Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-19

MAKRO: NÅGRA HÅLLPUNKTER ATT BEVAKA KOMMANDE VECKA

TISDAG DEN 20 AUGUSTI

=====================

kl 9.30: SCB: nybyggnad av bostäder 2 kv

Ett sjunkande svenskt bostadsbyggande är ett viktigt tema. Under det första
kvartalet var dock bostadsbyggandet lite starkare än väntat, med en nedgång
om bara några hundra bostäder från motsvarande kvartal 2018. De verkar som om
det är byggandet av hyresrätter som hålls uppe mer än väntat.

ONSDAG DEN 21 AUGUSTI

=====================

kl 20.00: Fed: protokoll från FOMC-.mötet 31/7

Federal Reserve sänkte som väntat styrränteintervallet med 25 punkter till
2,00-2,25 procent vid mötet, med hänvisning till försämrade globala utsikter
och dämpad inflation.

Men två ledamöter reserverade sig, och Fed-chefen Powell talade om att
sänkningen mer ska ses som en justering "mitt i cykeln" och inte
nödvändigtvis som starten på en serie sänkningar. Inkommande data och global
utveckling, inklusive handelskonflikten, kommer vara avgörande.

Marknaden tycks ha förvånats över kommentarerna att detta kanske inte var
början på en sänkningscykel från Fed och handlade upp dollarn, samt räntor
som resultat.

Protokollet kan komma att ge insikter i hur hårt Fed-ledamöterna hade tagit åt
sig av den globala osäkerheten vid mötet samt huruvida man fortfarande var
oroad över en inflation i underkant. Protokollet tenderar också att ge en
vink huruvida prognosjusteringar är att vänta vid nästkommande FOMC-möte den
17-18 september, vilket av den senaste tidens utveckling är att förvänta.

TORSDAG DEN 22 AUGUSTI

======================

kl 9.30: Tyskland: PMI (prel) augusti

Den tyska industrins sammanvägda inköpschefsindex har fortsatt varit mycket
svagt. Tjänstesektorn har delvis hållit emot men även den har visat tecken på
att följa med industrisektorn ner i sank. Analytiker väntar sig ett fortsatt
fall i det kombinerade PMI, till 50,4. Detta genom att tjänste-PMI förväntas
sjunka till 54,0, samtidigt som industri-PMI förväntas stiga till 43,5.

Det kombinerade PMI föll i augusti till 50,9, en nivå som senast setts 2013.
Tjänste-PMI noterades till 54,5 i augusti, som tidigare nämnts långt ifrån
någon katastrof än, men har nu rört sig under snittet för året till lägre
nivåer. Industri-PMI inkom på 43,2, sentimentet kan därmed liknas med det
under eurokrisen, i den tyska tillverkningsindustrin.

Commerzbank skriver att de förväntar sig att tillverkningsindustrin fortsatt
kommer att tynga den tyska ekonomin. Detta i form av att den inhemska
efterfrågan börjat påverkas av svag utländsk efterfrågan, och då banken inte
förväntar sig någon direkt återhämtning i Kina, den kanske viktigaste
exportmarknaden för Tyskland, tycks en återhämtning i den tyska ekonomin
fortsatt vara långt borta.

kl 9.30: SCB: arbetslöshet juli

Den tidigare så starka svenska arbetsmarknaden har på senare tid kylts av
oväntat snabbt. Sysselsättningen verkar ha vänt ned samtidigt som
arbetslösheten bottnat och framåtblickande indikatorer som företagens
anställningsplaner och nyanmälda lediga platser hos Arbetsförmedlingen
sjunker.

Detta väntas dock inte få något utslag i arbetslöshetsstatistiken för juli, då
det snarare är upplagt för en rekyl efter ett oväntat svagt utfall i juni.
Analytikerna i Infront Datas enkät tror att den säsongsrensade arbetslösheten
sjunker till 6,4% i juli från oväntat höga 6,6% i juni.

"Vi tror att avmattningen på arbetsmarknaden fortsätter under hösten och
vintern. På kort sikt kan dock juli-AKU rekylera till det bättre efter det
mycket svaga utfallet i juni", skriver Swedbank i ett marknadsbrev.

kl 10.00: EMU: PMI (prel) augusti

Det sammanvägda indexet fortsatte att sjunka svagt, till 51,5, i juli, från
52,2 i juni, vilket var i linje med vad som preliminärt rapporterats. PMI för
tjänstesektorn sjönk till 53,3 i juli från 53,6 i juni medan industri-PMI
sjönk, till 46,5 från 47,5 i juni, men den fortsatt svaga utvecklingen i
Tyskland fortsätter tynga Europa, tillsammans med det problemtyngda Italien.

Commerzbank skriver dock att det finns lite ljus i tunneln, andelen ordar från
utanför euroområdet har återigen ökat vilket var där svagheten tidigast
noterades, effekten balanserar dock av en inhemsk efterfrågan som tycks
fallit ytterligare.

PMI för tjänstesektorn är den mest tillförlitliga barometern för euroområdet,
men framtiden för euroområdets ekonomiska utsikter avgörs ändå i en betydande
grad av om recessionen i tillverkningsindustrin kan avslutas innan
tjänstesektorn påverkas mer. Vilket banken tycker de kan se tecken av.

Det kombinerade-PMI förväntas fortsätta att sjunka till 51,2. Detta som en
effekt av att både tjänste- och industrisektorn förväntas försvagas till
53,0, respektive 46,3.

kl 13.30: ECB: protokoll från policymötet 25/7

ECB förändrade vid mötet sin framåtblickande guidning, där räntorna nu kommer
att förbli på nuvarande nivå eller lägre under så lång tid som krävs, och
åtminstone fram tills första halvåret 2020. ECB-chefen Mario Draghi var också
tydlig med att det behövs betydande penningpolitiska stimulanser och alla är
inställda på att ECB vid nästkommande möte i september lanserar ett nytt
stimulanspaket.

Detta kommer enligt Olli Rehn, ECB-ledamot, att vara "betydande och
effektfullt". Vid det senaste mötet sade ECB att de bland annat utvärderar
alternativ för en tudelad ränta, för att mildra effekterna på banksektorn av
ytterligare räntesänkningar, och eventuella nya tillgångsköp. Detta kan
protokollet kanske ge ökad inblick i.

kl 15.00: Regeringen: finansminister Magdalena Andersson publicerar nya
prognoser

Vid den sedvanliga pressträffen inför budgetförhandlingar och kräftskiva på
Harpsund väntas finansministern leverera en något dystrare syn på de
ekonomiska utsikterna än i samband med vårbudgeten i april. Då var prognosen
att svensk ekonomi kommer att växa med 1,6% både i år och nästa år.

Andersson konstaterade i april att konjunkturläget har stärkts i Sverige de
senaste åren och att tillväxten har varit hög, men lyfte samtidigt fram att
flera indikatorer på den ekonomiska utvecklingen den senaste tiden sjunkit
något, vilket pekar på att tillväxten kommer att mattas av under 2019.

Under sommaren har handelskonflikten mellan USA och Kina skärpts och
sannolikheten för ett brittiskt utträde ur EU utan avtal, en hård brexit, den
31 oktober ökat med Boris Johnson som ny premiärminister. Samtidigt har
Federal Reserve sänkt sin styrränta och ECB flaggat för lättnader vid sitt
septembermöte, för att dämpa den globala ekonomiska avmattningen.

Svenska bankekonomer räknar heller inte längre med att Riksbanken kommer att
kunna höja reporäntan igen i slutet av året eller i början på nästa år,
vilket var Riksbankens egen prognos vid senaste räntebeskedet i början på
juli.

kl 15.45: USA: Markit PMI (prel) augusti

Markits sammanvägda PMI har de tre senaste månaderna stigit, och noterades i
juli till 52,6. Det som drivit utvecklingen är styrkan i tjänstesektorn som
likt det sammanvägda indexet haft en positiv utveckling de senaste tre
månaderna. I juli inkom tjänste-PMI på 53,0. Tillskillnad från tjänste-PMI
har industrin inte utvecklats i samma positiva riktning, utan har legat och
pendlat runt 50, men dock hållit sig över. En notering under skulle indikera
att industrin kontrakterar.

FREDAG DEN 23 AUGUSTI

=====================

kl 16.00: Fed: Jerome Powell talar vid Jackson Hole

Börsnedgång, inverterade avkastningskurvor och fortsatt stora osäkerhetsmoment
från handelskonflikter och brexit gör att blickarna än mer riktas mot hur Fed
ska agera i närtid. Här blir ett tillfälle för Fed-chefen att styra
marknadens förväntningar inför nästa FOMC-möte den 18/9.

---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.