Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-11

MAKRO: NÅGRA HÅLLPUNKTER UNDER KOMMANDE VECKA

MÅNDAG DEN 11 FEBRUARI

======================

kl 8.00: Norge: KPI januari

I december kom såväl SSB:s mått för kärninflationen, KPI-JAE, som KPI in
snäppet högre än analytikernas förväntningar.

Kärn-KPI steg till 2,1% och KPI till 3,5%.

I samband med sitt räntebesked den 24 januari noterade Norges Bank att den
inhemska ekonomiska tillväxten och arbetsmarknaden ser ut att utvecklas i
linje med förväntningarna, medan prisökningarna har varit lite högre än
väntat.

Centralbankschef Öystein Olsen noterade att ränteutsikterna för den närmaste
tiden inte ändrats så mycket sedan föregående möte då beskedet var att
direktionen såg det som mest troligt att räntan skulle höjas i mars.

Nordea räknar med att kärn-inflationen återigen överträffar Norges Banks
prognoser, om än marginellt. De spår en kärn-KPI på 2,3%, mot Norges Banks
2,2%. Högre priser på kläder och skor samt högre hyror väntas bidra till
uppgången.

"Ett sådant utfall skulle hjälpa Norges Bank att fortsatt vara en 'särling',
på spåret för en marshöjning även om många i resten av världen går i en helt
annan riktning", skriver Nordea i ett kundbrev.

kl 8.30: SEB: boprisindikator februari

Boprisindikatorn, som visar skillnaden mellan andelen hushåll som tror på
stigande priser och andelen som tror på fallande priser, har sjunkit
successivt under hösten, från 33 i september, till 0 i januari.

Tron på stigande priser hade i januari vänt ner i alla regioner förutom i
Stockholm. Indikatorn var dock fortfarande lägst i Stockholm där den hamnade
på -4.

"Boprisindikatorn sjunker för fjärde månaden i rad och bekräftar den stora
osäkerhet som nu råder på bostadsmarknaden. Blandade försäljningssiffror och
Riksbankens första räntehöjning på sju år bidrar till den avvaktande
stämningen. För första gången i Boprisindikatorns drygt 15-åriga historia
väger det nu helt jämnt mellan de som tror på stigande priser och de som tror
på sjunkande priser", sade SEB:s privatekonom Jens Magnusson, i samband med
januariutfallet.

Statistik från Svensk Mäklarstatistik i veckan visade att både
bostadsrättspriserna och villapriserna i riket som helhet sjönk 1 procent i
januari jämfört med föregående månad.

Fredrik Kullman, vd på Bjurfors Stockholm, noterade en trög start på månaden
men bättre fart i slutet, främst i innerstan. Det råder viss osäkerhet om vad
den nya regeringen vill med bostadspolitiken (avskaffande av flyttskatt,
nedtrappat ränteavdrag) och det allmänna konjunkturläget, vilket kan skapa
avvaktan. Å andra sidan har återhämtningen på börsen fått köpare av dyrare
bostäder att komma tillbaka.

kl 15.00: EMU: eurogruppsmöte

Hårda diskussioner väntas vid eurogruppens möte om hur en eurobudget ska
utformas, enligt EU-källor.

Frankrike och EU-kommissionen väntas åter försöka föra in investeringsstöd som
ett stödinstrument, trots att Nederländerna, vid eurotoppmötet den 14
december, lyckades stryka funktionen "stabilisering" för eurobudgeten - stöd
då enskilda euroländer drabbas av kris.

Kvar blev finansiella instrument med målen att stödja "konkurrenskraft och
konvergens".

Enligt förespråkarna skulle investeringsstödet sättas in vid en plötslig
ekonomisk nedgång i ett euroland för att hålla investeringarna uppe.

"Diskussionerna blir hårda eftersom folk inte tycker lika. De var inte ense i
december och de är inte ense nu", fortsatte källan.

Italiens ekonomiska nedgång står inte formellt på eurogruppens agenda, men
ministrarna väntas kommentera kommissionens ekonomiska vinterprognos, som
publicerades på torsdagen. I den spås en BNP-tillväxt i Italien på blott 0,2%
i år, en rejäl sänkning från tidigare prognos på +1,2%.

Även på måndag bjuds EU:s icke euroländer in för diskussionen om EMU:s
fördjupning, från Sverige deltar nygamla finansministern Magdalena Andersson.

ONSDAG DEN 13 FEBRUARI

======================

kl 9.30: Riksbanken: räntebesked och penningpolitisk rapport

Det har varit fortsatt mycket nervositet om de globala konjunkturutsikterna i
början av året, även om humöret på de finansiella marknaderna förbättrats
efter årsskiftet.

Riksbanken har däremot inte fått så mycket påtagliga nya besked sedan
föregående penningpolitiska möte i december, undantaget
decemberinflationsdata som kom in helt i linje med den enga prognosen.

Analytikerna i Infront Datas enkät är därmed helt eniga om att reporäntan inte
kommer att ändras vid detta möte, och med få undantag väntar de också att
Riksbanken fortsatt kommer att flagga för att en ny räntehöjning kan komma
under andra halvåret i år.

Frågan om eventuell förlängning av förtidsåterinvesteringar av förfallande
obligationer lär dröja till aprilmötet, baserat på Stefan Ingves kommentarer
i december. En eventuell förlängning av Inges/af Jochnicks mandat för
valutainterventioner ska dock beslutas nu, och frågan är hur direktionen
kommer att ställa sig till detta nu när det har visat sig att kronan har
fortsatt att försvagas trots räntehöjningen i december.

kl 10.30: Storbritannien: KPI januari

I december prickade KPI-inflationen förväntningarna om en nedgång till 2,1%
från 2,3% i november, medan kärninflationen steg till 1,9 från 1,8%, väntat
var oförändrat på 1,8%.

Nu i januari väntas KPI sjunka ytterligare något till 2,0% och kärninflationen
ligga stilla på 1,9%.

I sin inflationsrapport på torsdagen uppgav Bank of England att inflationen
tillfälligt väntas sjunka under 2-procentsmålet de kommande månaderna, till
följd av lägre oljepriser.

BOE räknar nu med att KPI-inflationen blir 1,8% under första kvartalet 2019
(2,2) och 2,3% under första kvartalet 2020 (2,4) och 2,1% första kvartalet
2021 (2,1).

I prognosen ligger nu en räntehöjning på 25 punkter under de kommande åren,
jämfört med tidigare närmare tre höjningar. BOE skrev i rapporten också att
produktiviteten återhämtar sig långsammare än de tidigare räknat med.

kl 14.30: USA: KPI januari

I december sjönk KPI som väntat med 0,1% från månaden före och ökade 1,9% y/y,
medan kärn-KPI, exklusive livsmedel och energi, steg 0,2% respektive 2,2%.

Konsensusprognosen för januari-KPI ligger på 0,0% m/m och på 1,6% y/y, och på
+0,2% respektive +2,1% för kärn-KPI.

Commerzbank noterar i ett kundbrev att januari månads KPI-inflation i USA
mestadels har överraskat på uppsidan, men att detta inte har visat sig vara
en bra indikator för den underliggande

"De senaste åren har en överraskande stark uppgång i USA:s konsumentpriser
ofta eldat på oron för att inflationstrycket accelererar signifikant. Men
faktum är att datan ofta har visar sig vara en falsk signal eftersom USA:s
inflationstakt fortfarande rör sig mer eller mindre sidledes", skriver
Commerzbank och tillägger att förra året far januari den enda månaden som
inflationen var högre än väntat.

De tror att det kraftiga hoppet uppåt I januari varje år antagligen kan
förklaras med att manga företag justerar sina priser från 1 januari, men den
säsongsmässiga justeringen verkar inte justera detta på rätt sätt.

TORSDAG DEN 14 FEBRUARI

=======================

kl 9.30: SCB: arbetslöshet januari

Den säsongsrensade arbetslösheten i Sverige väntas ha legat stilla på 6,4% i
januari, jämfört med i december, enligt Infront Datas prognosenkät.

I december steg arbetslösheten till 6,4 procent, från 6,1 procent i november.
Det var högre än väntade 6,2 procent.

Icke säsongsrensat väntas arbetslösheten ha stigit till 6,8%, från 6,0%
månaden före, vilket skulle vara ungefär i linje med det normala
säsongsmönstret.

FREDAG DEN 15 FEBRUARI

======================

kl 2.30: Kina: KPI, PPI januari

I december sjönk KPI-inflationen i Kina till 1,9%, från 2,2% i november. Det
var en större nedgång än analytikernas prognos på 2,1%.

I januari väntas de kinesiska konsumentpriserna ha stigit marginellt till
2,0%, enligt Reuters.

Kinas producentpriser har fallit kraftigt de senaste månaderna. I juni steg de
med 4,7% y/y, för att sedan successivt växla ner till en ökning med endast
0,9% i december.

Det var klart under analytikernas förväntningar på 1,6% och den lägsta
årstakten sedan september 2016.

I januari väntas PPI ha växlat ned än mer till +0,4% y/y.

kl 15.15: USA: industriproduktion januari

Steg i december med 0,3% m/m, vilket var något över förväntningarna på 0,2%.
Samtidigt reviderades dock novemberutfallet ned från 0,6 till 0,4%.

Inom tillverkningsindustrin var dock produktionen klart starkare än väntat i
december, +1,1% mot en väntad uppgång med 0,3%.

I januari spås industriproduktionen ha ökat med 0,2% m/m.

kl 16.00: USA: Michiganindex (prel) februari

University of Michigans index över det amerikanska konsumentförtroendet
inledde året svagt och sjönk kraftigt till 91,2 i januari, från 98,3 i
december.

Nedgången var trots det något mindre än vad det preliminära utfallet på 90,7
gav vid handen.

I februari räknar analytikerna med att Michigan-index ska ha klättrat uppåt
till 94,5, enligt Reuters prognossammanställning.

---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt