Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-09-01

Mangold: Mangold tillträder Invest Kapitalförvaltning

MANGOLD TILLTRÄDER INVEST KAPITALFÖRVALTNING

Mangold AB (Mangold eller Bolaget) har idag tillträtt invest. Kapitalförvaltning i Syd AB (Invest Kapitalförvaltning). Köpeskillingen erlades i form av 3,0 MSEK i kontanter och 3,0 MSEK i apportemission motsvarande 6 818 nyemitterade aktier till en teckningskurs om 440 SEK. Ytterligare 3,0 MSEK kan komma att utbetalas i kontant tilläggsköpeskilling.

Styrelsens beslut om apportemission sker i enlighet med bemyndigande som gavs på Mangolds årsstämma 2016. Apportemissionen innebär en ökning av aktiekapitalet i Bolaget med högst 13 636 kronor från 886 790 SEK till 900 426 SEK. Antalet aktier kommer i samband med apportemissionen att öka med 6 818 aktier från 443 395 till 450 213 stycken.

Stockholm, 2016-09-01

Kontaktuppgifter
Vid frågor, vänligen kontakta:
Per-Anders Tammerlöv
Verkställande direktör
08-5030 1559

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Mangold Pressrelease 2016-09-01.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=18664

Om Mangold
Mangold är en oberoende fondkommissionär som erbjuder moderna finansiella tjänster till företag, institutioner och privatpersoner. Bolaget bedriver i dagsläget verksamhet inom sex affärsområden; i) Corporate Finance, ii) Emissionstjänster, iii) Market Making, iv) Pension- och Kapitalrådgivning, v) Strukturerade Investeringar samt vi) Värdepappershandel. Mangold står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Mangold är medlem på NASDAQ Stockholm, AktieTorget och Nordic Growth Market samt derivatmedlem på NASDAQ Stockholm. Bolaget är även clearingmedlem och emissionsinstitut hos Euroclear Sweden. Vidare är Mangold medlem i branschorganisationerna SwedSec Licensiering AB och Svenska Fondhandlareföreningen. Mangold är noterat på NASDAQ First North Premier och handlas med kortnamnet MANG. G&W Kapitalförvaltning AB är Bolagets Certified Adviser (08-50300050, www.gwkapital.se http://www.gwkapital.se http://www.gwkapital.se http://www.gwkapital.se ) och Pareto Securities är likviditetsgarant.

Denna information är sådan information som Mangold AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 september 2016 kl 13.50.

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.