Du är här

2017-05-25

Mandalay Resources Corporation går ut med slutförande av reviderat Återköpserbjudande och begäran om medgivande gällan...

Mandalay Resources Corporation
Pressmeddelande

Mandalay Resources Corporation går ut med slutförande av reviderat
Återköpserbjudande och begäran om medgivande gällande 5,875 % säkerställda
utbytbara skuldebrev

TORONTO, 2017-05-25 13:43 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources
Corporation ("Mandalay" eller "Bolaget") (TSX:MND) meddelade idag att Gold
Exchange Limited ("GEL"), ett självständigt företag för särskilda ändamål som
är registrerat i Jersey, har ingått avtal gällande ett reviderat
återköpserbjudande ("Återköpet") och en begäran om medgivande ("Begäran om
medgivande") för sitt kapitalbelopp på 60 000 000 USD, 5,875 % säkerställda
utbytbara skuldebrev som löper ut 2019 ("Skuldebreven").

GEL gav ut Skuldebreven 2014 och lånade ut inkomsterna till ett av Bolagets
dotterbolag i enlighet med villkoren för låneavtalet och relaterad
finansieringsöverenskommelse ("Lånet") som tillsammans speglar de huvudsakliga
villkoren för Skuldebreven.

Som angivet i Mandalays pressmeddelande från den 12 maj 2017, slutfördes inte
det ursprungliga återköpserbjudandet och begäran om medgivande som GEL
lanserade gällande Skuldebreven den 19 april 2017 (den "Ursprungligen
föreslagna transaktionen"). Men därefter inledde GEL samtal med innehavare av
Skuldebreven gällande att införa alternativa arrangemang beträffande
Skuldebreven som till stor del liknade den Ursprungligen föreslagna
transaktionen. Nu har innehavarna av 100 %av Skuldebreven utfärdat ett
skriftligt beslut som godkänner Återköpet och begäran om medgivande med samma
villkor som den Ursprungligen föreslagna transaktionen, med undantag för att
räntesatsen för Skuldebreven har höjts från 5,875 % per år till 6,875 % per år
med verkan från den 13 maj 2017. Dessutom har GEL samtyckt till att betala
vardera innehavaren av Skuldebreven en avgift som motsvarar 1,0 % av det
sammanlagda kapitalbeloppet för Skuldebreven som innehas av det, som inte
återköps i enlighet med Återköpet.

I enlighet med Återköpet har GEL samtyckt till att köpa ett kapitalbelopp för
Skuldebreven på 29 950 000 USD från deras innehavare till ett pris på 105 % av
deras kapitalbelopp, plus upplupen och obetald ränta med en sats på 6,875 % per
år för perioden från (och inklusive) den 13 maj 2017 till (men inte inkluderat)
den 26 maj 2017. Återköpet förväntas slutföras den 26 maj 2017.

I anslutning till Begäran om medgivande har följande ändringar gjorts i
Skuldebrevens villkor:

· förlänga Skuldebrevens löptid till den 13 maj 2022;

· ta bort ett av Skuldebrevens villkor som krävde att GEL med start
från den 14 maj 2017, som ytterligare säkerhet för Skuldebreven, skulle börja
sätta in på ett depåkonto det samlade antalet andelar i SPDR Gold Trust som
kunde ges ut i utbyte mot Skuldebreven;

· tillägg av en ny klausul till Skuldebreven enligt vilken GEL kommer
att vara tvungna att erbjuda ett återköp av en del av de utestående
Skuldebreven vid relevant tidpunkt, om och i den utsträckningen att behållna
guldekvivalenta uns vid Mandalays Costerfield-gruva faller under (initialt) 232
000 guldekvivalenta uns;

· en höjd ränta som ska betalas på Skuldebreven, från 5,875 % per år
till 6,875% per år.

· en sänkning av priset för Skuldebreven från 149,99 USD till 135,00
USD.

Mandalay är tvungna att finansiera eventuella belopp som GEL behöver för att
återköpa Skuldebreven i enlighet med Återköpet och alla associerade avgifter
och kostnader (inklusive avgifter för medgivande). Det utestående beloppet för
lånet har minskats med ett belopp som motsvarar kapitalbeloppet för
Skuldebreven som återköps i enlighet med Återköpet och villkoren för Lånet har
ändrats för att återspegla, när tillämpligt, ändringarna i Skuldebrevens
villkor.

Mark Sander, President och Chief Executive Officer för Mandalay, kommenterade,
"Vi är nöjda med att ha slutfört den reviderade återköpstransaktionen med GEL.
Detta reviderade återköpsavtal sänker våra sammanlagda kostnader för
skuldtjänster framdeles, samtidigt som det också minskar Bolagets skuldsättning
och bevarar dess skuldnetto gentemot den likvida ställningen på nästan noll.
Att ta bort villkorsdepån för lånet är fördelaktigt för Bolaget eftersom det
ger oss fullständig användning av våra likvida medel för mervärdeinvesteringar
framdeles. Det uppdaterade avtalet förlänger löptiden för lånet med ytterligare
tre år fram till 2022. Med återköpet slutfört har vi ökat vår kapacitet till
att finansiera tillväxt genom förvärv eller interna finansieringsprojekt med en
optimerad blandning av likvida medel, skulder eller eget kapital."

Om Mandalay Resources Corporation:

Mandalay Resources är ett kanadensiskt företag som arbetar med naturresurser
och som har produktionstillgångar i Australien, Sverige och produktions- samt
prospekteringsprojekt i Chile. Företaget är fokuserat på en förvärvsstrategi
och att skapa nödvändig volym genom att lägga till projekt som är i ett långt
utvecklat skede eller redan i produktion inom guld, koppar, silver och antimon
i Australien, Amerika och Europa för att skapa kortsiktigt kassaflöde och värde
för aktieägare.

Framåtsyftande uttalanden:

Detta nyhetsmeddelande innehåller "framåtsyftande uttalanden" inom betydelsen
av tillämpliga värdepapperslagar. Dessa inkluderar uttalanden gällande bolagets
produktion av guld, silver och antimon för räkenskapsåret 2017. Läsare varnas
för att inte lägga för stor vikt och tillit till framåtsyftande uttalanden.
Faktisk utveckling och resultat kan skilja sig från de som uppskattas i dessa
uttalanden, vilket bland annat kan bero på förändrade råvarupriser och allmänna
ekonomiska och marknadsförhållanden. Faktorerna som identifieras ovan är inte
avsedda att utgöra en fullständig lista med faktorer som kan påverka Mandalay.
Man finner en beskrivning av ytterligare risker som kan orsaka att den faktiska
utvecklingen och resultatet skiljer sig från de som är uppskattade i de
framåtsyftande uttalandena i detta nyhetsmeddelande under rubriken "Risk
Factors" i Mandalays årsredovisning från den 31 mars 2017 av vilken det finns
kopia på Mandalays profil på www.sedar.com. Dessutom kan det aldrig garanteras
att antagna tillgångar som upptäcks på grund av ytterligare borrning kommer att
bli uppgraderade till bevisade eller sannolika reserver. Även om Mandalay har
försökt identifiera viktiga faktorer som kan orsaka att faktiska åtgärder,
händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från de som är beskrivna i de
framåtsyftande uttalandena, kan det finnas andra faktorer som orsakar att
åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, uppskattat eller
avsett. Det finns ingen försäkran om att de framåtsyftande uttalandena kommer
att infrias som faktiska resultat, och framtida händelser kan skilja sig
betydligt från de som är förutsedda i dessa uttalanden. Därmed bör läsare inte
lägga för stor vikt och tillit till framåtsyftande uttalanden.

För mer information:

Mark Sander
President och Chief Executive Officer

Greg DiTomaso
Director of Investor Relations

Kontakt:
+1 647.260.1566

Författare Nasdaq Stockholm

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.