Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-18

Mandalay Resources Corporation: Mandalay Resources Corporation tillkännager produktions- och försäljningsresultat för fj...

TORONTO, Jan. 18, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation
(?Mandalay? eller ?bolaget?) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) tillkännagav idag
sina produktions- och försäljningsresultat för fjärde kvartalet och helåret
2019.

Under fjärde kvartalet 2019 producerade Mandalay en konsoliderad mängd
motsvarande 18 594 säljbara uns guldekvivalent och sålde 16 228 uns
guldekvivalent. För helåret som slutade den 31 december 2019 producerade
Mandalay 76 659 säljbara uns guldekvivalent och sålde 77 043 uns
guldekvivalent.

Dominic Duffy, President och Chief Executive Officer för Mandalay,
kommenterar, ?Mandalays konsoliderade produktion för helåret 2019
motsvarade den reviderade prognosen som tillkännagavs i oktober 2019 för
guld, antimon och guldekvivalenta uns. Björkdal fortsatte sin stabila drift
under fjärde kvartalet med en produktion på 10 990 uns säljbart guld och
51 498 uns säljbart guld för helåret, en ungefärlig ökning på 12 % sedan
samma period året innan. Vid Costerfield var resultaten uppmuntrande med
produktion från Youle som påverkade verksamheten under fjärde kvartalet
positivt och ? ännu viktigare ? bekräftar potentialen för de kommande
åren.?

Duffy fortsätter: ?I Björkdal kunde vi under det fjärde kvartalet bryta och
bearbeta en del av materialet från en höggradig skarnzon, efter att
infill-borrning genomfördes under tredje kvartalet. Aurora fortsatte som
planerat med fem nivåer under utveckling och den första pallen i Aurora
påbörjades under årets sista veckor. Verksamheten är väl belägen för den
planerade upprampningen under jord och ökat malmbidrag från Aurora-zonen
till bruket under 2020.?

Mr Duffy fortsätter, ?Under det fjärde kvartalet 2019 producerade
Costerfield 4 749 uns säljbart guld och 684 ton säljbart antimon, eller
7 604 uns guldekvivalent. De förbättrade resultaten beror på utvinning från
den höghaltiga Youle-ådern. Även om tonnaget från Youle inte var betydande
under kvartalet, gav de högre halterna därifrån ett rejält uppsving av
produktionen. Youle-produktionen fortsatte att öka under hela kvartalet,
vilket ledde till en produktion i december på 2 018 uns guld och 237 ton
antimon, den högsta produktionsnivån som uppnåtts för guld och antimon
sedan mars 2018 respektive december 2017. Vi kommer att fortsätta att bryta
i Brunswick-ådern under de första sex månaderna 2020, men vi förväntar oss
att Youles växande inflytande kommer att lyfta metallproduktionen under
2020.?

Duffy fortsätter: ?2019 var ett utmanande år för Mandalays
Costerfield-verksamhet eftersom produktionen på platsen påverkades kraftigt
av avvattning och dålig utvinning i Brunswick-ådern. Eftersom vi är ett
företag med flera gruvor kunde vi förbli motståndskraftiga och gå framåt
och lösa dessa utmaningar. Jag är stolt över teamens hårda arbete och
engagemang för att ge bolaget en mycket bra position inför 2020, vilket
återspeglas i prognosen. 2020 är ett övergångsår för Mandalay, eftersom vi
räknar med fortsatt tillväxt från Costerfield, vilket gör att bolaget
förväntas nå högre produktion 2021.?

Säljbar produktion för kvartalet som slutade den 31 december 2019:

* Under fjärde kvartalet 2019 producerade bolaget totalt 15 739 uns
guld och 684 ton antimon, vilket representerar totalt 18 594 uns
guldekvivalent jämfört med 15 430 uns guld och 561 ton antimon under
fjärde kvartalet 2018, vilket representerar totalt 19 173 uns
guldekvivalent.
 
* Produktionen vid Björkdal uppgick till 10 990 uns guld under fjärde
kvartalet 2019, jämfört med 10 482 uns guld under fjärde kvartalet
2018.
 
* Produktionen vid Costerfield uppgick till 4 749 uns guld och 684 ton
antimon under fjärde kvartalet 2019, jämfört med 4 948 uns guld och
561 ton antimon under fjärde kvartalet 2018.

Säljbar produktion för året som slutade den 31 december 2019:

* Under 2019 producerade bolaget totalt 66 756 uns guld och 2 032 ton
antimon, vilket representerar en produktion på totalt 76 659 uns
guldekvivalent jämfört med 67 329 uns guld och 2 173 ton antimon,
vilket representerar totalt 81 568 uns guldekvivalent under 2018.
 
* Produktionen vid Björkdal uppgick till 51 498 uns guld.
 
* Produktionen vid Costerfield uppgick till 15 258 uns guld och 2 032
ton antimon.

Tabell 1 ? Säljbar produktion för fjärde kvartalet och helåren 2019 och
2018

Metal Source Three months endedDecember 312019 Three months
endedDecember 312018 Year endedDecember 312019 Year endedDecember 312018
Gold (oz) Björkdal 10,990 10,482 51,498 45,719
  Costerfield 4,749 4,948 15,258 21,610
  Total 15,739 15,430 66,756 67,329
Antimony (t) Costerfield 684 561 2,032 2,173
Average quarterly prices:          
Gold US$/oz   1,482 1,229    
Antimony US$/t   6,187 8,204    
Au Eq. (oz)(1) Björkdal 10,990 10,482 51,498 45,719
  Costerfield 7,604 8,691 25,161 35,849
  Total 18,594 19,173 76,659 81,568

1.     Kvartalsvis produktion av uns guldekvivalent (?Au Eq. oz?) beräknas
genom att säljbar kvantitet av guld (?Au?) och antimon (?Sb?) under
perioden multipliceras med respektive genomsnittligt marknadspris för
råvaran under perioden. De två beloppen adderas sedan till ett ?totalvärde
baserat på marknadspris? som sedan delas med guldets genomsnittliga
marknadspris under perioden. Guldets genomsnittspris under perioden
beräknas som genomsnittet av dagliga stängningskurser på London Metal
Exchange under perioden, där priset på veckoslut och helgdagar tas från den
senaste bankdagen. Antimonets genomsnittspris under perioden beräknas som
genomsnittet av det dagliga genomsnittet av högsta och lägsta lagerpriser
på Rotterdambörsen under perioden, där priset på veckoslut och helgdagar
tas från den senaste bankdagen. Källan till alla priser är
www.metalbulletin.com

.

Försäljning för fjärde kvartalet som slutade den 31 december 2019:

* Under fjärde kvartalet 2019 sålde bolaget totalt 13 452 uns guld och
665 ton antimon, vilket representerar totalt 16 228 uns
guldekvivalent jämfört med 14 514 uns guld och 582 ton antimon under
fjärde kvartalet 2018, vilket representerar totalt 18 399 uns
guldekvivalent.
 
* Björkdal sålde 9 120 uns guld under fjärde kvartalet 2019, jämfört
med 9 557 uns guld under fjärde kvartalet 2018.

* Costerfield sålde 4 332 uns guld och 665 ton antimon under fjärde
kvartalet 2019, jämfört med 4 957 uns guld och 582 ton antimon under
fjärde kvartalet 2018.

Försäljning för året som slutade den 31 december 2019:

* Bolaget sålde 67 202 uns guld och 2 026 ton antimon, vilket
representerar totalt 77 043 uns guldekvivalent jämfört med 72 962 uns
guld och 2 307 ton antimon under fjärde kvartalet 2018, vilket
representerar totalt 88 049 uns guldekvivalent.
 
* Björkdal sålde 52 280 uns guld.
 
* Costerfield sålde 14 922 uns guld och 2 026 ton antimon.

Tabell 2 ? Försäljning för fjärde kvartalet och helåren 2019 och 2018

Metal Source Three months endedDecember 312019 Three months
endedDecember 312018 Year endedDecember 312019 Year endedDecember 312018
Gold (oz) Björkdal 9,120 9,557 52,280 50,062
  Costerfield 4,332 4,957 14,922 22,900
  Total 13,452 14,514 67,202 72,962
Antimony (t) Costerfield 665 582 2,026 2,307
Average quarterly prices:          
Gold US$/oz   1,482 1,229    
Antimony US$/t   6,187 8,204    
Au Eq. (oz)1 Björkdal 9,120 9,557 52,280 50,062
  Costerfield 7,108 8,842 24,763 37,987
  Total 16,228 18,399 77,043 88,049

1.     Kvartalsvis såld guldekvivalent beräknas genom att säljbar kvantitet
av guld och antimon under perioden multipliceras med respektive
genomsnittligt marknadspris för råvaran under perioden. Sedan adderas de
två beloppen till ett ?totalvärde baserat på marknadspris? som sedan delas
med guldets genomsnittliga marknadspris under perioden. Källan till alla
priser är www.metalbulletin.com där priser för veckoslut och helgdagar har
tagits från den senaste bankdagen.

Mandalays prognos för 2020:

Tabell 3 ? Produktions- och kostnadsprognos för 2020

  2020E
Björkdal
Gold produced (oz) 51,000 ? 57,000
Cash cost(1) per oz gold produced $750 ? $900
All-in cost(1) per oz gold produced $1,085 ? $1,235
Capital expenditures $22M ? $27M
Costerfield
Gold produced (oz) 32,000 ? 38,000
Antimony produced (t) 3,000 ? 3,500
Gold equivalent(2) (oz) 44,000 ? 52,000
Cash cost(1) per oz gold eq. produced $725 ? $875
All-in cost(1) per oz gold eq. produced $1,175 ? $1,325
Capital expenditures $17M ? $21M
Consolidated
Gold equivalent(2) produced (oz) 95,000 ? 109,000
Average cash cost(3) per oz gold eq. $765 ? $915
Average all-in cost(3) per oz gold eq. $1,195 ? $1,345
Capital expenditures $39M ? $48M
1. Kontantkostnad och sammanlagd kostnad är mått som inte gäller för
IFRS. Se ?Mått som inte gäller för IFRS? i slutet av pressmeddelandet
2. Förmodade genomsnittliga metallpriser i december 2019: 1 478
dollar/uns för guld, 5 931 dollar/ton för antimon
3. Konsoliderade kostnader per uns guldekvivalent inbegriper
företagsutgifter och totala kostnader för skötsel och underhåll på
Cerro Bayo.

Mandalays produktionsprognos 2020 är baserad på:

* Björkdal: Stabil ökning från Aurora-zonen då fler nivåer utvecklas
och skivpallbrytningen ökar.
 
* Björkdals kapital: Högt kapital för 2020 på grund av att 8 miljoner
dollar spenderas på kapacitetsökningen för förvaringsanläggningen för
gruvavfall för att möjliggöra kapacitet att förvara gruvavfall i åtta
år.
 
* Costerfield: Höghaltig Youle-åder fortsätter att öka produktionen
fram till 2020.
 
* Costerfields kapital: I linje med utgifterna 2019, där den viktigaste
komponenten är kapitalutvecklingsutgifter.

Mer information:

Dominic Duffy
President och Chief Executive Officer

Edison Nguyen
Manager, Analytics och Investor Relations

Kontakt:
647.260.1566

Om Mandalay Resources Corporation:

Mandalay Resources är ett kanadensiskt företag verksamt inom naturresurser
som har produktionstillgångar i Australien och Sver...

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.