Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-30

Mantex AB: Mantex byte av Certified Adviser till Mangold Fondkommission AB

Mantex AB (publ) meddelar härmed att bolaget har ingått avtal med
Mangold Fondkommission AB avseende tjänsten som Certified Adviser.
Mangold Fondkommission AB tillträder som Certified Adviser den 7
februari 2019. Fram till dess kommer G&W Fondkommission att fortsatt
agera Certified Adviser åt bolaget.

För mer information vänligen kontakta:
Max Gerger, CEO, +46 70-012 35 72 eller max.gerger@mantex.se.

Om Mantex
Mantex säljer lösningar baserade på en patenterad ny röntgenbaserad
mätteknik för biomassa, som beröringsfritt, automatiskt och i realtid
analyserar materialets fukthalt, askhalt och energiinnehåll. Dessa
mätdata används bland annat för att öka och förbättra produktionen i
pappersbruk, värdera biobränsle och effektivisera förbränningen i
biokraftverk.

Mantex aktie är noterad på NASDAQ First North och Certified Adviser
(CA) är G&W Fondkommission (ca@gwkapital.se eller 08-503 000 50).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/mantex-ab/r/mantex-byte-av-certified-adviser-t...
https://mb.cision.com/Main/15584/2727961/983000.pdf

Författare Cision