Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-18

Marginalen Bank: Marginalen Bank publicerar delårsrapport för kvartal 4

Marginalen Bank har idag publicerat delårsrapport för det fjärde
kvartalet 2018. Rörelseresultatet i bankkoncernen uppgår till 40,2
mkr (91,1 mkr, Kv4 2018). Utlåningen ökar till 17 448,6 mkr (17 202,9
mkr) och kreditförlusterna uppgår till 0,9 procent (0,7 procent).

- Jag är nöjd över utvecklingen under kvartalet som visar en ökad
tillväxt i vår utlåning, framför allt genom våra egna kanaler.
Resultatet utvecklas enligt plan, men gynnas inte av de
säsongseffekter vi hade under kvartal 3, säger Ewa Glennow, vd på
Marginalen Bank.

Sammanfattning fjärde kvartalet 2018 jämfört med tredje kvartalet 2018
i bankkoncernen

· Rörelseresultatet för perioden uppgick till 40,2 mkr (96,1)
· K/I-talet uppgick till 62,1% (46,1)
· Utlåningen till allmänheten uppgick till 17 448,6 mkr (17 202,9)
· Avkastningen på eget kapital uppgick till 7,3% (17,6)
· Räntenettot uppgick till 130,3 mkr (135,5)
· Kreditförlustnivån uppgick till 0,9% (0,7)

Väsentliga händelser under kvartalet

· Per den 30 oktober emitterade Marginalen Bank en efterställd Tier2
obligation om 300 miljoner kronor. Löptiden är 10 år med en möjlighet
till förtida inlösen efter 5 år. Rörlig ränta om 3m STIBOR +6,00%.

· Ett samarbete med pensionsförmedlaren Pensure AB inleddes med
syfte att få fler småföretagare att börja pensionsspara.

· De humanoida robotarna Pepper och Scitos började att arbeta på
Marginalen Bank. Med robotarna introduceras ett nytt gränssnitt mot
omvärlden som vid sidan av mobil- och internetbanken kommer att kunna
hjälpa kunderna med bankärenden i framtiden.

Den fullständiga rapporten finns på www.marginalen.se

Om Marginalen Bank
Marginalen Bank Bankaktiebolag (publ) ingår i ESCO Marginalens
konsoliderade situation och står under Finansinspektionens tillsyn.
Marginalen Bank,erbjuder privatpersoner och företag enkla och tydliga
banktjänster inom områdena låna, spara, kort och försäkring. I
koncernen ingår även Marginalen Core, som erbjuder företag och
myndigheter tjänster inom Juridik, Inkasso, Ekonomiadministration och
HR. Marginalen Bank är i sin tur ett moderbolag i koncernen som
bildades i samband med att dotterbolagen Sergel Finans AB, Sergel
Finans Oy samt Sergel Finans AS förvärvades från Telia Company i juni
2017. Finansbolagen äger och förvärvar kreditportföljer i respektive
land. Marginalen Bank-koncernen har cirka 350 medarbetare fördelade
på kontor i Stockholm, Borås och Sundsvall. Marginalen Bank ägs av
moderbolaget Marginalen AB som är certifierat enligt ISO 9001:2015.
Marginalen Banks sparkonton omfattas av den statliga
insättningsgarantin.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Marginalen Bank
Bankaktiebolag ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den
18 februari kl.14.

För ytterligare information kontakta:
Adnan Hadziosmanovic, finanschef, +46 702 563 200,
adnan.hadziosmanovic@marginalen.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/marginalen-bank/r/marginalen-bank-publicerar-d...
https://mb.cision.com/Main/16549/2743804/993282.pdf
https://mb.cision.com/Public/16549/2743804/981211b71ed96895.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.