Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-25

Mandalay Resources Corporation: Mandalay Resources går ut med prospekteringsresultaten för första halvan av 2017

TORONTO, den 25 juli 2017 (GLOBENEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation
("Mandalay" eller "Bolaget") (TSX:MND) presenterar uppdateringar gällande
prospektering för det första halvåret av 2017 för två av deras producerande
egendomar: Costerfield (Australien) och Björkdal (Sverige) samt för
utvecklingsprojektet Challacollo (Chile).

I detta pressmeddelande finns det tabeller och siffror. De tillhörande
tabellerna finns i slutet av pressmeddelandet och siffrorna tillhörande detta
meddelande finns i presentationen som är publicerad på bolagets webbplats som
man kommer åt på:

http://www.mandalayresources.com/investor-presentations/#Technical_Prese...

Mark Sander, President och CEO för Mandalay, sa, "Under det första halvåret av
2017 gav våra prospekteringsprogram utmärkta resultat, vilket tydligt bevisar
potentialen för kort- och långsiktiga tillskott av mineralreserver vid både
Björkdal och Costerfield.

"Vid Björkdal visade utvidgningsborrning vid gruvans nordöstra och norra sida
på att system med guldmineraler sträcker sig flera hundra meter förbi den
nuvarande gruvan i dessa riktningar och ännu inte har stängts in. Som ett
resultat har vi visat på potentialen att öka mineralreserver vid sjöområdet
och västra dagbrottet vid mark. Vi har även gjort betydande framsteg för att
förstå fördelningen och egenskaperna för skarn-mineralisering som finns i
både dagbrottet och underjordsgruvorna. Uppföljningsborrning är planerad.

"Vid Costerfield har borrningen förbättrat utsikterna för förlängning av
gruvans livslängd på olika nivåer. Vid Brunswick har nya hål gett djupa
korsningar med höga halter som förväntas ge en positiv inverkan på den
uppdaterade modellen för mineraltillgångar och -reserver som väntas för det
fjärde kvartalet. Som tidigare rapporterat förväntar vi oss att den nya
modellen kommer förlänga gruvans livslängd betydligt, vilket bygger på vår
förväntan att Brunswick kommer visa sig lönsamt. Även nästa potentiella stora
mineralisering efter Brunswick har börjat visa sig i vår nya borrning under
de historiska arbetena på den huvudsakliga Costerfield-malmkroppen. Dessa
prover innehåller extraordinära guld- och antimonhalter som är spridda längs
ett 400 meter långt fynd och en 100 meter lång intervall. Nya prover längs
N-malmkroppen har också identifierat nya avfasningar som efter att vi följer
upp dem har potentialen att tillföra reserver nära nuvarande
underjordsinfrastruktur."

Mark Sander avslutade med, "Slutligen vid Challacollo nådde vi en betydande
milstolpe genom upptäckten av tillräckligt med vatten för att stödja en
eventuell drift. Aktiviteter för att göra det möjligt och slutföra en
produktionsbrunn, efterföljt av befintliga vattenrättigheter för den nya
platsen är på väg. Vi har nu möjligheten att lansera ett projekt för att
optimera tidigare uppskattade kapital och driftkostnader för en gruva och
anläggning vid Challacollo."

Prospektering vid Björkdal

Betydande prospekteringsresultat (tabell 1 till 4; figurerna 1 till 5)

Underjordsprospektering

Under den första halvan av 2017 har underjordsborrning efter diamanter vid
Björkdal utvidgat den nordöstra gränsen för Björkdals ådersystem och ifyllda
diskreta områden. Prover från utvidgningsborrning visar på att
guldmineralisering sträcker sig längs fyndet från den definierade tillgången
med minst 200-300 meter (figur 2 och tabell 2) och mineralisering förblir
öppen norrut och österut. Ifyllnadsborrning ökade även förtroendet och
levererade en del prover med höga halter i områden närmre gruvans nuvarande
gränser (figur 3 och tabell 3).

Prospektering vid dagbrottet

Borrning när mark med både kärnhål och omvänd cirkulation under den första
halvan av 2017 fokuserade på att utöka guldmineralisering i den nordvästra
delen av det västra dagbrottet (figur 4). Borrningen fann många nya
mineraliserade intervaller i den norra väggen av det västra dagbrottet
(tabell 4). Resultat från den utvidgande borrningen visar att mineraliserade
ådersystem i detta område av fyndigheten sträcker sig från de nuvarande
gränserna av det västra dagbrottet till minst 150 meter norrut. Dessa ådror
tolkas för att korrelera med samma ådersystem som brutits från
underjordsgruvan som finns till öster om detta område. Därför förblir
ådersystemet vid Björkdal öppet västerut och till nordväst av gruvans
nuvarande omfattning och erbjuder utvidgningsmål av hög kvalitet för framtida
prospekteringsprogram vid Björkdal.

Utöver framgångsrik utvidgningsborrning vid Björkdals ådersystem, erhölls även
betydande guldprover från mineraliserat karbonat tillhörande stratigrafin
(Björkdals marmorenhet). Detta mineraliserade karbonat är mycket omvandlat
och innehåller stora mängder amfibolas (främst aktinolit), kiseldioxid och
klorit med pyrit, pyrrotit och pyroxener. Denna metasomatiska omvandling
antyder att det finns skarn-liknande fyndigheter och utgör en ny spännande
fyndighetstyp både inom och kring den nuvarande Björkdal-gruvan.

Tre kroppar innehållande guld och skarn-liknande material har definierats
under borrningen de senaste sex månaderna. Två inom underjordsgruvan och en i
dagbrottet (figur 5). Karbonatet med skarn är ytliga nedåtbuktande, smala och
djupa kroppar som finns ovan och intill Björkdals ådersystem. Prover från
denna guldmineralisering med skarn omfattar:

* 12,2 m (verklig bredd) med 26,99 g/t Au i hål MU7-037 (tabell 2); och
* 1 m med 10,99 g/t Au i hål MR7-002 och 8 m med 0,67 g/t (tabell 4).

Dessa resultat antyder på att denna typ av mineralisering erbjuder möjligheten
för brytbara tontal med potentiellt mycket högre guldkoncentration än de mer
typiska Björkdal-ådersystemen. I juni bröts och krossades 1 176 ton i det
nyligen exponerade skarnet i det västra dagbrottet med resultat som indikerar
tillbaka-beräknad huvudhalt på 4,30 g/t Au. De senaste proverna för alla
betydande skarnprover med guldinnehåll kommer att följas upp som
prioritetsmål under återstoden av prospekteringsprogrammen för 2017 och 2018,
samtidigt som regionala prospekteringsmodeller och program kommer att
förfinas för att integrera ytterligare mål med skarn med höga guldhalter nära
mark och skarn-liknande mineraliseringssystem i det stora Björkdals-området.

Borrning, prover och analyser vid Björkdal

Under perioden från den 1 januari 2017 till 30 juni 2017 slutfördes 13 640
meter med prospekteringsborrning i 66 borrhål. Borrning omfattade 23 kärn-
och omvända hål på totalt 3 451 m och 43 kärnhål under jord på totalt 10 189
m. Alla ringarna till hålen övervakas och undersökningar av hålen slutförs
för att registrera hålens sänkavariationer och azimut.

All prospekteringsborrning ovan och under jord har utförts av tredje part med
en blandning av kärn- och omvänd cirkulation (RC) med utrustning av typen
WL66, NQ2, HQ och 5 1/2" RC (som producerar 50 mm, 50,5 mm och 63,5 mm
diameterkärna respektive).

Kärn- och RC-prover registreras av Mandalay-geologer på plats. Analyser av
Björkdal-prover slutfördes vid CRS Minlab Oy (CRS) i Kempele, Finland och ALS
i Piteå, Sverige. Hela kärnprover (WL66- och NQ2-storlek) skickades direkt
till oberoende laboratorier för provförberedelse och analys, medan
HQ-diameterkärnan sågades av till hälften på laboratorierna innan
proförberedelse. Analyser utfördes med Pal1000 (CRS) och LeachWELL (ALS)
cyanidfiltrerade processer. Mandalays omfattande QA/QC-program omfattar
användning av standardreferensmaterial, duplikat och råämnen samt interna
kvalitetssäkringsmetoder i laboratoriet. Det finns mer information om metoder
för registrering, prover och analyser i den tekniska rapporten "Mandalay
Resources Corporation Technical Report on the Björkdal Gold Mine, Sweden"
registrerad den 27 januari 2017 på SEDAR (www.sedar.com).

Prospektering vid Costerfield

Betydande prospekteringsresultat (tabell 5 till 8; figurerna 6 till 12)

Brunswick

Efter strukturella analyser av Brunswick-mineraliseringen utförde Bolaget
fyllnadsborrning från Penguin till Kiwi (PK) i Brunswick-malmkroppen (tabell
6 och figur 7). Ytterligare förtroende för haltkontinuiteten vanns genom
denna borrning med höghaltiga prover, däribland 24,4 g/t Au och 6,1% Sb på en
åderbredd på 2,01 m i BD278W2.

Dessa resultat kommer att återspeglas i en tillgångsuppdatering som är
förväntad för det fjärde kvartalet av 2017. Denna borrning förväntas
resultera i en ökning av indikerade mineraltillgångar i
Brunswick-malmkroppen.

Ytterligare borrning utfördes med syftet att utvidga Brunswick under
Kiwi-förkastningen och söderut. Borrningskampanjerna hittade antimon och
guldmineralisering längs Brunswick-korridoren. Mineralisering har nu
identifierats cirka 280 m under historiska arbeten och cirka 100 m under den
nuvarande antagna mineraltillgången. Under det historiska B3-brottet har
Brunswicks mineraliseringslinje identifierats på ett djup på 225 meter under
marken och över ett fynd på 300 m (figur 7). Bland det viktigaste med denna
utvidgningsborrning var:

* 9,3 g/t Au och 2,5% Sb på en åderbredd på 1,56 m i BD268 under
Kiwi-förkastningen; och
* 17,4g/t Au och 4,7% Sb på en åderbredd på 0,63m i BD289 under Brunswick
South.

Ytterligare prospekteringsansträngningar förväntas fokusera på att utvidga den
nuvarande mineraltillgången under Kiwi-förkastningen och in i Brunswick
South, i väntan på ekonomisk analys.

Costerfield

Just nu pågår en riktad testkampanj som undersöker fortsättningen av
mineralisering under den historiska Costerfield-gruvan. De tidigare skedena i
denna kampanj visar på stor framgång med mineralisering som bekräftats över
ett fynd som sträcker sig cirka 500 meter och med ett djup på cirka 150 meter
vertikalt under de nuvarande arbetena (figur 8). Bland det viktigaste i
programmet under den första halvan av 2017 återfinns det djupaste nordliga
provet som innehåller 59,8 g/t Au och 3,2% Sb över en verklig åderbredd på
0,56 m i BC006w1 (tabell 7).

Övre N-malmkroppen

Strukturella analyser av den mineraliserade korridoren känd som N-malmkroppen
har lett till att man funnit en tidigare oprövad zon nära mark. Det första
borrhålet för att testa detta område har bekräftat att det finns en
kontinuitet till den rika norra delen av N-malmkroppen. Denna mineraliserings
närhet till etablerad underjordsexploatering gör detta fynd till ett viktigt
fokus för gränsborrningen under den närmaste framtiden (tabell 8 och figur
9).

Alison South

Tester av den övre delen av mineraliseringen över Cuffley-fyndigheten har gett
guldresultat med höga halter inom två ådror i en förskjuten fortsättning av
Cuffley-fyndigheten kallad Alison South. Bland det viktigaste som framkom
under denna borrning var ett prov som innehöll 71,1 g/t Au och 0,5% Sb över
en verklig åderbredd på 0,35 m i AD168 (tabell 8 och figur 10).

K-malmkroppen

En del med höga halter i K-malmkroppen upptäcktes genom det opp...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.