Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-30

Marginalen Bank: Marginalen Bank offentliggör prospekt och noterar obligation på Nasdaq Stockholm

Marginalen Bank Bankaktiebolag offentliggjorde den 30 oktober 2018 en
emission av en efterställd Tier 2-obligation (300 miljoner kronor). I
enlighet med villkoren för obligationen kommer denna att bli noterad
samt upptagen till handel på marknaden för företagsobligationer vid
Nasdaq Stockholm. Första handelsdagen är beräknad till den 2 januari
2019.

I samband med noteringen och upptagandet till handel har Marginalen
Bank upprättat ett prospekt avseende obligationen. Prospektet har
godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med
lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet
kommer att hållas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida
(www.fi.se) och på Marginalen Banks hemsida (www.marginalen.se).

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Marginalen Bank
Bankaktiebolag (publ) ska offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnas för
offentliggörande den 30 december kl.19.30.

Om Marginalen Bank
Marginalen Bank Bankaktiebolag (publ) ingår i ESCO Marginalen
konsoliderad situation och står under Finansinspektionens tillsyn.
Marginalen Bank erbjuder privatpersoner och företag enkla och tydliga
banktjänster inom områdena låna, spara, kort, och försäkring. I
koncernen ingår även Marginalen Core, som erbjuder företag och
myndigheter tjänster inom Juridik, Inkasso, Ekonomiadministration och
HR. Marginalen Bank är i sin tur ett moderbolag i en koncern som
bildades i samband med att dotterbolagen Sergel Finans AB, Sergel
Finans Oy samt Sergel Finans AS förvärvades från Telia Company i juni
2017. Finansbolagen äger och förvärvar kreditportföljer i respektive
land. Marginalen Bank-koncernen har cirka 350 medarbetare fördelade
på kontor i Stockholm, Borås och Sundsvall. Marginalen Bank ägs av
moderbolaget Marginalen AB och är certifierat enligt ISO 9001:2015.
Marginalen Banks konton omfattas av den statliga insättningsgarantin.

För ytterligare information kontakta: Adnan Hadziosmanovic,
finanschef, +46702563200, adnan.hadziosmanovic@marginalen.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/marginalen-bank/r/marginalen-bank-offentliggor...
https://mb.cision.com/Main/16549/2709381/970137.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.