Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-26

Mandalay Resources Corporation rapporterar att höghaltigt guld upptäckts i Brown-prospektet – 2 km från Shepherd-upptäckten och Youle-gruvan

Brown-prospektet innehåller synligt guld längs två huvudsakliga mineraliserade trender

TORONTO, Oct. 26, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”bolaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) har nöjet att meddela en uppdatering om djupborrningsprogrammet som slutförts för Brown-prospektet vid Costerfield-verksamheten (Victoria, Australien).

Borrningshöjdpunkter:

 • Diamantborrningsprogrammet med 17 hål bekräftar närvaron av ett lovande guldsystem vid Brown-prospektet, 2 km öster om den nuvarande gruvverksamheten vid Youle.
 • Borrning har identifierat två huvudsakliga mineraliserade trender som uppvisar höghaltiga guldfynd, däribland:
  • 19,5 g/t guld över en sann bredd på 1,01 m i BWN009, däribland;
   • 38,4 g/t guld över sann bredd på 0,51 m; och
  • 19,9 g/t guld över en sann bredd på 1,70 m i BWN023, däribland;
   • 158,4 g/t guld över sann bredd på 0,09 m; och
   • 110,8 g/t guld över sann bredd på 0,16 m

OBS! Ytterligare detaljer kring förekomsten finns i tabell 1 i bilagan till detta dokument.

Dominic Duffy, President och CEO för Mandalay, kommenterar: ”Vi är glada över att kunna rapportera uppmuntrande resultat från vårt pågående testborrningsprogram vid Brown-prospektet som ligger 2 km öster om Shepherd-upptäckten och Youle-gruvan. De senaste resultaten bekräftar betydande guldhalter i breccior från förkastningar längs två mineraliserade trender, som bygger på tidigare höghaltiga resultat som sågs och rapporterades 2020.”

Duffy fortsätter, ”Mineraliseringen över de två trenderna har spårats över en slaglängd på 200 m och 300 m vertikalt. Felix-trenden är förknippad med den historiska grunda Felix Brown-gruvan och tillhörande alluvialbildning som spelade en viktig roll för guldproduktionen under 1890-talet. Den nyligen upptäckta västra trenden är emellertid inte förknippad med de gamla gruvgångarna och var okänd för tidigare utforskare; den är därför fortfarande öppen uppåt från ytan.”

Duffy avslutar, ”En stark ökning av dataupplösning för detta prospekt har gjort det möjligt för oss att förbättra vår förståelse av den strukturella komplexiteten som är förknippad med mineraliserade trender. Vi noterar att de strukturella kontrollerna av Browns mineralsystem kunde liknas vid dem som möjliggjorde bildandet av de närliggande depåerna med miljoner uns guld i Bendigo och Castlemaine. Denna slutsats, tillsammans med vetskapen om att den geologiska miljön för den centrala Costerfield-linjen ligger under den senaste tidens borrningsframgångar, ger ytterligare tillförsikt om att det finns en mer omfattande, höggradig mineralisering på djupet.”

En video har tagits fram av Chris Davis, Vice President of Operational Geology and Exploration för att bättre åskådliggöra detaljerna i pressmeddelandet. Videon hittar du på Mandalays webbplats eller genom att klicka här.

Borrningsresultat och tolkning

En tidig framgång uppnåddes i det inledande testborrningsprogrammet med fem hål vid Browns med BWN001 som påträffade 14,5 g/t guld över en sann bredd på 1,27 m under den historiska (ca 1883–1894) Felix Brown-gruvan och banade väg för ett mer detaljerat testprogram. Sedan de två första hålen (22 juni 2020) har ytterligare 20 hål borrats för att identifiera guldmineraliseringens art och omfattning vid Brown-prospektet (fig. 1). Hittills har denna borrning identifierat flera höghaltiga fynd i en sekvens av tätt vikta sandstensdominerade turbiditer genomskurna av tre huvudsakliga överskjutande förkastningar. Guldmineraliseringen är koncentrerad till den mellersta förkastningen inom smala, breccierade och förskjutna förkastningszoner längs två huvudsakliga mineraliserade trender (bild 2).

Fig. 1: Ytkarta över Brown-prospektet, som visar schaktmynningar och spår av borrhål. Koordinaterna finns i GDA95-zon 55:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/838e96da-52d0-4097-b2a2-b9d8e2aa5e6d

Felix-trend

Felix-trenden är en måttligt västsluttande trend som går parallellt med det axiala planet på Browns huvudantiklinal, och längs med ytan på den historiskt utvunna Felix-ådern. Mineraliserade strukturer förknippade med denna trend är vanligtvis brantsluttande breccior med kvarts och stibnit som bildats av förkastningar, med tillhörande ådring i fackverk och breda pyritglorior. Dessa strukturer har utvecklats företrädesvis i veckzoner på Browns huvudsakliga antiklinal, parallellt med den axiella plana klyvningen. Synligt guld förekommer i flera fynd längs denna trend. Mineralisering längs Felix-trenden har identifierats över en vertikal omfattning på 200 m och en slaglängd på cirka 100 m. Guldavvikelse längs denna trend har dock observerats ner till Swallowtail Fault på ett djup av cirka 300 m. En ökning av guldhalten som observerats mellan 1 000 RL och 1 100 RL kan orsakas av samspelet mellan brecciorna och syn-to-post-mineralisering i nordostsluttande förkastningar. Den förväntade potentialen för uppgradering i denna zon visades med ett fynd av den högsta halten hittills vid Brown, bestående av ett intervall med två branta östligt sluttande guldbärande breccior i öster och ådror med kvarts och stibnit med 19,9 g/t guld med spår av antimon över en sann tjocklek på 1,70 m i BWN023 (figur 3 och 4).

Bild 2: Tvärsnitt av Brown-prospektet längs 6200N (gruvnät) som visar huvudstrukturer, mineraliserade trender och förekomster mellan 6300N och 6100N:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/252a13f0-d902-4559-a684-a53b369ee818

Fig. 3: Bilder av borrkärna på BWN023 höghaltiga guldfynd och guldhalter för varje prov:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f8f09d07-4a1d-4c30-a48e-79ec62d71d02

Fig. 4: Mikrofotografier av guldkorn i höghaltig guldbärande breccia med kvarts på 110,7 g/t guld (0,16 m sann bredd) i BWN023 vid 223,77 m djup:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d806ea58-36b4-4907-bd1d-d93e394038b5

Västra trenden

Den västra trenden är en i stort sett subvertikal korridor med flera höghaltiga fynd som förekommer i strukturer som har utvecklats över en sekundär antiformell struktur i den västra armen av Browns antiklin. Liksom Felix-trenden kännetecknas fynd av breccior och ådror med kvarts och stibnit och ådror med stora pyritförändringar, och i vissa fall synligt guld. Medan mineralisering längs denna trend har identifierats över en vertikal utsträckning på cirka 100 m, förblir slaglängdens omfattning öppen och dåligt begränsad vid denna tidpunkt. Den västra trenden innehåller höghaltiga guldfynd jämförbara med Felix-trenden, inklusive en breccia med kvarts och stibnit med intensiv pyritförändring på 19,5 g/t guld och 2,4 % antimon över en sann tjocklek på 1,01 m i BWN009 (fig. 5).

Fig. 5: Bilder på borrkärna på BWN009 höghaltiga guldhalter och guldhalter för varje prov:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3ce48dce-4c28-4969-bb92-b0b35e6e41b5

Gränsförkastningar

Förkastningar som styr de mineraliserade strukturerna vid Brown-prospektet tolkas föregå mineralisering och ta hänsyn till rörelser som orsakas av en förkortad turbidsekvens. Reaktivering av mindre förkastningar under och efter mineralisering har observerats längs dessa strukturer och borrning har identifierat områden med guldavvikelser längs dem. Den högsta halten hittills på en förkastning observerades på Metalmark Fault i BWN008 uppåt i hålet i den västra trenden, som kulminerade i ett fynd på 9,1 g/t guld över en sann bredd på 0,63 m. Mineralisering har också observerats i Swallowtail Fault, den högsta graden är 1,3 g/t guld över en sann bredd på 0,67 m i BWN004. Synligt guld observerades också i Swallowtail Fault i BWN002, vilket bekräftar att förkastningen som gränsar till det mineraliserade brottet i jordskorpan utgör viktiga banor för de mineraliserade vätskorna. Luna Fault, som är den djupare av de tre gränsförkastningarna, uppvisar en intensiv serikalisk förändring som är karakteristiskt för en distal urladdning av guldbärande hydrotermiska vätskor som leder mot en guldrik vätskekälla på djupet.

Framtida riktningar

Brown-prospektets borrningsprogram har visat förekomsten av ett lovande mineralsystem som sträcker sig på djupet vid Brown-prospektet. Ökande nivåer av förkortade veck jämfört med den centrala åderlinjen (Costerfield) har resulterat i bildandet av en stark vätskefångande miljö och följaktligen är fördelningen av mineraliserade breccior från förkastning starkt kontrollerad av veckgeometri och bäddar. Nuvarande tolkning tyder på att denna strukturella arkitektur kan dela likheter med guldfälten Bendigo och Castlemaine, som finns i en liknande strukturell miljö och uppvisar liknande kontroll av mineralisering. Utvidgning av de mineraliserade trenderna i söder, bortom zonen som testas just nu, förväntas baserat på en fortsättning av Browns antiklinal som trendar i nord-sydlig riktning, såväl som närvaron av historiskt bearbetat guldrevsystem längs med Robinson-prospektet slagriktning (pressmeddelande 22 juni 2020). Ett program för jordprovtagning och geokemi pågår för närvarande för att täcka hela den östra korridoren och identifiera förlängningen av det mineraliserade systemet i söder. Dessutom kommer borrningen på ytan längs den östra korridoren att fortsätta under 2022, med inriktning på utvidgningar av djup och slaglängd, inklusive Robinson-prospektet.

Glädjande nog kan mineraliserade breccior i mitten av förkastningen vid Brown-prospektet endast utgöra det mest ytliga uttrycket för ett mycket mer omfattande mineralsystem på djupet. Strukturella och lito-stratigrafiska modeller i distriktsskala tyder på att den geologiska och strukturella miljön i den centrala ko...

Författare GlobeNewswire