Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-04-13

Mangold: Årsstämmokommuniké

ÅRSSTÄMMOKOMMUNIKÉ

Mangold AB (publ) höll måndagen den 13 april 2015 ordinarie årsstämma.

Årsstämman tog följande beslut:
- Utdelning om 9kr per aktie
- Mot bakgrund av beslutad utdelning fastställdes Resultat- och
Balansräkning samt vinstdisposition.
- Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.
- Omval av Henrik Holm, Ann-Marie Thörn, Marie Friman och Per Åhlgren samt
nyval av Simon Nathanson. Markus Hamberg avböjde omval.
- Omval av KPMG med Anders Bäckström som huvudansvarig revisor.
- Arvode till revisor, styrelse samt styrelseordförande fastställdes.
- Styrelsen bemyndigades att, under tiden in till nästa årsstämma, vid ett
eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 100 000 aktier i Mangold AB.
Emission skall kunna ske genom apport eller kvittning.

Stockholm, 2015-04-13

Per-Anders Tammerlöv
Verkställande Direktör

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Mangold Kommuniké från bolagsstämma.pdf

Om Mangold
Mangold är en oberoende fondkommissionär som erbjuder moderna finansiella
tjänster till företag, institutioner och privatpersoner. Bolaget bedriver i
dagsläget verksamhet inom sex affärsområden; i) Corporate Finance, ii)
Emissionstjänster, iii) Kapitalförvaltning, iv) Market Making, v) Pension-
och Kapitalrådgivning samt vi) Värdepappershandel. Mangold står under
Finansinspektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen
(2007:528) om värdepappersmarknaden. Mangold är medlem på NASDAQ Stockholm,
AktieTorget och Nordic Growth Market samt derivatmedlem på NASDAQ
Stockholm. Bolaget är även clearingmedlem och emissionsinstitut hos
Euroclear Sweden. Vidare är Mangold medlem i branschorganisationerna
SwedSec Licensiering AB och Svenska Fondhandlareföreningen. Mangold är
noterat på NASDAQ First North Premier och handlas med kortnamnet MANG. Erik
Penser Bankaktiebolag är Bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant,
08-463 80 00, www.penser.se .

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.