Du är här

2017-09-07

MAKRO: NÅGRA HÅLLPUNKTER PÅ TORSDAGEN

kl 8.00: Tyskland: industriproduktion juli

Väntas ha ökat 0,5% under månaden och 4,5% i årstakt, efter -1,1 respektive
+2,4% i juni.

Commerzbank spår en nedgång med 1,1% under månaden i spåren av minskad
fordonsproduktion i samband med planerade semesteruppehåll.
kl 9.30: RGK: statens betalningar augusti

Riksgäldens egen prognos, från i juni, pekade mot att att augustiutfallet
skulle bli ett överskott på 16,6 miljarder kronor. Det är dock mycket
sannolikt att överskottet blir betydligt större eftersom en vidareutlåning
till Riksbanken, 22,8 miljarder kronor, som Riksgälden räknat med skulle
skulle komma i augusti, bokades redan i juli.
kl 9.30: Riksbanken: räntebesked och penningpolitisk rapport

Det hörs ett allt mer högljutt missnöje med Riksbankens extremt expansiva
penningpolitik mitt i en högkonjunktur och med en inflation som åtminstone
för tillfället ligger över målet, men det betyder inte att det finns något
skäl att vänta någon kursomläggning vid detta möte.

Enligt SME Direkts prognosenkät räknar samtliga tillfrågade ekonomer med att
styrräntan lämnas oförändrad, på -0,50 procent, nu. Ingen av dem tror inte
heller att Riksbanken ska signalera någon tidigareläggning av en första
räntehöjning genom att ändra på räntebanan (i juli antydde räntebanan en
första räntehöjning i september 2018).

Däremot tror en klar majoritet en av tillfrågade ekonomerna att Riksbanken
kommer att höja räntan en första gång tidigare än vad den själv signalerar,
men tre tror att det dröjer åtminstone lika länge som Riksbanken har
signalerat.
kl 11.00: EMU: BNP (def) 2 kv

Den andra beräkningen visade en BNP-ökning på 0,6% under kvartalet och 2,2% i
årstakt, vilket också är vad som väntas inför det definitiva utfallet. Det är
den högsta tillväxttakten på sex år. ECB spådde i juli en tillväxt i år på
1,9 procent.
kl 13.45: ECB: räntebesked

Bedömarna är eniga om att såväl styrräntan som QE-programmet kommer att lämnas
oförändrade vid detta möte. Enligt plan ska tillgångsköpen fortsätta med 60
miljarder euro per månad fram till årsskiftet.

I samband med räntebeskedet kommer även grunddragen i den framåtblickande
guidningen, och även denna väntas i stort lämnas intakt. ECB antas därmed
meddela att styrräntorna kommer att ligga kvar på nuvarande nivåer under en
utdragen period och att QE-programmet kan vid behov.

Fokus ligger på eventuella skrivningar eller signaler om en nedtrappning av
tillgångsköpen under nästa år, vilket är vad marknaden antar ska ske. Frågan
är när och hur snabbt. Enligt Bloomberg News källor har ECB ingen brådska,
och även om signaler kan komma i september eller oktober kan ett mer
detaljerat besked komma först i december.

Vid det förra rådsmötet, i juli, talade ECB-chefen om att rådet "under hösten"
skulle börja diskutera sin strategi för obligationsköpen under 2018.

Ett starkare momentum i tillväxten och det faktum att ECB börjar nå gränsen
för hur mycket obligationer de kan köpa inom vissa segment talar för att
processen mot exit bör påbörjas, men samtidigt har inflationen inte visat
några tecken på en betydande uppgång. Inflationstakten steg visserligen i
augusti, delvis på grund av högre bensinpriser, men den underliggande
inflationen ligger kvar på 1,2%, en bra bit ifrån målet.
kl 14.30: ECB: pressträff med Mario Draghi

I samband med pressträffen presenteras även nya prognoser, där det kan bli en
viss upprevidering av tillväxten men nedrevidering av inflationen. I juni
spådde ECB en underliggande inflationstakt på 1,7% under 2019.

Pressträffen blir en ny balansakt för ECB-chefen att börja lägga grunden för
en exit från den ultralätta penningpolitiken, men inte låta för hökaktig utan
betona att det kommer krävas fortsatt stimulans för att varaktigt få upp
inflationen.

ECB har Draghi-uttalandena i Sintra i juli i färskt minne, vilka tolkades
hökaktigt och gav en (ovälkommen) rejäl uppgång i euron och räntorna. Euron
har stärkts cirka 6 procent (handelsviktat) sedan årsskiftet och det finns en
ökad oro inom rådet för en fortsatt förstärkning.

Commerzbank tror att ECB-chefen vid pressträffen för första gången kommer att
ge en hint om en minskning av obligationsköpen under 2018. Konkreta detaljer
kommer dock troligen inte att presenteras förrän vid nästa möte i oktober.

"För att förhindra en oönskad uppgång i euron och räntorna, så antas
centralbanken betona sin flexibilitet, och Draghi kommer troligen att göra en
verbal intervention för att få ett stopp på eurons senaste förstärkning",
skriver Commerzbank.
---------------------------------------
Börsredaktionen +46 8 5191 7910, http://twitter.com/direktse

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.