Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-06

Mandalay Resources Corporation: Mandalay Resources Corporation tillkännager resultatrapporten för tredje kvartalet 2019

TORONTO, Nov. 06, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation
(?Mandalay? eller ?bolaget?) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) tillkännagav idag
resultatrapporten för kvartalet som slutade den 30 september 2019.

Bolagets sammanfattade och konsoliderade delårsrapporter för kvartalet som
slutade den 30 september 2019, tillsammans med ledningens diskussion och
analys (?MD&A?) för motsvarande period, finns tillgängliga under bolagets
profil på www.sedar.com

 och på bolagets webbplats www.mandalayresources.com

. Alla valutor i detta pressmeddelande avser US-dollar om inget annat är
angivet.

Under det tredje kvartalet av 2019 genererade bolaget intäkter på 28,8
miljoner USD, en justerad EBITDA på 5,6 miljoner USD och en konsoliderad
nettoförlust på 1,4 miljoner USD eller 0,02 USD i förlust per aktie.

Dominic Duffy, President och CEO för Mandalay, noterar i sin kommentar om
resultaten, ?De finansiella resultaten under tredje kvartalet 2019
fortsätter att visa företagets tillväxt då vi genererade den högsta
justerade EBITDA sedan första kvartalet 2018?.

Duffy fortsätter, ?Tredje kvartalet 2019 fick stöd av Björkdals stabila
drift. Anläggningen genererade 21,7 miljoner USD i intäkter; en markant
förbättring med 81 procent jämfört med samma period föregående år. Den
markerar också de högsta intäkterna sedan första kvartalet 2018 och vår
högsta nettoinkomst efter skatt sedan förvärvet av Björkdal 2014. Det
förbättrade resultatet beror på en konsekvent leverans av tonnage från
gruvan under jord i kombination med effektiva kostnadskontroller och ett
högt guldpris. Dessutom förväntar vi oss att vinstmarginalerna ökar
ytterligare under de kommande kvartalen till följd av pausen i dagbrottet
tidigare under kvartalet.?

Duffy fortsätter, ?Vid Costerfield fortsätter de finansiella resultaten att
påverkas kraftigt av ytterligare avvattning och dålig guldutvinning i
Brunswick-ådern. I likhet med de två första kvartalen 2019 genererade
Costerfield 7,1 miljoner USD i intäkter och malmen från Brunswick var
brukets primära tillförsel. Vi förväntar oss en fortsatt stigande nivå
under de kommande kvartalen, i samband med den ökade produktionstakten vid
Youle.?

Duffy fortsätter, ?Genom att påskynda produktionen vid Youle-ådern vid
Costerfield, i kombination med utvinning av höghaltiga skarnområden vid
Björkdal under fjärde kvartalet har vi en bra utgångspunkt för att börja
leverera vinst i hela företaget.?

Duffy avslutar, ?Mandalay undersöker ompositioneringsalternativ av
långsiktiga skulder för att säkerställa tillräcklig likviditet och ge
bolaget ekonomisk flexibilitet. För närvarande förhandlar vi med ett
syndikat av långivare, inklusive HSBC Canada, om en ny kreditfacilitet.?

Finansiell sammanfattning för tredje kvartalet 2019

Följande tabell sammanfattar bolagets finansiella resultat för de tre och
nio månader som slutade den 30 september 2019 och 2018:

  Three months
ended
September 30,
2019 Three months
ended
September 30,
2018 Nine months
ended
September 30,
2019 Nine months
ended
September 30,
2018
  $?000 $?000 $?000 $?000
Revenue 28,798   21,765   85,058   89,457  
Cost of sales 21,610   21,023   65,755   69,191  
Adjusted EBITDA* 5,555   (582 ) 14,906   15,205  
Income from mine ops before depreciation, depletion 7,188   742  
19,303   20,266  
Adjusted net loss before special items* (961 ) (6,242 ) (5,346 )
(9,048 )
Consolidated net loss (1,403 ) (7,468 ) (12,487 ) (32,418 )
Capital expenditure (10,094 ) (12,051 ) (27,744 ) (35,286 )
Total assets 252,042   266,493   252,042   266,493  
Total liabilities 139,494   139,488   139,494   139,488  
Adjusted net loss per share* (0.01 )  (0.14 ) (0.07 ) (0.20 )
Consolidated net loss per share** (0.02 )  (0.17 ) (0.16 ) (0.72 )

*Adjusted EBITDA, adjusted net loss before special items and adjusted net
loss per share are non-IFRS measures, defined at the end of this press
release ?Non-IFRS Measures?.
**As a result of share consolidation on July 2, 2019, the Company has
restated its number of common shares and the income (loss) per share for
all periods presented.

Under tredje kvartalet 2019 sålde Mandalay 636 färre guldekvivalenta uns
jämfört med tredje kvartalet 2018. Bolagets realiserade guldpris ökade med
41 % jämfört med tredje kvartalet 2018, medan det realiserade antimonpriset
minskade med 34 %. Nettoeffekten är att Mandalays intäkter på 28,8 miljoner
USD under tredje kvartalet 2019 var 7,0 miljoner USD lägre än under tredje
kvartalet 2018.

Kontant driftskostnad per uns uppgick till 1 277 USD och ökade med 3 %
under tredje kvartalet 2019 jämfört med föregående år, främst på grund av
en lägre produktion vid Costerfield. Försäljningskostnader under tredje
kvartalet 2019 jämfört med tredje kvartalet 2018 var 0,3 miljoner USD högre
vid Costerfield och 0,3 miljoner USD högre vid Björkdal. Konsoliderade
allmänna och administrativa kostnader minskade med 0,3 miljoner USD över
hela bolaget.

Mandalay genererade 5,6 miljoner USD i justerat EBITDA under tredje
kvartalet 2019 jämfört med 0,6 miljoner i justerat EBITDA under tredje
kvartalet 2018. Detta ledde till en konsoliderad nettoförlust på 1,4
miljoner USD under tredje kvartalet 2019, mot en förlust på 7,5 miljoner
USD under tredje kvartalet 2018.

Mandalay avslutade tredje kvartalet med 23,2 miljoner USD i likvida medel
(inklusive 15,0 miljoner USD i bundna likvida medel).

Rörelsesammandrag från tredje kvartalet 2019

Tabellen nedan sammanfattar bolagets kapitalutgifter och driftskostnader
per enhet för de tre månaderna som slutade den 30 september 2019 och 2018:

 

    Three
months
ended
September
30, 2019 Three
months
ended
September  
30, 2018 Nine
months
ended  
September
30, 2019 Nine
months
ended
September  
30, 2018
$?000 $?000 $?000 $?000
Bjo?rkdal          
  Gold produced (oz) 11,880 8,504 40,508 35,237
  Cash cost* per oz gold produced 941 1,304 891 1,058
  All-in cost* per oz gold produced 1,205 1,615 1,155 1,350
  Capital development 1,660 2,027 5,498 7,970
  Property, plant and equipment purchases 2,965 3,878 6,754 7,938
  Capitalized exploration 412 257 704 1,557
Costerfield          
  Gold produced (oz) 3,103 4,938 10,509 16,662
  Antimony produced (t) 402 505 1,348 1,613
  Gold equivalent produced (oz) 4,745 8,370 17,557 27,158
  Cash cost* per oz gold eq. produced 1,800 988 1,413 961
  All-in cost* per oz gold eq. produced 2,290 1,420 1,866 1,412
  Capital development 3,736 2,509 10,191 7,765
  Property, plant and equipment purchases 521 1,670 3,073 5,461
  Capitalized exploration 783 1,609 1,315 4,102
Consolidated          
  Gold equivalent produced (oz) 16,625 16,874 58,065 62,395
  Cash cost* per oz gold eq. produced 1,277 1,239 1,121 1,097
  All-in cost* per oz gold eq. produced 1,629 1,631 1,458 1,478
  Capital development 5,396 4,536 15,689 15,735
  Property, plant and equipment purchases 3,486 5,548 9,827 13,399
  Capitalized exploration** 1,212 1,967 2,228 6,152

*Cash cost and all-in cost are non-IFRS measures. See ?Non-IFRS Measures?
at the end of this press release.
**Includes capitalized exploration relating to other non-core assets.

Björkdal guldgruva, Skellefteå, Sverige

Björkdal producerade 11 880 uns guld under tredje kvartalet 2019 till en
kontantkostnad och sammanlagd kostnad på 941 USD/uns respektive 1 205
USD/uns, jämfört med en kontantkostnad och sammanlagd kostnad på 1 304
USD/uns respektive 1 615 USD/uns under tredje kvartalet 2018.

Costerfield guld-antimongruva, Victoria, Australien

Costerfield producerade 3 104 guldekvivalenta uns och 402 ton antimon för 4
745 guldekvivalenta uns under tredje kvartalet 2019. På grund av den lägre
mängden producerad guldekvivalent steg kontantkostnaden och den sammanlagda
kostnaden vid Costerfield till 1 800 USD/uns respektive 2 290 USD/uns
jämfört med en kontantkostnad och sammanlagd kostnad på 988 USD/uns
respektive 1 420 USD/uns under tredje kvartalet 2018.

Cerro Bayo silver-guldgruva, Patagonien, Chile

Den 8 oktober 2019 ingick företaget ett bindande optionsavtal med Equus
Mining (?Equus?) om försäljning av Cerro Bayo-gruvan i Chile.
Undertecknandet av detta avtal hade ingen inverkan på det redovisade värdet
för Cerro Bayo-gruvan den 30 september 2019.

Ingen produktion skedde vid Cerro Bayo under 2019 och gruvan var fortsatt
under skötsel och underhåll under perioden. Under tredje kvartalet 2019
spenderade bolaget 0,4 miljoner USD på underhåll vid Cerro Bayo jämfört med
1,2 miljoner USD under motsvarande kvartal föregående år.

Lupin och Ulu, Kanada

Skötsel- och underhållskostnaderna på Lupine och Ulu understeg 0,1 miljoner
USD under de tre och nio månader som slutade i september 2019, och
motsvarande på ett ungefär de föregående åren. Kostnader för återställning
vid Lupin samt skötsel- och underhållskostnaderna vid Ulu uppgick till 0,8
miljoner USD under tredje kvartalet 2019 jämfört med 1,7 miljoner USD under
tredje kvartalet 2018. Under de nio månader som slutade den 30 september
2019 uppgick utgifterna för återställning till 1,7 miljoner USD jämfört med
2,8 miljoner USD under föregående år.

Challacollo, Chile

Den 1 augusti 2018 meddelade bolaget att det hade ingått en icke bindande
avsiktsförklaring med Aftermath Silver Ltd., enligt vilken Aftermath Silver
skulle förvärva Minera Mandalay Challacollo Limitada, ett helägt
dotterbolag till bolaget som äger Challacollo-projektet. Bolaget räknar för
närvarande med ett totalt vederlag på upp till 10,0 miljoner CAD från denna
försäljning, inklusive ett vederlag på upp till 3,0 miljoner CAD i
nettoavkastning från ett smältverk som ska beviljas företaget över
produktion från projektet.

Vidare tecknade bolaget den 28 november 2018 ett bindande avtal med tredje
part om förvärv av vissa servitut som utgör en del av
Challacollo-egendomen. Detta avtal ändrades
den 20 juli 2019. Totalt vederlag förväntas bli 2,0 miljoner USD netto

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.