistiken nu pekar mot en total ökning med 174.000 personer.
kl 16.00: USA: ISM-index tjänster mars

Tjänste-indexet steg till 57,6 i februari, från 56,5 i januari, vilket var
över väntade 56,5.. Nu pekar prognoserna mot en nedgång till 57,0 i mars.
kl 20.00: Fed: protokoll från FOMC-mötet den 14-15/3

Fed höjde som väntat styrränteintervallet med 25 punkter, till 0,75-1,00%, men
små förändringar i ledamöternas prognoser gjorde att marknaden tolkade det
samlade budskapet från Fed som tämligen mjukt. Fed-chefen Janet Yellen
påpekade också vid presskonferensen att räntehöjningen inte var något uttryck
för någon omvärdering av utsikterna för ekonomin och penningpolitiken.

Ekonomerna på Credit Suisse i New York tror dock att protokollet kan visa en
något mer hökaktig ton än vad som framkom i samband med räntebeskedet, och då
kanske främst kopplat till kommentarer om en kommande neddragning av
balansräkningen.

Credit Suisse-ekonomerna påminner också om att protokollet nu också kommer att
visa osäkerhetsintervall, fan charts, runt ledamöternas prognoser, och även
om Janet Yellen betonade oförändrade policyutsikter vid presskonferensen tror
ekonomerna att dessa fan charts möjligen kan signalera att riskerna har
skiftat över marginellt mot uppsidan.

TORSDAG DEN 6 APRIL

===================

kl 8.00: Tyskland: industriorder februari

Det har varit rejäla slag i orderingången till den tyska industrin de senaste
månaderna, till stor del relaterade till kalenderjusteringseffekter i
december. Efter en oväntat kraftig uppgång i december, +5,2% m/m, och en
oväntat stor nedgång i januari, -7,4%, väntas orderingången nu ha ökat med
3,4% m/m i februari.
kl 13.30: ECB: protokoll från policymöte 9/3

ECB-chefen Mario Draghis signaler om att det inte längre råder någon brådska
med att vidta ytterligare åtgärder bidrog till att stärka euron och att
pressa upp Europaräntorna.

Enligt uppgifter till Reuters anser dock en rad ECB-källor att marknaden
övertolkade de, enligt dem, små förändringarna i budskapet den 9 mars.

"Vi ville kommunicera att svansriskerna hade minskat, men marknaden tolkade
det som ett steg mot exit. Budskapet övertolkades rejält", sade en källa till
Reuters.

Protokollet kan eventuellt ge lite klarare besked om hur ledamöterna ser på
policyutsikterna.

FREDAG DEN 7 APRIL

==================

kl 8.00: Tyskland: industriproduktion februari

Väntas ha sjunkit 0,3% m/m och stigit 0,6% i årstakt i februari.

Commerzbank skriver att utvecklingen för industrins orderingång och produktion
var oregelbunden i januari och ovanligt nog åt olika håll.

Detta väntas ha "åtminstone delvis" ha justerats i februari och Commerzbank
räknar med att industriproduktionen faller 0,5% i månadstakt.
kl 9.30: RGK: utfall statens betalningar mars

Enligt Riksgäldens egen prognos väntas utfallet visa ett överskott på netto
7,4 miljarder kronor.

I februari var överskottet drygt 5 miljarder kronor lägre än väntat, delvis
beroende på att skatteinkomsterna var cirka 2 miljarder kronor lägre än
väntat. I januari var dock skatteinkomsterna cirka 2 miljarder kronor högre
än väntat (i Riksgäldens tidigare prognos) och saldot var totalt nästan 11
miljarder kronor bättre än vad som då väntades.
kl 14.30: USA: sysselsättning, arbetslöshet mars

Utvecklingen på den amerikanska arbetsmarknaden har varit fortsatt positiv i
inledningen av 2017; sysselsättningen ökade 238.000 personer i januari och
235.000 i februari vilket i båda fallen var klart över prognos. Nu väntas
ökningstakten dock ha dämpats till 174.000. Arbetslösheten väntas ha varit
oförändrad på 4,7% och timlönerna väntas ha ökat med 0,3%.

Ekonomerna på Credit Suisse New York, som räknar med att antalet sysselsatta
ökade med 190.000 personer i mars, noterar i ett kundbrev att byggsektorn
uppvisade en stark utveckling i februari, på grund av ovanligt varmt väder,
och att det nu kan slå tillbaka något i marsstatistiken.

"Men vår prognos, om +190.000, skulle ändå vara ett hyggligt utfall och mer än
tillräckligt för att minska de lediga resurserna på arbetsmarknaden", skriver
Credit Suisse-ekonomerna.
---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 5191 7931, http://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.