Du är här

2018-07-01

Många frågor på välbesökt Arise-stämma

wysiwyg_image

Bildtext: Presidiet på Arise-stämman: koncernchefen Daniel Johansson, styrelsens ordförande Joachim Gahm och advokaten Jonas Frii som fick stämmans förtroende att vara stämmoordförande.

På Arises årstämma ställde Aktiespararna frågor om det problemtyngda dotterbolaget Sirocco. Aktiespararna röstade nej till båda bemyndigande-förslagen, dvs. både vad avsåg att ge styrelsen rätt att nyemittera och att återköpa egna aktier.
 
I det tredje kvartalet i fjol skrev Arise ned tillgångar med 139 miljoner kronor.
 
I det till hälften ägda dotterbolaget Sirocco gjorde Arise nedskrivningar både i fjol och året dessförinnan. Därtill förvandlades en tidigare fordran till ett aktieägartillskott.
 
”Har Sirocco finansiella problem? Hur ser framtiden ut och kommer det att behövas ytterligare tillskott? Har Siroccos andre ägare gjort samma åtagande som Arise och har den fordran som finns på Sirocco nedskrivningsprövad liksom de övriga tillgångarna i koncernen”? undrade Aktiespararna.
 
Såväl koncernchefen som CFO vittnade på årsstämman om att det inte fanns några problem i Sirocco.
 
Ledningen berättade att Siroccos andre ägare hade gjort samma åtagande som Arise och att nedskrivningsbehovet hade testats på samma sätt som i övriga koncernen.

Aktiespararna framförde åsikten att årsredovisningen och vd-ordet är viktiga för aktieägarna och att bolagsledningen därför borde fokusera mer på utformningen av dessa än vad som är fallet idag.

I beslutsförslaget angående val av revisor och ersättning till denne fanns angivet att ersättning skulle utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.
 
Aktiespararnas ombud Ulf Andersson föredrog med anledning härav aktiebolagens intentioner med avseende på kontroll av styrelse och ledning. Han redogjorde vidare för hur lagen tillämpas.
 
Revisionsutskottets ordförande Maud Olofsson replikerade att hon förstod lagens intentioner, men att hon inte kunde svara på hur det fungerade i Arise.
 
Ulf Andersson anförde slutligen att valberedningen borde utses genom beslut på årsstämman. Han tillade att det i instruktionen för valberedningen bör framgå hur Arise ska kommunicera namnen på valberedningens ledamöter i samband med att de utsetts.
 
Författare och bevakare: Ulf Andersson

wysiwyg_image

Bildtext: Stämmodeltagarna på Arises årsstämma som gick av stapeln den 3 maj på Scandic Hallandia i Halmstad. I förgrunden på bilden syns styrelseledamöterna Maud Olofsson, ordförande i revisionsutskottet, Peter Gyllenhammar och Jon Brandsar.

Ett av samtalsämnena på Arisestämman gällde dotterbolaget Sirocco Wind Holding som Arise samäger tillsammans med Sydvästanvind AB, som i sin tur kontrolleras av det britiska bolaget Platina Partners LLP. (Källa Arises årsredovisning VÅ2016)

Författare Bolagsbevakningen

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.