Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-05-18

Maple Leaf Gold Resources AB: Delårsrapport

Maple Leaf Gold Resources AB (publ.), Org. Nr 556927-3161

(Mangoldlistan: MLG)

Rapportperiod 2015-01-01—2015-03-31

* Koncernens nettoomsättning uppgick till 38 272 kr.
* Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick
till -540 845 kr
* Koncernens resultat efter skatt uppgick till -540 845 kr.
* Resultat per aktie -16 öre
* Bolaget avvaktar med att ingå Joint Venture avtal
* The Supreme Court of British Columbia, Kanada har utfärdat ett
interimistiskt beslut i favör till Windsor Gold gällande tvisten med Adrian
Lapris (pressmeddelande 2015 0410).
* Förhandlingar sker parallellt med två olika investeringsgrupper för att
säkerställa erforderligt kapital inför produktionsstart och inledande
brytningsperiod i dotterbolaget Windsor Gold Mining and Exploration.
* Överenskommelse har träffats med fem bryggfinansiärer att konvertera lån om
1,5 miljoner kronor av den totala skulden om 2,5 miljoner kronor till
aktier i Maple Leaf Gold. Upplupen ränta ska börja återbetalas per den 1
september 2015.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

* Skatteverket i Malmö har genomfört en skatterevision av Maple Leaf Gold.
Ingen anmärkning har inkommit gällande den löpande bokföringen. Däremot har
Skatteverket ifrågasatt om Maple Leaf Gold bedriver momspliktig verksamhet
och därmed har avdragsrätt för ingående moms. Maple Leaf Gold avser att
överklaga eventuellt beslut från Skatteverket som innebär att bolaget inte
bedriver momspliktig verksamhet. Då vi ännu inte erhållit beslutet har inga
reserveringar gjorts av eventuell momsskuld.
* En av två investeringsgrupper har genomfört en inspektionsresa till
inmutningarna i Arizona, USA samt inmutningen Canada Creek i provinsen
British Columbia, Kanada. Detta som ett led i gruppens Due Diligens arbete.

Första kvartalet 2015

Försäljningen i Bolagets tre dotterbolag har uppgått till totalt 38 272 kr
under perioden. Högsta domstolen (Supreme Court) i British Columbia, Kanada
har utfärdat ett interimistiskt beslut (Court Order) helt i enlighet med
Windsor Golds yrkande i målet mot Adrian Lapris. Beslutet innebär att Lapris
har av domstolen ålagts att inte äga rätt att agera på något sätt som
bolagets ställföreträdare, eller på annat sätt representera bolaget.

Arbetet i Moderbolaget har koncentrerats under perioden på finansiering av
produktionsstarten i dotterbolaget Windsor Gold Mining and Exploration Inc.
Förhandlingar har förts med två olika investeringsgrupper och omfattande Due
Diligens processer har pågått under senare delen av perioden.

Verksamheten i Windsor Gold Mining and Exploration är under uppbyggnad och
produktionen i Canada Creek, BC, Kanada, beräknas komma igång enligt plan
under Q2 2015. Under perioden har produktionschef (Mine Manager)
kontrakterats tillsammans med övrig personal. Platsansvarig för driften har
kontrakterats för säsongen 2015. Ledningen i Bolaget har förhandlat fram
avtal gällande förhyrning av utrustning samt köp av utrustning.

Verksamheten i dotterbolaget Scania Capital Operation, Grosse Pointe,
Michigan, USA har gått in i en mera aktiv fas. Magnetitundersökning har skett
över hela inmutningen av Happy 2 i Arizona, USA. Kontrakterad geolog har
genomfört undersökningen och kommer under Q2 att leverera sin slutrapport.
Dock är de övergripande resultatet redan känt som en väsentlig framgång av
säkerställandet av magnetitförekomsten. Magnetiten är av stor betydelse dels
för att det i sig självt är en säljbar produkt men också som bärare av guldet
som finns i marken.

Dotterbolaget Scania Capital Corporation har under perioden studerat tre olika
förvärvserbjudanden av befintliga guldgruvor i British Columbia, Kanada. Två
av dessa erbjudanden anses vara mycket intressanta och lovande. Parallellt
med de inledande förhandlingarna sker diskussioner med nödvändiga externa
finansiärer. Sedan tidigare rapporterade erbjudande om Joint Venture projekt
har prioriterats ned till förmån för förvärvserbjudanden.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Skatteverket i Malmö har genomfört en skatterevision av Maple Leaf Gold. Ingen
anmärkning har inkommit gällande den löpande bokföringen. Däremot har
Skatteverket ifrågasatt om Maple Leaf Gold bedriver momspliktig verksamhet
och därmed har avdragsrätt för ingående moms. Maple Leaf Gold avser att
överklaga eventuellt beslut från Skatteverket som innebär att bolaget inte
bedriver momspliktig verksamhet.

Slutförhandlingar pågår med två olika investeringsgrupper. Förhandlingarna
syftar till att säkerställa kapitalbehovet för uppstarten av guldbrytningen i
Canada Creek, BC Kanada. En av investeringsgrupperna har genomfört en
inspektionsresa till inmutningarna i Arizona, USA samt inmutningen Canada
Creek i British Columbia Kanada. Detta är ett led i gruppens Due Diligens
arbete. Besöken i Arizona och British Columbia har skett tillsammans med
ledningen för de amerikanska och kanadensiska dotterbolagen och deras
respektive geologer. Resan avslutas den 17 maj 2015.

Omsättning och resultat

* Koncernens nettoomsättning uppgick till 38 272 kr.
* Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick
till -540 845kr
* Koncernens resultat efter skatt uppgick till -540 845 tkr.
* Resultat per aktie -16 öre

Investeringar

Koncernen har inte gjort några investeringar i anläggningstillgångar under
perioden.

Finansiell ställning och likviditet

Koncernens finansiella ställning är svag och behöver förstärkas.

Ansvarsförbindelser

Bolagets dotterbolag Windsor Gold har ställt ut ansvarsförbindelser.

Personal

Vid periodens utgång var antal anställda i koncernen 4 personer.

Prognos

Bolaget lämnar ingen prognos för 2015 men räknar med en kraftig
resultatförbättring när produktionen startar i dotterbolaget Windsor Gold
Mining and Exploration.

Uppgifter om bolaget

Kvartalsrapporten avges av verkställande direktören Stefan Nordström efter
bemyndigande från styrelsen.

Maple Leaf Gold Resources AB (publ) har organisationsnummer 556971-3737.

Adress, telefonnummer och hemsidor är:

Sofierovägen 35

254 33 Helsingborg

042 69186

www.mapleleafgold.se

www.mapleleafgoldresources.com

Frågor beträffande rapporten besvaras av Stefan Nordström, 042 691 86
alternativt styrelsens ordförande Ben Hedenberg, Toronto, Canada, på telefon
040 644 4636, +1 416 444 4001 (tidsskillnad 6 timmar).

Maple Leaf Gold Resources AB (publ) bedriver verksamhet som holdingbolag genom
att äga och förvalta aktier i dotterbolag med inriktning på handel,
prospektering och utvinning av mineraler. Dotterbolagens huvudinriktning är
ädelmetallutvinning i Nordamerika. Företaget Maple Leaf Gold Resources AB är
noterat på Mangold-listan och har runt 900 aktieägare. Mer information finns
på Bolagets hemsida samt under rubrikerna nyheter, pressmeddelande och VD har
ordet,
www.mapleleafgold.se

Maple Leaf Gold Resources AB (publ)

Sofierovägen 35

254 33 Helsingborg

Sweden

Tel +46 (0)42-691 86

www.mapleleafgold.se

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.