Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-19

Mangold: Mangold Delårsrapport för perioden 2017-07-01 - 2017-09-30

MANGOLD DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2017-07-01 - 2017-09-30
Antal depåkunder ökade med 25 procent till 7 563 (6 070) st
Tillgångar under förvaltning ökade med 10 procent till 5 259 (4 774) mkr
Intäkterna för kvartalet sjönk med 11 procent till 24,2 (27,7) mkr
Resultat före skatt uppgick till 0,3 (3,6) mkr

Juli - september

Rörelsens intäkter 24,2 (27,7) mkr
Resultat före skatt 0,1 (3,6) mkr
Resultat per aktie 0,21 (7,38) kr
Eget kapital per aktie 170,62 (152,07) kr
Tillgångar under förvaltning 5 259 (4 774) mkr

Januari - september

Rörelsens intäkter 101,1 (77,0) mkr
Resultat före skatt 12,2 (6,0) mkr
Resultat per aktie 20,05 (11,17) kr

Kommentarer från Verkställande Direktören:
Marknadsklimatet har varit fortsatt gott under kvartalet med en hög transaktionsvilja och en god utveckling på börsen. Under perioden har inflödet av nya depåkunder varit högt och uppgick per sista september till 7 563 (6 070) st, vilket är en tillväxt om 25 procent. Tillgångarna under förvaltning har ökat sedan föregående år med 10 procent till 5 259 (4 774) mkr.

Under kvartalet har Private Banking fortsatt att utvecklas enligt plan, kunderbjudandet har breddats samtidigt som organisationen har effektiviserats. Distribution har under perioden ökat volymerna och arbetet fortsätter med att attrahera fler anknutna ombud. Kapitalrådgivning har effektiviserat organisationen, vilket förväntas slå igenom under kommande kvartal. Värdepappershandel upplever en hög transaktionsvilja och efterfrågan på värdepapperskrediter.

Aktiviteten inom Investment Banking är fortsatt hög. Under kvartalet har flera Equity Capital Markets (ECM) och Debt Capital Markets (DCM) transaktioner genomförts med stor efterfrågan och goda resultat. Orderboken för Investment Banking är fortsatt god och lovar gott inför årets sista kvartal. Antal uppdrag på Market Making uppgick per sista mars till 76 (60) st.

Efterfrågan på koncernens tjänster är fortsatt hög och balansräkningen stödjer Mangolds fortsatta tillväxtmål och målsättning för 2017.

Kommande rapporttillfällen:

Bokslutskommunik 2017 1 Februari 2018

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 19 oktober 2017

Per Åhlgren
Styrelseordförande

Per-Anders Tammerlöv
Verkställande Direktör

Ann-Marie Thörn
Styrelseledamot

Marie Friman
Styrelseledamot

Peter Serlachius
Styrelseledamot

Vid frågor: 08-5030 1559 Per-Anders Tammerlöv, verkställande direktör

Denna information är sådan information Mangold AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2017 kl 07:35.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Mangold Delarsrapport Q3 2017.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=21315

Om Mangold

Mangold är en oberoende fondkommissionär som erbjuder moderna finansiella tjänster till företag, institutioner och privatpersoner. Bolaget bedriver i dagsläget verksamhet inom två Segment; i) Investment Banking och ii) Private Banking. Mangold står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Mangold är medlem på NASDAQ Stockholm, AktieTorget och Nordic Growth Market samt derivatmedlem på NASDAQ Stockholm. Bolaget är även clearingmedlem och emissionsinstitut hos Euroclear Sweden. Vidare är Mangold medlem i branschorganisationerna SwedSec Licensiering AB och Svenska Fondhandlareföreningen. Mangold är noterat på NASDAQ First North Premier och handlas med kortnamnet MANG. G&W Kapitalförvaltning AB är Bolagets Certified Adviser (08-50300050, www.gwkapital.se http://www.gwkapital.se ) och Pareto Securities är likviditetsgarant.

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.