Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-16

Mangold: Årsstämmokommuniké Mangold

ÅRSSTÄMMOKOMMUNIKÉ MANGOLD

Mangold AB (publ) genomförde måndagen den 16 maj 2016 ordinarie årsstämma.

Vid årsstämman fattades följande beslut:

* Resultat- och Balansräkning samt vinstdisposition fastställdes. Det
beslutades att inte lämna någon utdelning till aktieägare.
* Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2015.
* Per Åhlgren, Ann-Marie Thörn, Marie Friman och Fredrik Sjöstrand
valdes till styrelseledamöter.
* Per Åhlgren utsågs till styrelsens ordförande.
* Omval av KPMG med Anders Bäckström som huvudansvarig revisor.
* Arvode till revisor, styrelse samt styrelseordförande fastställdes.
* Styrelsen bemyndigades att, under tiden in till nästa årsstämma, vid
ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 100 000
aktier i Mangold AB. Emission skall kunna ske genom apport eller
kvittning.

Stockholm, 2016-05-16

Per-Anders Tammerlöv
Verkställande Direktör

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Mangold Kommunike fran arsstamma.pdf

Om Mangold
Mangold är en oberoende fondkommissionär som erbjuder moderna finansiella
tjänster till företag, institutioner och privatpersoner. Bolaget bedriver i
dagsläget verksamhet inom sex affärsområden; i) Corporate Finance, ii)
Emissionstjänster, iii) Market Making, iv) Pension- och Kapitalrådgivning,
v) Strukturerade Investeringar samt vi) Värdepappeshandel. Mangold står
under Finansinspektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt
lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Mangold är medlem på NASDAQ
Stockholm, AktieTorget och Nordic Growth Market samt derivatmedlem på
NASDAQ Stockholm. Bolaget är även clearingmedlem och emissionsinstitut hos
Euroclear Sweden. Vidare är Mangold medlem i branschorganisationerna
SwedSec Licensiering AB och Svenska Fondhandlareföreningen. Mangold är
noterat på NASDAQ First North Premier och handlas med kortnamnet MANG. Erik
Penser Bankaktiebolag är Bolagets Certified Adviser, 08-463 80 00,
. Pareto Securities AB är likviditetsgarant åt
Mangold.

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.