Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-01

Mandalay Resources Corporation: Mandalay Resources Corporation går ut med en icke-bindande avsiktsförklaring om att sälja...

TORONTO, Aug. 01, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation
("Mandalay" eller "Bolaget") (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) kan nu meddela att
man ingått en icke-bindande avsiktsförklaring med Aftermath Silver
(“Aftermath”) (TSX-V:AAG.H), enligt vilken Aftermath kommer att förvärva
Minera Mandalay Challacollo Limitada (“MMC”), som för närvarande äger
Challacollo silver-guldprojektet i Region I (Tarapaca) i Chile (“
Challacollo-projektet”), i utbyte mot 11 625 000 kanadensiska dollar (“
ersättningen”).

Dominic Duffy, President och Chief Executive Officer för Mandalay,
kommenterade, “Det är tillfredsställande att kunna gå ut med beskedet om
den föreslagna försäljningen av Challacollo-projektet till Aftermath
Silver. Ett av Mandalays centrala strategiska mål för 2018 har varit att
maximera värdet på vår portfölj genom att sälja de tillgångar som inte är
väsentliga för kärnverksamheten. Den föreslagna försäljningen av
Challacollo kommer att ge oss möjligheten att realisera ett betydande värde
för tillgången, samtidigt som vi kan fortsätta att fokusera på att
rationalisera våra verksamheter vid de två produktionstillgångarna, stärka
vår balansräkning och positionera Mandalay för framtida tillväxt.”

Dominic Duffy avslutade: ”Vi är nöjda med samarbetet med Aftermath-teamet
som har betydande branscherfarenhet och den kompletterande kompetens som vi
tror krävs för att skapa ytterligare värde för att utveckla projekt som
Challacollo. Aftermath leds av ett team med lång branscherfarenhet, bland
andra Michael Williams (President och CEO för Vendetta Mining Corp.), Sean
Hurd (Mining Financier och Executive), Peter Voulgaris (geolog och ingenjör
med mer än 20 års erfarenhet, bland annat från en del av Australiens
största guldgruvor och vid Ivanhoe Mine’s Oyu Tologi-projektet) och David
Terry (geolog, avancerad projektspecialist och oberoende styrelsemedlem för
Golden Arrow Resources). Vi ser fram emot att samarbeta med dem i denna
transaktion och ser fram emot att se det värde som de kommer att frigöra
vid Challacollo.”

Enligt de föreslagna villkoren i transaktionen, skulle ersättningen som ska
betalas till Mandalay för MMC vara:

1. 1 000 000 kanadensiska dollar i kontanter vid transaktionens
avslutningsdag (“avslutningsdagen”);

2. 1 250 000 kanadensiska dollar som ska betalas kontant senast 18
månader efter avslutningsdagen;

3. 1 500 000 kanadensiska dollar som ska betalas kontant när det första
av följande inträffar: 
o slutförande av en genomförbarhetsstudie för
Challacollo-projektet enligt nationella instrumentet 43-101,
o slutförande av uppskattning av mineraltillgångar för
Challacollo-projektet, med totala tillgångar på minst 50 000
000 silverekvivalenta uns, enligt nationella instrumentet
43-101, eller
o 18 månader efter att den miljökonsekvensbedömning (“Resolución
de Calificación Ambiental”) beviljats, som sammanhänger med den
miljöbedömningsprocess som just nu pågår för borrningen vid
Challacollo-projektet;

4. en betalning som ska ske senast 30 november 2019, där Aftermath kan
välja mellan
o 7 875 000 kanadensiska dollar kontant och
o det antal av stamaktier i Aftermath (“Aftermath-aktierna”) som
motsvarar (i) 7 875 000 kanadensiska dollar dividerat med (ii)
stängningskursen för Aftermath-aktier på handelsdagen som
omedelbart föregår dagen då denna betalningen sker (“
aktiekursen”), och
o vilken kombination som helst av kontanter och Aftermath-aktier
med ett sammanlagt värde (baserat på aktiekursen) på 7 875 000
kanadensiska dollar, under förutsättning att antalet
Aftermath-aktier som utfärdas till Mandalay under inga
omständigheter direkt efter utfärdandet av dessa aktier
representerar mer än 49 procent av antalet utestående
Aftermath-aktier.

I samband med transaktionen:

* Aftermath kommer att åta sig Mandalays befintliga villkorade
betalningsskyldigheter för aktier och silverleveranser beträffande
Challacollo-projektet, enligt villkoren för ett aktieköpsavtal
daterat den 19 december 2013 mellan Silver Standard Resources Inc.,
Silver Standard Ventures Inc., Mandalay och Mandalay Resources
(Chile) SPA samt andra befintliga royalties, och

* Aftermath och Mandalay kommer att ingå ett avtal om investerarens
rättigheter enligt vilket Mandalay kommer ha rätt att delta i
framtida aktieerbjudanden från Aftermath för att behålla sitt
proportionerliga ägarintresse och, så länge som Mandalay äger minst
10 procent av Aftermaths utestående aktier, att nominera en ledamot
till Aftermaths styrelse. Aftermath kommer att ha förhandsrätt till
att köpa Aftermath-aktier som Mandalay erbjuder till försäljning, så
länge som Mandalay äger minst 20 procent av Aftermaths utestående
aktier.

Slutförandet av transaktionen är föremål för ett antal suspensiva villkor,
bland annat verkställandet av definitiva avtal beträffande transaktionen,
Aftermaths aktieägares godkännande av transaktionen, godkännande från TSX
Venture Exchanges sida och mottagande av alla nödvändiga samtycken från
tredje part.

Aftermath Silver är noterat på TSX-V och leds av ett team med lång
branscherfarenhet och en meriterande historik där man har utvecklat och
tillfört värde till gruvutvecklingsprojekt. Aftermath förvärvade nyligen
Cachinal-projektet i Chile (80 procent innehav), som är en epitermisk
fyndighet med låg sulfidering och som just nu har 18,4 miljoner indikerade
och 3 miljoner antagna silveruns. Aftermath avser att utveckla ett
parallellt prospekteringsprogram vid både Cachinal och Challacollo, så
snart transaktionen har avslutats. Vid Challacollo kan prospekteringen
inledas omgående på de befintliga borrplattformarna, eftersom
tillståndsansökan för nya borrplattformar är avklarad.

För mer information:

Dominic Duffy
President och Chief Executive Officer

Greg DiTomaso
Director of Investor Relations

Kontakt:
647.260.1566

Om Mandalay Resources Corporation:

Mandalay Resources är ett kanadensiskt företag som arbetar med
naturresurser och som har produktionstillgångar i Australien och Sverige
samt underhålls- och prospekteringsprojekt i Chile. Företaget är fokuserat
på en förvärvsstrategi och att skapa nödvändig volym genom att lägga till
projekt som är i ett långt utvecklat skede eller redan i produktion inom
guld, koppar, silver och antimon i Australien, Amerika och Europa för att
skapa kortsiktigt kassaflöde och värde för aktieägare.

Om Aftermath Silver Ltd:

Aftermath Silver Ltd är ett kanadensiskt prospekteringsföretag som ägnar
sig åt att förvärva, prospektera och utveckla mineraltillgångar, med
betoning på silver i Chile. Bolaget är fokuserat på tillväxt genom att
hitta och förvärva kvalitetsprojekt i stabila rättskipningsområden.
Aftermath fortsätter att söka nya möjligheter för att dra fördel av det
relativt låga silverpriset.

Framåtblickande uttalanden:

Detta nyhetsmeddelande innehåller "framåtblickande uttalanden" inom
betydelsen av tillämpliga värdepapperslagar. Däri ingår uttalanden om den
föreslagna försäljningen av MMC till Aftermath Silver. Det finns ingen
garanti för att den föreslagna transaktionen kommer att slutföras enligt de
villkor som har presenterats i detta pressmeddelande eller överhuvudtaget.
Faktisk utveckling och resultat kan skilja sig från dem som framställs i
dessa uttalanden, vilket kan bero på bland annat förändrade råvarupriser
och allmänna ekonomiska och marknadsförhållanden. Faktorerna som
identifieras ovan är inte avsedda att utgöra en fullständig lista med
faktorer som kan påverka Mandalay. Man finner en beskrivning av ytterligare
risker som kan leda till att den faktiska utvecklingen och resultatet
skiljer sig från dem som framställs i de framåtblickande uttalandena i
detta nyhetsmeddelande under rubriken "Risk Factors" i Mandalays årliga
informationsformulär daterat den 29 mars 2018, av vilket det finns en kopia
på Mandalays profil på www.sedar.com. Dessutom kan det aldrig garanteras
att antagna tillgångar som upptäcks på grund av ytterligare borrning kommer
att bli uppgraderade till bevisade eller sannolika reserver. Även om
Mandalay har försökt identifiera viktiga faktorer som kan leda till att
faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från dem
som beskrivs i de framåtblickande uttalandena, kan det finnas andra
faktorer som leder till att åtgärder, händelser eller resultat inte blir
som förväntat, uppskattat eller avsett. Det finns ingen garanti för att de
framåtblickande uttalandena kommer att visa sig vara korrekta, eftersom
faktiska resultat, och framtida händelser kan skilja sig betydligt från dem
som förutses i dessa uttalanden. Därför bör läsare inte lägga för stor vikt
vid eller ha tillit till framåtblickande uttalanden. 

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.