Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-03

MALMBERGS ELEKTRISKA I FÖRNYELSE FÖR FRAMTIDEN

wysiwyg_image

Bild från den trevliga och välsmakande lunchen före stämman

Malmbergs Elektriska AB är ett elgrossistföretag med centrallager i Kumla. Inköp görs främst från Kina och Östeuropa varifrån leveranser går till centrallagret i Kumla och efter beställningar vidare till 32 Proffsbutiker i främst Sverige men även till centrallager i Danmark, Norge och Finland. Försäljning och leverans sker i ökad utsträckning även via postorder/kataloger och webb där man via ny webbsight utvecklar nya möjligheter för framtiden och då integrerat via butiksnätet.

Innan stämman bjöds ett 40-tal aktieägare m fl på en gemytlig och välsmakande lunch vilket uppskattades av oss alla.

Stämman inleddes med en tyst minut för under året avlidne VD Jan Folke.

Aktiespararnas representant på stämman Bo Lindström fick före den tysta minuten möjligheten att från Aktiespararna framföra några minnesord kring Jan Folke och framhålla det fina samarbetet man haft med bolaget och Jan under så många år.

I samband med VD Johan Folkes presentation av Årsredovisningen för 2018 underströk Aktiespararnas representant Bo Lindström det lyft som den fått senaste åren. Främst underströks här den ambitiösa Hållbarhetsredovisningen som bolaget presenterar.

VD konstaterade att utvecklingen under 2018 har varit en besvikelse och framför allt utvecklingen sista kvartalet.

Under året minskade intäkterna med närmare 0,5 % till 612,5 mkr. Resultatet efter skatt minskade med 0,25 % till 39,3 mkr. Resultatet per aktie har minskat från 5,05 kr till 4,92 kr och man delar ut 2,50 kr per aktie till aktieägarna.

En jämförelse med toppåret 2016 som gav 10,14 kr i resultat och 7,50 kr i utdelning.

Rörelsemarginalen har minskat från 15,8 % 2016 till 8,3 % 2018.

VD framhöll även att bolaget har stor del fasta kostnader.

VD förklarar nedgången i stor utsträckning till att bolaget drabbats av problem i samband med leveransförseningar p g a strejker och hamnkonflikter, en sämre byggkonjuktur, minskade ROT-avdrag och att man inte lyckats kompensera den lägre prisbild som uppstått på marknaden framförallt inom området belysning.

Prisnedgångar inom belysning måste kompenseras med ökande försäljningsvolymer för att hålla prismarginaler i försäljningen enl VD. Ansträngningar för att nå en ökad försäljning kommer därför att intensifieras.

Vid stämman presenterades rapport Q1 och man kunde konstatera ett något försämrat resultat jämfört med året innan men att man arbetar intensivt med att vända utvecklingen.

Man har bl a rekryterat ett antal nya chefer framför allt landschefer inom försäljningen med uppgift att vända den negativa utvecklingen genom ökad och lönsam försäljning för framtiden.

VD konstaterar att man står starkt ekonomiskt och organisatoriskt vilket ger Malmbergs möjlighet att bättre nå uppsatta mål.

Bland åtgärderna nämndes utveckling av webbutiker i samverkan med befintliga och nya butiker. Produktprogrammet ”allt vad hantverkaren behöver” och egna varumärket MALMBERGS HOME har mottagits mycket positivt av kunderna och man ser stor potential i att utveckla dessa vidare. Vidare nya butikskonceptet PRIO som möjliggör etableringar på flera mindre orter.

Underströks att man i ökad utsträckning måste satsa på marknadsföringen och jobba på ett mera kostnadseffektivt sätt och då ytterligare öka samverkan mellan näthandeln och befintliga och nya butiker.

Man ser stor efterfrågan på bolagets nya produkter för solel vilket också framgick vid den efterföljande lagervandringen. Sedan 2016 har också leveranserna av produkter för solel ökat med 50 % och man ser en enorm potential för framtiden.

Nya produkter under inarbetning är också inom elbilsmarknaden där man nu gör satsningar på laddstationer som man bedömer ska ge stor efterfrågan på denna kraftigt ökande framtidsmarknad.

Centrallagret i Kumla uppgår vid årets slut till 174 mkr kr och utgör närmare halva balansomslutningen per 2018-12-31. Under året har en minskning skett av lagret med ca 13 %.

Lagret omsluts per år ca 3 ggr och vid stämman framfördes bl a att lageromsättningen borde vara högre. VD bemötte detta med att man väl skulle kunna öka omsättningen och ytterligare banta antal artiklar i lagret men att det skulle få negativa konsekvenser för snabba kundleveranser.

Enligt VD är leverans och tillgänglighet en av grundpelarna i Malmbergs och under året påbörjades arbetet med ett nytt lager-/plockprogram för att öka effektiviteten. Implementeringen av detta beräknas till Q2 2019.

Intresserade aktieägare erbjöds efter stämman att delta i en guidad vandring genom lagret och då visades i funktion den del av nya lager-/plockprogrammet som var installerad. När installationen är klar kommer det att ge ökad effektivitet och minska bemanningen i lagerhanteringen.

Under punkten valberedning framförde Bo Lindström ett önskemål från Aktiespararna om att i valberedningen ta in även en 3:e oberoende representant vilket även framfördes förra året. Ordföranden tog till sig önskemålet och man skall diskutera detta vidare men har ingenting emot att fullfölja förslaget.

Det var en stämma i ett välkonsoliderat bolag som ger vinst och lämnar utdelning men där man arbetar hårt med att förbättra lönsamheten för framtiden.

Andan på stämman var god och förgylldes också av den välsmakande lunchen innan stämman. Centrallagret är en oerhört väsentlig del i bolaget och flera aktieägare borde ta chansen att följa med på genomgången och få den intressanta information som där ges.

Vid pennan

Bo Lindström, Bolagsbevakare för Aktiespararna och ordförande Aktiespararna Örebro.

 

 

Författare Bolagsbevakningen

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.