Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-13

Mandalay Resources Corporation: Mandalay Resources Corporation tillkännager verkställande av slutgiltigt avtal för förs...

TORONTO, Nov. 13, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation
(?Mandalay? eller ?bolaget?) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) är glada att meddela
att ett slutgiltigt avtal med Aftermath Silver Ltd. (?Aftermath?)
(TSX-V:AAG.H) ingåtts avseende den tidigare tillkännagivna transaktionen i
vilken Aftermath kommer att förvärva Minera Mandalay Challacollo Limitada
(?MMC?), som för närvarande äger silver-guldprojektet Challacollo i region
I (Tarapaca) i Chile (?Challacollo-projektet?).

I enlighet med transaktionsvillkoren kommer Aftermath att köpa 100 % av MMC
i utbyte mot en total betalning på upp till 10 000 000 CAD, bestående av 7
000 000 CAD i icke villkorad betalning (?icke villkorad betalning?) plus en
royalty i form av NSR (Net Smelter Return) om 3 % på produktionen vid
Challacollo-projektet, på högst 3 000 000 CAD.

Den icke villkorade betalningen ska betalas enligt följande:

* 1 000 000 CAD i kontanter ska betalas senast den 19 november 2019;
 
* 1 000 000 CAD i kontanter ska betalas senast den 30 december 2020;
och
 
* 5 000 000 CAD (?slutbetalningen?) ska betalas senast den 21 april
2021.

Slutbetalningen kommer, enligt Aftermaths gottfinnande, att betalas i
kontanter eller stamaktier i Aftermath (?Aftermath-aktier?). Dessutom kan
Aftermath välja att skjuta upp betalningen av 50 % av slutbetalningen med
ett år genom att öka slutbetalningens belopp med 500 000 CAD (så att
slutbetalningen skulle bestå av 2 500 000 CAD som ska betalas före den 21
april 2021 och 3 000 000 CAD som ska betalas före den 21 april 2022).

I samband med transaktionen kommer Aftermath också att påta sig Mandalays
befintliga villkorade betalnings- och royaltyförpliktelser till SSR Mining
med avseende på Challacollo-projektet enligt villkoren för Mandalays
förvärv av Challacollo-projektet från SSR Mining i december 2013.

Fullbordandet av transaktionen (vid vilken tidpunkt överföring av
äganderätten till MMC kommer att inträffa) är föremål för vissa villkor,
bland annat att Mandalay har mottagit hela den icke villkorade betalningen.
I väntan på slutgiltigt slutförande kommer Aftermath att ha rätt att utföra
vissa prospekterings- och borrningsaktiviteter på Challacollo-projektet.
Aftermath ska så snart som möjligt genomföra en prospekteringskampanj på
befintliga tillåtna borrplattformar.

Dominic Duffy, President och Chief Executive Officer för Mandalay,
kommenterar, ?Vi är glada att se Aftermath-transaktionen verkställas och
omstarten av en prospekteringskampanj på koncessionen. Denna transaktion
fullföljer Mandalays mål att skapa värde från sina icke-operativa
tillgångar, med de tidigare tillkännagivna transaktionerna vid Cerro Bayo
och försäljningen av icke kärnkoncessioner i Challacollo till en tredje
part, som också slutfördes under det senaste kvartalet. Med dessa projekt i
Chile lösta är Mandalay nu väl positionerat att fokusera på att förbättra
verksamheten i Björkdal och Costerfield.?

Mer information:

Dominic Duffy
President och Chief Executive Officer

Edison Nguyen
Manager, Analytics och Investor Relations

Kontakt: 
647 260 1566

Om Mandalay Resources Corporation:

Mandalay Resources är ett kanadensiskt företag verksamt inom naturresurser
som har produktionstillgångar i Australien och Sverige samt underhålls- och
utvecklingsprojekt i Chile. Bolaget fokuserar på att öka produktionen vid
dess guld- och antimonverksamhet i Australien, och guldproduktion från sin
verksamhet i Sverige, för att skapa kortsiktigt kassaflöde.

Om Aftermath Silver Ltd:

Aftermath Silver Ltd. är ett kanadensiskt prospekteringsföretag som
bedriver förvärv, utforskning och utveckling av mineralegendomar med
tonvikt på silver i Chile. Företaget fokuserar på tillväxt genom upptäckt
och förvärv av kvalitetsprojekt i stabila jurisdiktioner. Aftermath
fortsätter att söka nya möjligheter att dra nytta av det relativt låga
silverpriset.

Framåtblickande uttalanden:

Detta pressmeddelande innehåller ?framåtblickande uttalanden? enligt
definitionen i gällande värdepapperslagar, inklusive uttalanden om den
föreslagna försäljningen av MMC till Aftermath Silver. Det finns ingen
garanti för att den föreslagna transaktionen kommer att slutföras på de
villkor som anges i detta pressmeddelande, eller slutföras över huvud
taget. Faktiska resultat och händelseutvecklingen kan skilja sig väsentligt
från vad som anges i dessa uttalanden, bland annat beroende på variationer
i råvarupriser, allmänna marknadsförhållanden och ekonomiska förhållanden.
De faktorer som anges ovan är inte avsedda att motsvara en uttömmande
förteckning av de faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av
ytterligare risker som kan leda till att faktiska resultat och
händelseutvecklingen skiljer sig från vad som anges i framåtblickande
uttalanden i detta nyhetsmeddelande finns under rubriken ?Riskfaktorer? i
Mandalays årsinformationsblankett daterad den 28 mars 2019. En kopia finns
att tillgå under Mandalays profil på www.sedar.com. Det kan dessutom inte
garanteras att antagna resurser som upptäcks till följd av ytterligare
borrningar någonsin kommer att uppgraderas till bevisade eller sannolika
reserver. Mandalay har försökt att identifiera viktiga faktorer som kan
leda till att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig
väsentligt från vad som beskrivs i dessa framåtblickande uttalanden, men
det kan finnas andra faktorer som leder till att åtgärder, händelser eller
resultat inte blir som förväntat, beräknat eller avsett. Det finns inga
garantier för att framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara
korrekta, eftersom faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig
väsentligt från vad som förväntas vid sådana uttalanden. Följaktligen ska
läsarna inte förlita sig på framåtblickande uttalanden.

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.