Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-13

Mandalay Resources Corporation går ut med produktions- och försäljningsresultaten för det tredje kvartalet under 2016

Mandalay Resources Corporation
Pressmeddelande

Mandalay Resources Corporation går ut med produktions- och
försäljningsresultaten för det tredje kvartalet under 2016

TORONTO, 2016-10-12 23:59 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources
Corporation (”Mandalay” eller ”Bolaget”) (TSX:MND) gick i dag ut med
produktions- och försäljningsresultaten för tredje kvartalet 2016.

Under tredje kvartalet 2016 var Mandalays konsoliderade produktion 34 586
säljbara guldekvivalenta uns och försäljningen låg på 35 617 guldekvivalenta
uns.

Mark Sander, President och Chief Executive Officer för Mandalay, kommenterar
detta på följande vis: ”Mandalays konsoliderade säljbara guldproduktion för
tredje kvartalet 2016 på 24 309 uns, var något lägre än de 25 996 uns som
producerades under motsvarande kvartal under föregående år. Hittills i år är
den sammanlagda guldproduktionen på 81 981 uns något högre än för motsvarande
tidpunkt föregående år då den låg på 80 154 uns.

”På samma sätt var den säljbara produktionen för antimon 844 ton det tredje
kvartalet 2016, vilket var något lägre än motsvarande kvartal föregående år då
den låg på 964 ton. Men den sammanlagda produktionen hittills i år under 2016
låg på 2 806 ton, vilket är något högre än för motsvarande period föregående år
då den var 2 775 ton.

Dock låg den säljbara silverproduktionen för tredje kvartalet 2016 på 388 139
uns, och produktionen hittills i år på 1 365 817 uns, vilket är betydligt under
2015 års volymer på 632 498 respektive 1 820 741 uns.”

Mark Sander fortsätter: ”De goda resultaten för guld och antimon fram hittills
i år beror på kontinuerligt starka resultat vid Costerfield och Björkdal.
Costerfield fortsatte med sina solida resultat under såväl tredje kvartalet som
hittills i år och har producerat något mer av båda metallerna fram hittills
jämfört med föregående år. Detta beror på det fortsatt goda utvecklade skicket
på gruvan som levererar liknande mängder med höghaltigt material till den fullt
nyttjade anläggning kvartal efter kvartal.

”Björkdal producerade 12 376 uns säljbart guld under det innevarande kvartal,
det näst bästa kvartalet hittills sedan Mandalay tog över och endast något
under produktionen under det andra kvartalet 2016 då man slog rekord. Björkdals
säljbara produktion på 37 209 uns hittills för 2016 är nästan 4 000 uns mer än
vid samma datum föregående år. Detta resultat är ännu ett bevis på att vårt
kvalitetskontrollprogram fortsätter att förbättras, till och med under sommaren
i Sverige då vanligtvis en stor del av personalen är på semester. Under
kvartalet har vi även gjort betydande framsteg gällande de metallurgiska
projekten som gör det möjligt för oss att återvinna mer guld varje kvartal från
bruten ädelmetall. Styrelsen har godkänt ett utvidningsprojekt för anläggningen
som, när det är slutfört vid mitten till slutet av 2017, förväntas förbättra
den sammanlagda guldåtervinningen med cirka 1,7 procent. Dessutom slutfördes
vårt test med optisk sortering av ädelmetaller på kommersiell nivå med goda
resultat på 60 000 ton. Det indikerar på att vi kan förbättra halten på
sorterat material med guldhalter under cirka ett gram per ton med cirka 50
procent i genomsnitt, samtidigt som vi behåller cirka 90 procent av den totala
guldbehållningen från den ursprungliga råvaran. Ingenjörerna är i full färd med
att optimera den permanenta installationen.”

Mark Sander sammanfattar: ”Dödsfallet vid Cerro Bayo den 10 september (se
Mandalays pressmeddelande från den 11 september 2016) hade en betydande
inverkan på produktionen på anläggningen under tredje kvartalet. All verksamhet
avbröts fram till den 19 september 2016 (se Mandalays pressmeddelande från den
19 september 2016), när produktionen vid gruvorna Delia NW och Delia SE såväl
som bearbetningen återupptogs. Brytningen vid Coyita där olyckan inträffade
återupptogs den 8 oktober 2016. Det producerade resultatet på 388 139 säljbara
uns för silverproduktionen och 2 831 säljbara uns för guldproduktionen för
tredje kvartalet var betydligt lägre än för motsvarande kvartal under
föregående år och vår plan för 2016. Den sammanlagda produktionen för tiden
hittills i år vid Cerro Bayo var också betydligt lägre än föregående år och vår
plan för 2016. Vår tidigare förväntan om att den status som utvecklat sig vid
Cerro Bayo skulle börja återhämta sig under fjärde kvartalet har skjutits fram
till första kvartalet 2017.

”Nu när Cerro Bayo har återupptagit produktionen förväntar vi oss att ge ut en
uppdaterad vägledning för produktionen för hela 2016 tillsammans med vår
vägledning för 2017. Detta kommer att ske när vi meddelar våra finansiella
resultat för tredje kvartalet efter att marknaden har stängt den 2 november
2016.”

Säljbar produktion för tredje kvartalet till och med den 30 september 2016:

-- Bolaget producerade sammanlagt 24 309 uns guld, 844 ton antimon och 388 139
uns silver. Det motsvarar totalt 34 586 uns av guldekvivalent produktion
mot 25 996 uns guld, 964 ton med antimon och 632 498 uns silver, vilket
motsvarar totalt 40 293 guldekvivalenta uns under tredje kvartalet 2015.
-- Produktionen vid Costerfield (Australien) var 9 102 uns guld och 844 ton
antimon, mot 10 930 uns guld och 964 ton antimon under tredje kvartalet
2015.
-- Produktionen vid Cerro Bayo (Chile) var 2 831 uns guld och 388 139 uns
silver, mot 5 305 uns guld och 632 498 uns silver under tredje kvartalet
2015.
-- Produktionen vid Björkdal (Sverige) var 12 376 uns guld jämfört med 9 761
uns guld under tredje kvartalet 2015.

Säljbar produktion för de nio månaderna fram till och med den 30 september 2016:

-- Bolaget producerade sammanlagt 81 981 uns guld, 2 806 ton antimon och 1 365
817 uns silver. Det motsvarar totalt 114 204 uns av guldekvivalent
produktion mot 80 154 uns guld, 2 775 ton med antimon och 1 820 741 uns
silver, vilket motsvarar totalt 123 286 guldekvivalenta uns under tredje
kvartalet 2015.
-- Produktionen vid Costerfield var 33 787 uns guld och 2 806 ton antimon,
vilket var större volymer än för motsvarande nio månader 2015.
-- Produktionen vid Cerro Bayo var 10 985 uns guld och 1 365 817 uns silver,
vilket var lägre guld- och silvervolymer än under föregående period.
-- Produktionen vid Björkdal var 37 209 uns guld, vilket var mer än föregående
period.

Tabell 1 – Säljbar produktion under tredje kvartalet och de första nio
månaderna 2016 och 2015

Metal Source Three months Three months Nine months Nine months
ended ended ended ended
30 September 30 September 30 30
2016 2015 September September
2016 2015
Gold (oz) Costerfi 9,102 10,930 33,787 30,909
eld
Cerro 2,831 5,305 10,985 15,671
Bayo
Björkdal 12,376 9,761 37,209 33,574
Total 24,309 25,996 81,981 80,154
Antimony (t) Costerfi 844 964 2,806 2,775
eld
Silver (oz) Cerro 388,139 632,498 1,365,817 1,820,741
Bayo
Average
quarterly
prices:
Gold US$/oz 1,334 1,125
Antimony US$/t 7,244 6,894
Silver US$/oz 19,58 14,93
Au Eq. (oz)1 Costerfi 13,684 16,835 47,673 49,340
eld
Cerro 8,526 13,697 29,322 40,372
Bayo
Björkdal 12,376 9,761 37,209 33,574
Total 34,586 40,293 114,204 123,286

1 Kvartalsvis producerade guldekvivalenta uns (Au Eq. uns) beräknas genom att
multiplicera de säljbara mängderna av guld (Au), silver (Ag), och antimon (Sb)
under perioden med respektive marknadspris för råvarorna under perioden.
Därefter adderar man de tre mängderna för att få ett ”totalt innefattat värde
baserat på marknadspris”. Detta totala innefattade värde delas sedan med
periodens genomsnittliga marknadspris för Au. Genomsnittligt Au-pris under
perioden beräknas som genomsnittet för de dagliga LME PM fixes (Financial
Information exchange) under perioden, och priset på helgdagar och helger tas
från den senaste bankdagen; genomsnittligt Sb-pris under perioden beräknas som
genomsnittet för de högsta och lägsta Rotterdam warehouse-priserna för alla
dagar under perioden och priset på helgdagar och helger tas från den senaste
bankdagen; genomsnittligt Ag-pris under perioden beräknas som genomsnittet för
det dagliga London Broker’s silver spot-priset för alla dagar under perioden
och priset på helgdagar och helger tas från den senaste bankdagen. Källan för
alla priser är www.metalbulletin.com.

Försäljning under tredje kvartalet fram till och med den 30 september 2016:

-- Bolaget sålde 24 888 uns guld, 804 ton antimon och 433 904 uns silver,
vilket motsvarar totalt 35 617 guldekvivalenta uns.
-- Costerfield sålde 8 865 uns guld och 804 ton antimon.
-- Cerro Bayo sålde 3 265 uns guld och 433 904 uns silver.
-- Björkdal sålde 12 758 uns guld.

Försäljning under de nio månaderna fram till och med den 30 september 2016:

-- Bolaget sålde 84 022 uns guld, 2 690 ton antimon och 1 476 518 uns silver,
vilket motsvarar totalt 117 165 guldekvivalenta uns.
-- Costerfield sålde 32 121 uns guld och 2 690 ton antimon.
-- Cerro Bayo sålde 12 993 uns guld och 1 476 518 uns silver.
-- Björkdal sålde 38 908 uns guld.

Tabell 2 – Försäljning under tredje kvartalet och de första nio månaderna 2016
och 2015

Metal Source Three months Three months Nine months Nine months
ended ended ended ended
30 September 30 September 30 30
2016 201...

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.