Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-16

Mandalay Resources Corporation går ut med de finansiella resultaten för det första kvartalet 2016 samt kvartalsutdelningen

Mandalay Resources Corporation
Pressmeddelande

Mandalay Resources Corporation går ut med de finansiella resultaten för det
första kvartalet 2016 samt kvartalsutdelningen

TORONTO, 2016-05-14 00:49 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources
Corporation ("Mandalay" eller "Bolaget") (TSX:MND) offentliggjorde i dag
intäkter för det första kvartalet 2016 på 50,4 miljoner USD, justerad EBITDA på
17,3 miljoner USD och konsoliderat nettoresultat på 1,1 miljoner USD före
extraordinära poster eller 0,00 USD per aktie. Bolagets konsoliderade
finansiella interimsresultat för årets tre första månader fram till den 31 mars
2016, tillsammans med bolagsledningens diskussion och analys (“MD&A”) för denna
period finns att tillgå under bolagets profil på www.sedar.com och på bolagets
webbplats www.mandalayresources.com. Alla valutor i detta pressmeddelande avser
US-dollar om inget annat är angivet.

I enlighet med bolagets utdelningspolicy redovisade Mandalays styrelse en
kvartalsutdelning på 3 miljoner USD (6 % av det eftersläpande kvartalets
bruttointäkter), eller 0,0073 USD per aktie ( 0,0094 CAD per aktie), som
betalas ut den 3 juni 2016 till aktieägare som är registrerade den 24 maj 2016.

Bolagets konsoliderade nettoresultat på 1,1 miljoner USD (0,00 USD per aktie)
har justerats för extraordinära poster till ett justerat nettoresultat på 1
miljon USD (0,00 USD per aktie). Extraordinära poster som inte ingår i det
justerade nettoresultatet är: justeringar för skattekostnader vid Costerfield
på 1,4 miljoner USD; nedskrivningar på 3,4 miljoner USD för kvarstående
utvinningsintressen vid Fabiola- och Yasna-ådrorna vid Cerro Bayo och
hithörande skattebesparingar på 0,8 miljoner USD samt skattebesparingar på 1,4
miljoner USD vid upphävandet av royaltyrättigheterna vid Cerro Bayo som köptes
från Coeur Mining under kvartalet. För en fullständig avstämning av
justeringarna, var god se tabellen Avstämning för justerad EBITDA av
nettoresultatet på sidan 14 i bolagets MD&A för det första kvartalet 2016.

Dr. Mark Sander, President och CEO för Mandalay, kommenterade det finansiella
resultatet för det första kvartalet 2016: "Mandalay genererade starka intäkter
och EBITDA under det första kvartalet 2016, på årsbasis översteg de det förra
årets intäkter och EBITDA, och detta trots lgre metallpriser i jämförelse med
det första kvartalet 2015. Som ett resultat av vår fortsatt genomsnittligt låga
kontanta produktionskostnad per säljbart guldekvivalent uns ("uns Au Eq.") på
751 USD, genererade vi under kvartalet EBITDA-marginaler på 34 %. Vi avslutade
kvartalet med 40,7 miljoner USD i kassa och likvida medel, vilket var en
minskning från 49,2 miljoner USD i början av kvartalet. Detta berodde på de 4
miljonerna USD för förvärvet av royaltyn vid Cerro Bayo och en ökning av
fordringar på 6 miljoner USD, vilken framförallt berodde på obetalda leveranser
som såldes sent under kvartalet. Efter återköpet av Cerro Bayo-royaltyn från
Coeur Mining har bolaget inte längre några kvarvarande privata royalties för
någon av sina nuvarande verksamheter, och våra aktieägare kan i framtiden
förvänta sig en fullständig förtjänst från en ökad produktion och stigande
metallpriser."

Dr. Sander fortsatte: "Under det första kvartalet 2016 fortsatte Costerfields
utmärkta rörelse- och finansiella resultat. Bolaget producerade sitt näst
högsta totalbelopp per kvartal på 16 966 uns Au Eq. till en rekordlåg
kontantkostnad på 512 USD/uns Au Eq. och en sammanlagd kostnad på 724 USD/uns
Au Eq. Sedan man uppnådde den högsta produktionkapaciteten på 450 ton (“t”) per
dag under 2014 har Costerfield-teamet konsekvent stått för fortlöpande
driftsförbättringar, och under det nuvarande kvartalet omfattar dessa ett
rekordstort antal utvunna ton till en rekordlåg kostnad/t och ett rekordstort
antal bearbetade ton till en rekordlåg kostnad/t . Efter att alla stora
investeringar för den nuvarande gruvplanen har slutförts vid Costerfield, får
vi ett betydande fritt kassaflöde varje kvartal från verksamheten. Vi arbetar
med att förlänga gruvans livstid genom att borra gångar under King
Cobra-förkastningen, cirka 100 meter under de nuvarande arbetena vid Cuffley,
samt genom att tillämpa betydligt lägre driftkostnader för utvärdering av
tillgångar som redan borrats i Brunswick-gången som ligger intill
anläggningen.”

Dr. Sander tillade: "Vårt kvalitetskontrollprogram under jord vid Björkdal har
för första gången sedan projektet förvärvades börjat visa framsteg under det
första kvartalet. Under kvartalets sista två månader lyckades vi leverera en
kvalitet på åderexploateringen som översteg 2,5 gram guld per ton ("g/t Au")
och strossningshalter som översteg 1,75 g/t Au. Därmed kunde gruvan producera
den näst högsta mängden guld (12185 uns) till den näst lägsta kontantkostnaden
(821 USD/uns Au) sedan Mandalay tog över. Nyckeln till ytterligare
förbättringar är att öka takten på exploateringen under jord, så att vi
konsekvent kan leverera reservhalter på 2 g/t Au till anläggningen. Denna
ökningsprocess är långt kommen. Bolaget inledde även ett stickprovsprogram för
kvalitetskontroll i dagbrottet med målet att bättre avgränsa mineraliseringen
inom sprängningar och att förbättra den sammantagna produktionshalten i
dagbrottet. Kvalitetsförbättringen från denna processförändring förväntas vara
märkbar under återstoden av året. Vi förväntar oss även att kunna påbörja vårt
storskaliga (60 000 t) optiska sorteringstest av ädelmetaller under det andra
kvartalet för att bedöma vår förmåga att uppgradera exploateringen av låghaltig
ädelmetall som för nuvarande transporteras till lagret för låghaltigt material.

“Cerro Bayo fortsatte sin övergång från de uttömda ådrorna Yasna och Fabiola
till de nya Delia SE och Coyita-gruvorna under det första kvartalet 2016. Vid
Delia SE påbörjade vi strossningen med några månaders försening på grund av en
långsammare åderexploatering och investeringsutveckling än planerat, vilket
berodde på sämre markförhållanden än förväntat. Bolaget fick under det första
kvartalet regeringstillstånd för att påbörja utvinning och bearbetning av
ädelmetaller från Coyita, och åderexploatering av metallblock har nu inletts.
Vi avser att rekrytera ett exploateringsteam under slutet av det andra
kvartalet för att kunna höja takten på investeringsutvecklingen och
åderexploateringen. Detta kommer att öka gruvornas utveckling och möjliggöra en
återgång till en genomsnittlig utvinnings- och bearbetningtakt av
reservkvalitet på 1 400 t/dag, vilket är den takt som anläggningen är utformad
för. Trots flaskhalsen vad beträffar utvecklingen, har gruvan och anläggningen
under de senaste kvartalen producerat och bearbetat stora mängder ädelmetall
till de hittills lägsta enhetskostnaderna. Vi förväntar oss en återgång till
våra tidigare starka finansiella resultat vid Cerro Bayo när gruvan når
exploateringsmålet och kvalitetsnivåerna återgår till historiska genomsnitt.

"Under kvartalet fortsatte vi att göra framsteg vid utvecklingsprojektet
Challacollo och ansökte om nya vattenrättigheter för att stödja det
bearbetningsalternativ som vi föredrar. Vi förväntar oss även att återuppta
prospekteringen vid egendomen senare under året."

Dr. Sander avslutade: "Med tanke på vårt sammantagna starka resultat under
kvartalet, håller vi fast vid vår riktlinje gällande bolagets konsoliderade
produktion under 2016, den genomsnittliga kontanta produktionkostnaden och
investeringsutgifter, så som presenterats i pressmeddelandet daterat den 13
januari 2016."

Finansiella höjdpunkter under det första kvartalet 2016

Följande tabell sammanfattar Bolagets finansiella resultat för de tre månaderna
fram till den 31 mars 2016 resp 2015:

Three Three
months months
? Ended March Ended March
Particulars 31, 2016 31, 2015
$’000 $’000
Revenue 50,442 56,779
Adjusted EBITDA 17,262 24,267
Income from mine operations before depreciation and 19,016 25,785
depletion
Adjusted net income before special items 1,020 12,484
Consolidated net income 1,149 11,762
Cash capex 9,057 13,001
Total assets 357,117 357,202
Total liabilities 142,190 138,603
Adjusted net income per share 0.00 0.03
Consolidated net income per share 0.00 0.03

Minskningen i intäkter och justerat EBITDA under det första kvartalet 2016
jämfört med 2015 berodde huvudsakligen på lägre realiserade metallpriser (2,3 %
lägre fr Au, 10,8 % lägre för silver ("Ag"), och 35,0 % lägre för antimon
("Sb"). Faktorer som påverkar säljvolymer innefattar lägre Ag- och
Au-produktion vid Cerro Bayo. Effekten av de lägre metallpriserna kompenserades
delvis av att de operativa växelkurserna jämfört med föregående år sjönk med 8
% för den australiensiska dollarn, 12 % för den chilenska peson och 1 % för den
svenska kronan samt vidare av de 29 % lägre oljepriserna.

Under det första kvartalet 2016 var investeringarna (cash capex) cirka 4,0
miljoner lägre än under samma kvartal 2015. I stort hela denna minskning
berodde på att investeringsprogrammet för gruvplanen vid Costerfield
slutfördes, där investeringarna uppgick till 1,3 miljoner USD under 2016 i
jämförelse med 5 miljoner USD under det första kvartalet 2015.

Under de tre månaderna fram till den 31 mars 2016 betalade bolaget ut totalt
2,7 miljoner USD i utdelning och 4 miljoner USD för upphävandet av Coeur
Minings royalty vid Cerro Bayo.

Höjdpunkter i verksamheten under det första kvartalet 2016

Tabellen nedan sammanfattar Bolagets kapitalutgifter och operativa
enhetskostnader för det första kvartalet 2016.

Three months ended Three months ended
March 31, 2016 March 31, 2015
--------------------------------------------------------------------------------
$’000 $’000
--------------------------------------------------------------------------------
Capital development 9,896 6,891
--------------------------------------------------------------------------------
Capital purchases 2,790 4,259...

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.