Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-09-11

Många och engagerade aktieägare på plats på Oasmias årsstämma

Oasmia höll den 9 september årsstämma i bolagets lokaler i Uppsala. En stämma som visade sig vara oerhört välbesökt, med årets mått mätt. Undertecknad kan bara med säkerhet säga att den enda stämman i år med större antal deltagare var Swedbanks.

Bolaget har efter en infekterad ägarstrid som nuvarande huvudägare, Arwidsro Invest med Per Arwidsson i spetsen, gick segrande ur, haft en fortsatt skakig resa där hopp och förtvivlan blandats friskt för de redan hårt prövade aktieägarna. Därför lyssnade också många noggrant när bolagets relativt nye Vd (som suttit ca ett halvår på posten), Francois Martelet, höll sitt anförande där han målade upp den transformation av Oasmia som nu pågår och delade in den i ett kortare och längre perspektiv. Det var uppfriskande med ett riktigt Vd-anförande, något som på grund av Corona lyst med sin frånvaro på många stämmor i år.

Efter anförandet följde en längre frågestund med såväl bolagets Vd som de delar av styrelsen som var på plats, där initierade- och otåliga aktieägare ställde frågor kring varför utlovade resultat hittills uteblivit. Svaren kan sammanfattas till att ”det kommer”. Därtill uttryckes en viss irritation över den tidigare Vd:n och senare styrelseledamoten, Sven Rohmanns, sorti från bolaget, där han nyligen annonserades som ny Vd för ett konkurrerande bolag. Efter en stund enades stämman om att fortsätta frågestunden efter det att den formella stämman var avslutad och istället gå över till beslutspunkterna som klubbades i en rask takt. Bland annat omvaldes hela styrelsen, med undantag för den ovan nämnde Sven Rohmann vars nya uppdrag enligt valberedningen skulle inneburit intressekonflikter. Dessutom förändrade man bolagets räkenskapsår så att det numera följer den ordinarie kalendern (1/1-31/12) istället för det brutna som tillämpats tidigare, detta får som följd att det första räkenskapsåret med den nya räkningen kommer att bli mycket kort. 

Ett av förslagen till beslut var att ge styrelsen ett mycket omfattande bemyndigande att besluta om nyemission utan företrädesrätt för aktieägarna. Förutom en potentiell utspädning om 20% var också förslaget helt obegränsat till vilket syfte och ändamål aktierna fick emitteras. Detta föranledde att Aktiespararnas representant ville ha ett förtydligande från styrelsen vad man faktiskt ville med förtydligandet. Till svar fick vi att man ville ha möjlighet till förvärv och licensieringar med aktier som likvid. Aktiespararnas replik blev då att varför kan man då inte skriva in det i beslutet? Svaret från styrelsen på den frågan blev någon undanflyende. Dock klubbades bemyndigandet igenom med erforderlig majoritet.

Efter ca 1,5 timme avslutades den formella stämman. Många aktieägare stannade dock kvar för en fortsatt dialog med Vd och styrelse utanför de formella stämmoförhandlingarna. 

Bevakare och skribent: Sverre Linton

Författare Bolagsbevakningen