Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-07-21

Mangold: Mangold delårsrapport för perioden 2016-04-01 - 2016-06-30

MANGOLD DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2016-04-01 - 2016-06-30
Intäkterna minskade med 21 procent till 24,9 (31,7) mkr
Eget kapital per aktie uppgick till 141,13 (134,64) kr
Antal depåkunder ökade med 21 procent till 5 801 (4 762) st

April - juni
Rörelsens intäkter 24,9 (31,7) mkr
Resultat före skatt 0,9 (4,3) mkr
Resultat per aktie 1,44 (2,59) kr
Eget kapital per aktie 141,13 (134,64) kr
Tillgångar under förvaltning 4 519 (5 601) mkr

Januari - juni
Rörelsens intäkter 49,3 (67,7) mkr
Resultat före skatt 2,4 (12,4) mkr
Resultat per aktie 3,79 (21,43) kr

Kommentarer från Verkställande Direktören:
Årets kraftiga nedgång på börsen avspeglar sig i Bolagets intäkter, som inte når upp till föregående års intäkter för motsvarande kvartal. Under perioden så har antalet aktiva depåer ökat kraftigt och uppgick per sista mars till 5 801 (4 762) st, vilket motsvarar en tillväxt om 21 procent. Tillgångarna under förvaltning har ökat sedan utgången av föregående kvartal med drygt 3 procent till 4 519 (4 371) mkr.

Under perioden har en effektivisering skett på Pension- och Kapitalrådgivning i syfte att reducera kostnaderna, samtidigt som kunderbjudandet fortsatts att utvecklas ytterligare. Värdepappershandel fortsätter att utvecklas väl och arbetet fortsätter med att öka andelen återkommande intäkter, där vi noterat ökad efterfrågan på värdepapperskrediter.

Under perioden har Mangold tagit upp ett evigt förlagslån med en ram om 40 miljoner kronor, varav 16 miljoner kronor tecknades under kvartalet. Mangold fortsätter att utvärdera förvärv som passar in i Mangolds tillväxtstrategi.

Den avvaktande inledningen av året har påverkat transaktionsviljan rörande projektintäkter, men under den senare delen av perioden kunde viss ljusning skönjas. Mangold kommer att fortsätta utveckla sina produkter och tjänster för att tillgodose kundernas behov samt successivt öka effektiviteten genom fortsatt digitalisering. Under kvartalet lanserade Mangold en ny handelsplattform som ger oss möjlighet att utveckla nya tjänster och bättre förutsättningar att konkurrera med de övriga nätmäklarna. Den nya handelsplattformen innehåller bland annat handel med fondandelar, månadssparande, Bank-ID, autogiro, integration med MFEX samt betalningar via SUS (Swedbanks Utbetalnings System).

Kommande rapporttillfällen:
Kvartalsrapport kvartal 3 13/10
Bokslutskommunik 2016 2/2 2017

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 21 juli 2016

Per Åhlgren
Styrelseordförande

Per-Anders Tammerlöv
Verkställande Direktör

Ann-Marie Thörn
Styrelseledamot

Fredrik Sjöstrand
Styrelseledamot

Marie Friman
Styrelseledamot

Vid frågor: 08-5030 1559 Per-Anders Tammerlöv, verkställande direktör

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Mangold Delarsrapport Q2 2016.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=18494

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.