Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-08

MAKRO: NÅGRA HÅLLPUNKTER UNDER KOMMANDE VECKA

MÅNDAG DEN 8 OKTOBER

====================

kl 8.00: Tyskland: industriproduktion augusti

Väntas ha ökat med 0,5 procent under månaden, efter en nedgång med 1,1 procent
i juli.

Commerzbank noterar att tyska tillverkningsindustrin för närvarande inte
befinner sig i någon lätt position. Efter att produktionen ökade kraftigt
förra året så har den stagnerat sedan slutet av 2017. Den nedåtgående trenden
i orderingången indikerar att det svaga läget fortsätter och att produktionen
i augusti sannolikt sjunkit ytterligare 0,4 procent jämfört med föregående
månad.

Produktionen i juli/augusti skulle därmed vara cirka 1 procent lägre än andra
kvartalet, och indikera ett svagt tredje kvartal för den tyska ekonomin.

"Men IFO-index har stabiliserats vilket pekar mot ett slut på denna svaga
punkt i industrin inom överskådlig tid", skriver Commerzbank.

kl 8.30: SEB: boprisindikator oktober

Fortsatte upp till 33 i september, då en majoritet spådde stigande priser det
kommande året.

Mäklarstatistiks utfall för september visade på en uppgång för
bostadsrättspriserna på 2 procent i september jämfört med augusti, medan
villapriserna sjönk 1 procent.

TISDAG DEN 9 OKTOBER

====================

kl 15.00: IMF: Global konjunkturprognos (WEO)

I prognosuppdateringen i juli spådde IMF en global BNP-tillväxt på 3,9 procent
i år och nästa år, samma som i våras men med ökade risker.

I ett anförande den 1 oktober indikerar IMF-chefen Christine Lagarde sänkta
prognoser. Hon sade att utsikterna blivit mindre ljusa och det finns tecken
på att tillväxten har planat ut. Vissa risker har materialiserats, med
stigande handelsbarriärer och press på finansmarknaderna i många
tillväxtekonomier.

ONSDAG DEN 10 OKTOBER

=====================

kl 8.00: Kantar Prospera: inflationsförväntningar - penningmarknadens aktörer

I den förra enkäten var inflationsförväntningarna stabila och låg kvar på 2,0
respektive 1,9 procent på två respektive fem års sikt för KPIF.

Flera av Riksbankens ledamöter noterade också vid det förra mötet att
inflationsförväntningarna är väl förankrade vid målet.

"För min egen del avtar med tiden betydelsen av att måtten för underliggande
inflation ligger i underkant. Med förankrade inflationsförväntningar finns
det framöver goda förutsättningar att inflationen ändå förblir nära 2
procent. Jag hade därför gärna sett en oförändrad reporäntebana vid dagens
möte", sade till exempel Cecilia Skingsley.

kl 9.15: KI: konjunkturprognos

I sin konjunkturuppdatering i augusti skrev KI att den starka tillväxten under
det andra kvartalet föranleder en "smärre" upprevidering av BNP-tillväxten i
år, trots att sommarens extremväder bedöms hämma tillväxten något under den
andra halvan av året.

De spådde då att BNP skulle öka med 2,6% i år och 1,8% nästa år. (I prognosen
i juni spådde KI en BNP-tillväxt på 2,4% respektive 1,9%.)

KI konstaterade i augusti att statistiken från SCB, som visade att svensk BNP
ökade 1,0 procent andra kvartalet, var överraskande stark.

"En robust tillväxt i omvärlden ger draghjälp åt den svenska exporten
framöver, samtidigt som olika indikatorer pekar på att den inhemska
efterfrågan fortsätter att öka i ungefär normal takt den närmaste tiden",
skrev KI.

Sedan dess har SCB reviderat ned utfallet för tillväxten, inte bara för andra
kvartalet, utan även för första kvartalet samt för åren 2016 och 2017 som
helhet.

Dessutom har osäkerheten tilltagit kring den globala ekonomin, inte minst i
spåren på handelsspänningarna mellan USA och Kina.

TORSDAG DEN 11 OKTOBER

======================

kl 9.30: SCB: KPI september

KPIF-inflationen i Sverige väntas stiga till 2,3 procent i september, drivet
av främst säsongsmässiga prishöjningar på kläder och skor, och därmed ligga
kvar över Riksbankens 2-procentsmål för femte månaden i rad.

Det visar SME Direkts enkät bland analytiker.

KPIF exklusive energi, det mått som kanske är viktigast för Riksbanken för
närvarande, spås ha stigit till 1,5 procent i september, från 1,2 procent i
augusti.

Swedbank konstaterar i ett marknadsbrev att septemberutfallet för inflationen
väntas tilldra sig extra stort intresse eftersom det är det sista som
direktionen får med sig till det penningpolitiska mötet den 23 oktober.

För Riksbankens del bedöms, utöver själva huvudsiffran, sammansättningen och
då inte minst tjänsteprisernas utveckling att vara viktig.

En väntad högre inflationstakt förklaras, enligt SEB:s Olle Holmgren, av ett
uppåttryck på varor (speciellt kläder) drivet av en kombination av en svag
krona, tillfälligt låga priser i augusti och baseffekter från lägre normala
prishöjningar i september i fjol. Även grönsaker väntas ha bidragit till
högre inflationstakt i september.

Samtidigt lyfter han fram att utsikterna för inflationen under hösten är mer
osäker än normalt.

FREDAG DEN 12 OKTOBER

=====================

kl 16.00: USA: Michigan-index (prel) oktober

Konsumentförtroendet steg rejält i september men väntas ha sjunkit tillbaka
något i oktober, med sentimentsindex ned till 98,5 från 100,1.

---------------------------------------
Börsredaktionen +46 8 5191 79 00 http://twitter.com/direktse

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.