Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-13

Mälardalen Omsorgsfastigheter: Styrelsen i Mofast förtydligar avsikt att lämna förslag till årsstämman avseende vinstu...

Styrelsen i Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ)
("Bolaget") önskar att, i samband med det sedan tidigare
kommunicerade förslaget till den extra bolagsstämman den 24 januari
2020 att bemyndiga styrelsen att besluta om en riktad nyemission
("Nyemissionen"), redan nu offentliggöra avsikten att föreslå
årsstämman, vilken planeras till den 25 mars 2020, att besluta om
disponerande av vinstmedel genom utdelning om 41 212 500 kronor, med
utbetalning vid fyra tillfällen med kvartalsvis mellanrum fram till
årsstämman 2021, varav den första utbetalningen avses ske snarast
möjligt efter årsstämman i mars 2020. Avsikten grundas på
förutsättningarna (i) om maximal tilldelning i Nyemissionen; och (ii)
att Bolaget tillträder aktierna i den tilltänkta transaktionen, om
vilken särskilt pressmeddelande sedan tidigare har kommunicerats,
innan årsstämman i mars 2020. Styrelsens avsikt är att föreslå
årsstämman att besluta om delutbetalning av fastlagen utdelning om
5,25 kronor vid första tillfället (totalt 10 500 000 kronor) i
omedelbar anslutning efter årsstämman i mars 2020, och 1,75 kronor
vid de respektive efterföljande delutbetalningar kvartalsvis fram
till årsstämman 2021.

Fullständig finansiell information rörande Bolaget kommer att
publiceras den 20 februari 2020 i bokslutskommunikén för
verksamhetsåret 2019. För undvikande av missförstånd klargörs att de
nya aktier som kan komma att tecknas i Nyemissionen, förutsatt att
styrelsen bemyndigas besluta om sådan nyemission av den extra
bolagsstämman, inte kommer att vara berättigade till den
delutbetalning av utdelning som avses utbetalas i omedelbar
anslutning efter årsstämman i mars 2020. Vid maximalt utnyttjande av
bemyndigandet ska vinstutdelning för de i Nyemissionen tillkommande
aktierna kunna uppgå till högst 20 212 500 kronor för tiden fram till
årsstämman 2021.

Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mattias Bülow

VD Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ)

Telefon: +46 (0) 70 745 01 60

post@mofastab.se

Mälardalens Omsorgsfastigheter i korthet

Mälardalens Omsorgsfastigheter är ett fastighetsbolag som äger och
förvaltar en samhällsfastighetsportfölj i Mälardalen. Portföljen
omfattar ca 16 700 kvadratmeter, fördelat på 25 fastigheter.
Huvudvikten av fastigheterna är så kallade LSS-boenden och detta
undersegment av samhällsfastigheter präglas av ett stort
underliggande behov i kombination med en brist på platser för
patienter som behöver vård.

Information

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som
Mälardalens Omsorgsfastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13
januari 2020 kl 10:45 (CET).

För mer information gällande Mälardalens Omsorgsfastigheter AB (publ),
vänligen besök www.mofastab.se och www.spotlightmarket.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/malardalen-omsorgsfastigheter/r/styrelsen-i-m...
https://mb.cision.com/Main/18507/3007141/1173427.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.