Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-19

Marginalen Bank: Marginalen Bank offentliggör prospekt och noterar obligationer på Nasdaq Stockholm

Marginalen Bank Bankaktiebolag offentliggjorde den 22 augusti 2019 en
emission av supplementärkapital genom en Tier 2-obligation (300
miljoner kronor) och den 10 oktober 2019 en emission av primärkapital
genom en Additional Tier 1-obligation (200 miljoner kronor). I
enlighet med villkoren för obligationerna kommer dessa att bli
noterade samt upptagna till handel på marknaden för
företagsobligationer vid Nasdaq Stockholm. Första handelsdagen är
beräknad till den 23 december 2019.

I samband med noteringen och upptagandet till handel har Marginalen
Bank upprättat ett prospekt för vardera obligationen. Prospekten har
godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med
Europaparlamentets och rådets förordning 2017/1129 av den 14 juni
2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till
allmänheten eller tas upp till handel på reglerad marknad, och om
upphävande av direktiv 2003/71/EG ("Förordningen"). Prospekten kommer
att hållas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se)
och på Marginalen Banks hemsida
(www.marginalen.se/om-marginalen/finansiell-information/).

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Marginalen Bank
Bankaktiebolag ska offentliggöra enligt Förordningen. Informationen
lämnas för offentliggörande den 19 december 2019 kl. 13.00.

För ytterligare information kontakta:
Ola Espelund, chefsjurist, +46 72 700 34 12,
ola.espelund@marginalen.se

Om Marginalen Bank
Marginalen Bank Bankaktiebolag (publ) ingår i ESCO Marginalens
konsoliderade situation och står under Finansinspektionens tillsyn.
Marginalen Bank, som är certifierade enligt ISO 9001:2015, erbjuder
privatpersoner och företag enkla och tydliga banktjänster inom
områdena låna, spara, kort och försäkring. Marginalen Banks
sparkonton omfattas av den statliga insättningsgarantin. I koncernen
ingår även Marginalen Core, som erbjuder företag och myndigheter
tjänster inom Juridik, Inkasso, Ekonomiadministration och HR.
Marginalen Bank är i sin tur ett moderbolag i koncernen som bildades
i samband med att dotterbolagen Sergel Finans AB, Sergel Finans Oy
samt Sergel Finans AS förvärvades från Telia Company i juni 2017.
Finansbolagen äger och förvärvar kreditportföljer i respektive land.
Marginalen Bank har cirka 300 medarbetare fördelade på kontor i
Stockholm, Borås och Sundsvall. Ägare är moderbolaget Marginalen AB.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/marginalen-bank/r/marginalen-bank-offentliggo...
https://mb.cision.com/Main/16549/2995404/1164747.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.