Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-12

MAKRO: NÅGRA HÅLLPUNKTER UNDER VECKAN SOM KOMMER

MÅNDAG DEN 1 APRIL

==================

kl 1.50: Japan: Tankan-rapport 1 kv

Efter att ha försvagats under fjolårets tredje kvartal var de stora japanska
industriföretagens bedömning av konjunkturläget oförändrat under det fjärde
kvartalet, enligt Bank of Japans kvartalsvisa Tankan-rapport.

För årets första kvartal väntar bedömare att detta index sjönk till 13, från
19 under kvartalet före.

kl 8.30: Silf/Swedbank: industri-PMI mars

Inköpscheferna i den svenska tillverkningsindustrin väntas åter signalera ett
svagare konjunkturläge i mars jämfört med föregående månad då index
förtroendet steg.

Enligt Infront Datas prognosenkät väntas Silf/Swedbanks inköpschefsindex
väntas ha sjunkit till 51,1 i mars, från 52,5 i februari.

Inför marsutfallet skriver Nordea i ett kundbrev att de ser risker för ett
förnyat bakslag. Dessutom kommer de att titta noga på detaljerna för
order/lager, eftersom de just nu signalerar ett par väldigt dystra kvartal
framöver i Sverige (kanske till och med nolltillväxt senare i år).

"Om svenska PMI-detaljer fortsätter att försämras så är det en väldigt dålig
signal för euroområdets utsikter också", skriver Nordea.

kl 10.00: EMU: industri-PMI (def) mars

Euroområdets inköpschefsindex för tillverkningsindustrin sjönk preliminärt
till 47,6 i mars från 49,3 föregående månad. Utfallet var klart sämre än
analytikerna räknat med, speciellt som de trodde på en uppgång till 49,5.

Markits chefekonom Chris Williamson noterade i en kommentar att euroområdets
ekonomi avslutar första kvartalet svagt och att nedgången för
tillverkningsindustrin oroar mest med den djupaste nedgången som synts sedan
2013. Dessutom sjönk handelsflödena i den snabbaste takten sedan 2012.

I Tyskland, som länge varit eurozonens motor, rasade industri-PMI preliminärt
till 44,7, från jämfört med 47,6 i februari. Väntat var ett index på 48,0.

Det definitiva utfallet för eurozonens industri-PMI i mars väntas fortsatt
visa på 47,6.

kl 11.00: EMU: KPI (prel) mars

I februari steg inflationstakten (HIKP) i euroområdet som väntat till 1,5%,
från 1,4% i januari, medan kärninflationen däremot sjönk till 1,0%, från med
1,1%.

För mars har preliminär KPI-inflation i såväl Tyskland som Spanien kommit in
lägre än väntat.

Commerzbanks Christoph Weil ser en potential för överraskning i kärn-KPI i
mars.

"Skälet till det är att påsken infaller på olika datum och därmed timingen för
påskledigheter", skriver han i ett kundbrev.

I år kommer påskledigheterna och därmed prisökningarna för paketresor i april
och inte, som 2018, i mars, och därför kommer priserna på paketresor bara ha
stigit svagt med 1% jämfört med februari, och fallit från -1% till -6% i
årstakt.

"Enbart detta pressar ned kärn-KPI med 0,1%-enhet", enligt Weil.

Han bedömer inte att inflationstakten för andra tjänster kommer att ha
förändrats, eftersom det fortfarande inte finns några tecken på att företag
kommer att föra över kostnader för högre löner på konsumenterna i någon
större utsträckning.

Konsensusprognosen för mars ligger på 1,5% för HIKP och 0,9% för kärn-KPI.

kl 14.30: USA: detaljhandel februari

Den amerikanska detaljhandelns försäljning var starkare än väntat i januari,
men nedreviderade siffror för december var smolk i bägaren.

För februari väntar sig analytiker att detaljhandelns försäljning ska öka med
0,3%, både med och exklusive bilar, enligt Reuters.

kl 16.00: USA: ISM industri-PMI mars

Sjönk till 54,2 i februari, ned från 56,6 i januari.

Kommentarer från panelen speglade dock fortsatt styrka i näringslivet, stöttad
av märkbar efterfrågan och produktion, även om båda var lite svagare än
föregående månad.

Grovt kan sägas att värden under 50 tyder på avmattning och över 50 på
ekonomisk tillväxt.

I mars väntas indexet, som speglar planerna hos inköpschefer inom den
amerikanska tillverkningsindustrin under den senaste månaden, ha sjunkit
marginellt till 54,1.

ONSDAG DEN 3 APRIL

==================

kl 14.15: USA: ADP privat sysselsättning mars

Antalet sysselsatta i den privata sektorn i USA ökade med 183.000 personer i
februari enligt ADP Employer Services.

Utfallet var något lägre än förväntningarna som låg på 189.000, enligt Reuters
prognos. Men samtidigt reviderades månaden före upp rejält, från 213.000 till
300.000 personer.

Förra månaden var ADP-undersökningen ingen bra vägvisare till den stora
sysselsättningsrapporten för februari, då denna kom in betydligt svagare än
väntat. Sysselsättningen ökade endast med 20.000 personer, i stället för en
väntad ökning med 180.000.

I mars spår bedömare att antalet sysselsatta i privat sektor ökade med
175.000, enligt Reuters.

kl 16.00: USA: ISM tjänste-PMI mars

Steg i februari till 59,7, jämfört med 56,7 i januari.

Väntat enligt Reuters prognosenkät var ett index på 57,3.

Bland utvalda delindex var det endast sysselsättning och priser som sjönk i
februari, medan andra delindex som affärsaktivitet, nya order, leveranser och
nya exportorder alla steg.

I mars väntas ISM tjänste-PMI ha sjunkit något till 58,2.

Nordea räknar med att en nedåtriktad trend de kommande månaderna då tillväxten
i USA sannolikt dämpas.

"Icke desto mindre kommer tjänste-PMI att förbli robust eftersom tjänster är
mer beroende av inhemska än globala faktorer. I USA har konsumenterna medvind
från högre reala löner, därför kommer efterfrågan på tjänster att förbli
stark", skriver Nordea.

FREDAG DEN 5 APRIL

==================

kl 8.00: Tyskland: industriproduktion februari

Har varit ett sorgebarn under flera månader, främst på grund av flaskhalsar
relaterade till nya utsläppstest för bilar.

I januari sjönk produktionen med 0,8% från månaden före och med 3,3% från ett
år tidigare.

Och de förnyade och betydande nedgångarna i sentimentindikatorerna för
tillverkningsindustrin bådar inte gott för februariutfallen för industriorder
och produktion.

Commerzbank påpekar dock att statistik som redan finns tillgänglig från den
tyska bilindustrins organisation indikerar att bilproduktionen har ökat igen
efter det skarpa fallet i januari. Därmed är deras bedömning att
industriproduktionen som helhet ökade 0,5% i februari.

Unicredit tror till och med på en "robust" ökning, främst på grund av en
återhämtning i bilsektorn, även om långsammare global tillväxt kan ha tyngt
den övergripande produktionen.

Konsensus ligger på +0,5% m/m.

kl 14.30: USA: sysselsättning mars

Konsensusprognoserna för mars pekar mot en sysselsättningsökning på 170.000,
en arbetslöshet på 3,8% och timlöneökningar på 0,2% m/m respektive 3,4% y/y.
Veckoarbetstiden väntas ha stigit till 34,5, från 34,4 i februari, enligt
Reuters.

Commerzbanks Christoph Balz, som ser såväl förra månadens svaga utfall som den
oväntat starka januarisiffran som undantag, räknar med 185.000 nya jobb i
mars, en arbetslöshet på 3,8% och timlöneökningar på 0,4% m/m då
kalendereffekter dämpar. Där med skulle årstakten sjunka något, men utan att
ifrågasätta den uppåtgående trenden.

Även Unicredit ser den svaga ökningen av sysselsättningen i februari som ett
undantag eftersom andra arbetsmarknadsindikatorer, som antalet nya arbetslösa
och jobböppningar, har varit fortsatt väldigt solida på senare tid.

De räknar vidare med att arbetslösheten sjunker ytterligare till 3,7% i mars
och noterar att en stramare arbetsmarknad till slut börjar sätta avtryck
uppåt på lönerna.

---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.