Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-03

MARIMEKKO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.9.2021: Marimekon liikevaihto ja tulos jatkoivat kasvuaan kolmannella neljänneksellä

Marimekko Oyj, Osavuosikatsaus 3.11.2021 klo 8.00

MARIMEKKO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.9.2021: Marimekon liikevaihto ja tulos jatkoivat kasvuaan kolmannella neljänneksellä

Tämä tiedote on tiivistelmä Marimekon tammi-syyskuun 2021 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja se on saatavilla myös yhtiön kotisivuilla company.marimekko.com kohdassa Tiedotteet ja julkaisut.

Kolmas vuosineljännes lyhyesti

  • Marimekon liikevaihto kasvoi 11 prosenttia ja oli 42,4 miljoonaa euroa (38,0). Valtaosa Marimekon omista myymälöistä oli avoinna kolmannella neljänneksellä. Liikevaihto Suomessa kasvoi 25 prosenttia. Marimekon toimenpiteet harmaaviennin kontrolloimiseksi heikensivät kansainvälistä myyntiä, joka laski katsauskaudella 10 prosenttia.
  • Liikevaihtoa nosti erityisesti tukkumyynnin hyvä kehitys Suomessa. Tukkumyynnin hyvää kehitystä tukivat etenkin kertaluonteiset kampanjatoimitukset. Liikevaihtoa puolestaan heikensivät etenkin harmaaviennin kontrolloimisesta johtuva tukkumyynnin lasku EMEA:n alueella ja alemmat lisenssituotot Aasian-Tyynenmeren alueella.
  • Liikevoitto parani merkittävästi ja nousi 13,3 miljoonaan euroon (10,5). Myös vertailukelpoinen liikevoitto oli 13,3 miljoonaa euroa (10,5).
  • Liikevoittoa paransi erityisesti liikevaihdon kasvu. Myös suhteellisen myyntikatteen vahvistuminen tuki tulosta. Liikevoittoa puolestaan laski kiinteiden kulujen nousu. Kiinteiden kulujen odotetaan nousevan selvästi myös viimeisellä vuosineljänneksellä laskentakäytäntöjen muutosten ja kasvupanostuksien seurauksena.

Tammi-syyskuu lyhyesti

  • Liikevaihto kasvoi 21 prosenttia ja oli 104,2 miljoonaa euroa (86,2). Liikevaihtoa kasvattivat erityisesti Suomen tukku- ja vähittäismyynnin hyvä kehitys sekä tukkumyynnin kasvu Aasian-Tyynenmeren alueella ja Skandinaviassa. Suomen tukkumyynnin hyvää kehitystä tukivat osaltaan kertaluonteiset kampanjatoimitukset. Lisenssituottojen lasku Aasian-Tyynenmeren alueella puolestaan heikensi liikevaihtoa.
  • Liikevoitto oli 24,4 miljoonaa euroa (14,4) ja vertailukelpoinen liikevoitto niin ikään 24,4 miljoonaa euroa (14,4).
  • Tulosta paransi erityisesti liikevaihdon kasvu, mutta myös suhteellisen myyntikatteen vahvistuminen. Liikevoittoa puolestaan laski kiinteiden kulujen nousu.

Taloudellinen ohjeistus vuodeksi 2021 (23.9. päivitetyn mukaisesti)

Marimekko-konsernin liikevaihdon arvioidaan vuonna 2021 kasvavan edellisvuodesta (2020: 123,6 miljoonaa euroa). Vertailukelpoisen liikevoittomarginaalin arvioidaan olevan edellisvuotta korkeampi (2020: 16,3 prosenttia).

Koronaviruspandemian aiheuttama epävakaus Marimekon markkinoilla jatkuu. Yhtiön liikevaihdon ja tuloksen kehitykseen vuonna 2021 liittyy näin yhä merkittäviä epävarmuustekijöitä, joita on kuvattu tarkemmin tämän osavuosikatsauksen kohdassa Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät.

Avainluvut

(Milj. euroa)7–9/ 20217–9/ 2020Muutos,
%
1–9/
2021
1–9/
2020
Muutos,
%
1–12/
2020
Liikevaihto42,438,011104,286,221123,6
Kansainvälinen myynti13,615,0-1042,538,31152,4
osuus liikevaihdosta, %3240 4144 42
Käyttökate (EBITDA)16,313,62033,523,84131,9
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA)16,313,62033,523,8
Författare GlobeNewswire