Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-17

Mandalay Resources Corporation: Mandalay Resources Corporation fortsätter att leverera positiva prospekteringsresultat för...

TORONTO, Jan. 17, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation
(?Mandalay? eller ?bolaget?) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) är glada över att
kunna presentera fortsatt positiva resultat från våra prospekteringsprogram
i Costerfield-området i Victoria, Australien, såväl som från
Björkdal-verksamheten i Skellefteå i Sverige. Detta pressmeddelande visar
resultaten av den diamantborrning som genomförts sedan företagets förra
prospekteringsredogörelse den 30 september 2019. Siffror som illustrerar
resultaten återfinns i slutet av detta pressmeddelande.

Viktiga punkter

Costerfield

* Ny borrning i slutna områden har ökat vår tilltro till den övre delen
av Youle-ådern, där gruvdrift är på gång.
* Step-outborrning vid Youle-ådern och vid den gamla Costerfield-gruvan
har visat på mineraliserade utlöpare (fig. 1 till 6 och tabell 1 till
3 nedan).
* Det första moderhålet och kildotterhål på Costerfield Deeps-målet har
genomförts under Youle-malmkroppen. Den kännedom om strukturer och
skiftande geokemi vi fått utifrån dessa hål har använts för att
bestämma platsen för ett andra moderhål genom att testa Deeps-målet
under August-fyndigheterna. Borrning av det andra projektet kommer
att börja senare under 2020.

Björkdal

* Utökad borrning vid Aurora-zonen fortsätter för att öka storleken på
den strukturellt kontrollerade, höghaltiga mineralisering som drar
sig djupare mot öster (fig. 7 till 10 och tabell 4 till 7 nedan).
* Genom att borra höghaltiga mål, inklusive skarnmineralisering nära
den underjordiska infrastrukturen, har planläggningen av gruvan
förbättrats så att man kan få ut hållbart höga halter från gruvan.
* Måltestning av hål har bekräftat att mineraliseringen fortsätter i
nya ådror upp till 500 meter (m) norrut från den nu definierade
Aurora-zonen.

Dominic Duffy, styrelseordförande och vd för Mandalay, kommenterade: ?Vi
gläder oss åt att kunna rapportera fortsatt prospekteringsframgång vid båda
våra anläggningar. De senaste borrningsresultaten vid Costerfield och
Björkdal bekräftar det betydande positiva potentiella värdet av vår
verksamhet.?

Duffy tillade: ?Vid Costerfield har optimerad borrning vid den övre delen
av Youle-ådern bekräftat de höghaltiga fyndigheter som tidigare publicerats
för ådern samt fyllt i tidigare spridda träffar längs en åder på 450 m.
Dessa resultat blir till stöd för bättre planläggning och genomförande av
gruvverksamheten och längre nyttoliv för Youle-ådern.?

Duffy fortsatte: ?Vi har nu avslutat dotterhålet som inkilats intill det
första Costerfield Deeps-hålet CD001. Resultaten har gett oss större
förståelse av detta synnerligen lovande område. Det har försett oss med
information för planering av de andra djupa moder- och dotterhålen mot
målet under Augusta-systemet, som ska borras under 2020.?

Duffy avslutade: ?Vid Björkdal har borrning för att utöka de mineralkroppar
som för närvarande utvinns medfört att vi kan ta med mineral med högre
halter i gruvplanen. Både Aurora-zonen och skarnmineraliseringen har
utökats i betydande omfattning. Under tiden har måltestning så långt som
500 m norr om Aurora-zonen stött på nya ådror som innehåller guld.?

Mandalays borrningsprogram

Costerfields borrningsprogram

Mandalay fortsätter med de tre prospekteringsprogrammen som påbörjades i
maj 2019 vid Costerfield.

Youle, optimeringsborrning

Sedan företagets senaste pressmeddelande om prospektering den 30 september
2019 har Mandalay fortsatt att utveckla och optimera utvinningen av den
höghaltiga Youle-ådern. Den geologiska tolkningen och testresultaten
förväntas utvidga den övre delen av Youle-fyndigheten där borrning för
närvarande är på gång. Denna borrning har dessutom identifierat en serie
ådror med skiktad stibnit som sträcker sig upp till 10 m mot huvudåderns
västra vägg, i de övre delarna av gruvan. På grund av hur den tidigare
gjorda ytborrningen vinklades, har omfattningen av denna åderbildning inte
setts förrän borrningen under jord gjordes. 

Fem aktiva gruvgångar öppnas för närvarande inom de övre 40 m av
Youle-ådern.

Aktuella resultat (tabell 1 och 2) av optimeringsborrningen har
identifierat betydande mineraliseringszoner: grovt, klumpbildande guld
finns i många av proverna. Hål KD583, exempelvis, innehåller synligt guld
(Au) och stibnit i en kvartsmatris (fig. 1). Denna träff gav halter på
4 000 g/t för Au och 1,5% för antimon (Sb) på en bredd av 0,04 m. Andra
resultat gäller KD603 där 303,0 g/t Au och 52,1 % Sb påträffas på en bredd
av 0,37 m.

Tabell 1: Youle, optimeringsborrning, viktiga punkter

Hole ID True Width (m) Au Grade (g/t) Sb Grade (%) AuEq (g/t) over
min. 1.8m
mining width
KD583 2.12 85.3 6.5 96.3
KD596 1.18 159.2 38.3 146.8
KD602 0.43 167.0 47.2 59.3
KD603 0.37 303.0 52.1 79.8

Fig. 1:  Youles skärningspunkt inom KD583 uppvisar guld och stibnit i en
kvartsmatris
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/21be06be-ae7e-47c7-b...

Tabell 2: Youle, optimerade borrningsresultat (september 2019 ? december
2019)

Hole ID Hole
Completion
Date Total
hole
Depth Intercept
Easting
(Mine
Grid) Intercept
Northing
(Mine
Grid) Intercept
Elevation
(Mine
Grid) Drilled
Width
(m) True
Width
(m) Au
Grade
(g/t) Sb
Grade
(%) AuEq
(g/t) over
min. 1.8m
mining
width Sampled
Structure
KD529 26/07/2019 82.8 15414 6771 966 2.58 2.42 0.8 2.5 5.0
Youle + Splays
Including           0.21 0.20 50.0 48.3 14.4 Youle
KD530 28/07/2019 81.0 15414 6742 978 0.15 0.13 2.7 6.3 1.0
Youle
KD552 6/09/2019 49.8 15400 6768 957 0.27 0.17 128.0 56.6 21.3
Youle
KD553 9/09/2019 44.3 15415 6771 974 0.10 1.81 2.1 2.0 5.5 Youle
KD554 18/09/2019 39.4 15394 6764 948 0.27 0.24 38.9 35.1 13.4
Youle
KD555 3/10/2019 35.2 15389 6781 941 0.41 0.35 0.2 0.3 0.1 Youle
KD556 26/09/2019 70.0 15413 6792 957 0.29 0.25 24.8 17.1 7.5
Youle
KD557 23/09/2019 82.0 15417 6799 969 0.43 0.33 6.2 3.8 2.3
Youle
KD558 1/10/2019 59.0 15411 6804 967   0.08 35.6 19.7 3.0 Youle
KD559 20/11/2019 33.0 15394 6804 949 2.16 1.61 4.8 4.9 11.8
Youle
KD560 3/10/2019 75.0 15397 6726 961 0.17 0.13 25.6 0.2 1.9
Youle
KD561 14/10/2019 50.0 15390 6731 955 0.95 0.82 5.3 4.2 5.7
Youle
KD562 15/10/2019 39.3 15388 6733 947 0.42 0.38 33.6 22.5 15.0
Youle
KD563 17/10/2019 40.0 15393 6748 949 0.85 0.82 3.5 4.7 5.2
Youle
KD571 5/11/2019 125.0 15371 6682 960 0.23 0.15 9.0 3.5 1.3
Youle
KD572 1/11/2019 105.2 15373 6683 949 0.76 0.65 0.1 0.9 0.6
Youle
KD573 27/12/2019 85.7 15352 6679 936 0.21 0.20 0.7 5.4 1.1
Youle
KD574 22/10/2019 70.0 15440 6757 985 6.75 5.53 1.4 1.1 3.3
Youle + Splays
Including           0.13 0.10 47.2 25.2 4.9 Youle
KD576 23/10/2019 90.5 15420 6789 984 0.16 0.10 20.1 10.4 2.1
Youle
KD576 23/10/2019 90.5 15432 6800 988 1.00 0.62 12.9 1.1 5.0
Splay Vein
KD580 25/10/2019 35.0 15414 6802 958 0.27 0.20 65.5 21.3 11.2
Youle
KD580 25/10/2019 35.0 15407 6799 955 0.61 0.45 0.9 3.1 1.6
Splay Vein
KD580 25/10/2019 35.0 15413 6801 958 0.44 0.32 2.2 9.2 3.2
Splay Vein
KD583 11/11/2019 90.3 15403 6825 956 3.11 2.12 85.3 6.5 96.3
Youle
Including           0.07 0.04 4000.0 0.5 98.5 Youle
KD584 13/11/2019 72.0 15399 6826 947 0.83 0.77 6.1 5.8 6.8
Youle
KD585 14/11/2019 56.0 15391 6826 938 3.96 3.72 20.0 10.8 38.3
Youle
Including           0.33 0.31 194.0 55.9 49.8 Youle
KD586 15/11/2019 45.0 15382 6827 930 1.04 0.98 0.2 0.0 0.1
Youle
KD587 18/11/2019 45.0 15373 6828 921 0.58 0.49 50.7 14.5 20.3
Youle
KD588 8/11/2019 34.9 15404 6728 973 0.14 0.12 2.6 12.2 1.6
Splay Vein
KD588 8/11/2019 34.9 15407 6724 974 0.21 0.18 32.1 12.3 5.4
Youle
KD589 13/11/2019 54.5 15413 6953 924 1.00 0.95 55.2 34.8 60.3
Youle
KD593B 27/11/2019 90.0 15412 6841 956 1.15 0.83 30.3 9.6 21.5
Youle
KD593B 27/11/2019 90.0 15408 6840 956 0.46 0.44 3.7 6.1 3.4
Splay Vein
KD594 25/11/2019 90.0 15405 6857 954 1.82 1.33 1.9 1.8 3.7
Splay Vein
KD595 28/12/2019 82.0 15403 6856 945 7.25 4.16 3.8 3.6 9.9
Youle
Including           0.90 0.52 14.1 8.7 8.3 Youle
And Including           0.71 0.41 14.5 6.8 5.9 Youle
KD596 24/11/2019 70.0 15394 6856 932 1.69 1.18 159.2 38.3 146.8
Youle
KD598 20/11/2019 68.3 15409 6908 940 7.29 6.18 3.0 3.5 8.9
Youle
Including           0.30 0.23 59.6 42.0 17.1 Youle
KD602 5/12/2019 67.0 15417 6978 926 0.48 0.43 167.0 47.2 59.3
Youle
KD603 5/12/2019 55.0 15412 6959 913 0.38 0.37 303.0 52.1 79.8
Youle

Youle, utökat borrningsprogram i norr

Programmet för utökning av Youle pågår. Målet är att beskriva en komplex
höghaltig zon i norr och samtidigt expandera tack vare framgången med
programmet som rapporterades i september 2019 och hitta mer mineral längre
norrut.

Borrningsprogrammet fortsätter att höja företagets förståelse av guld- och
antimonkoncentrationen, och expandera mineraliseringen ytterligare 600 m
norrut. Den strukturella fortsättningen av de fördelaktigt mineraliserade
ådrorna, som nu utvinns i Youle, har bekräftats under den nordliga
borrningen. Dessa mineraliserade ådror som sluttar västerut kommer att
utgöra fokus för prospekteringsborrning i januari 2020.

Prospekteringen har fortsatt på det norra utvidgningsprogrammet för Youle,
med fyra diamanthål genomförda sedan pressmeddelandet i september 2019,
totalt 1 569 m.

Det nordligaste hålet, BC079, riktades mot den åderansamling som utgör den
norra delen av Youle, med ovanliga värden på upp till 0,86 g/t Au och
2,13 % Sb över 0,12 m. Resultaten bekräftar att

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.