Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-17

The Marketing Group Plc: The Marketing Group Plc - Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2016

Det här är en översättning av den engelska versionen. Vid olika
uppfattningar ska den engelska versionen gälla

Stockholm, 17 november 2016 - THE MARKETING GROUP PLC ("Gruppen"),
världsledande inom agglomerering av världsledande
marknadsföringsbolag, offentliggör finansiella siffror för det tredje
kvartalet och perioden 1 januari - 30 september 2016.

Tredje kvartalet

· Omsättning om 6 188 327 Euro*
· EBITDA om 614 365 Euro*
· Periodens resultat om 511 268 Euro*
· Resultat per aktie om 1,79 Eurocent*
· 12 nya bolag förvärvade
· Totalt 18 helägda dotterbolag vid periodens slut
· Totalt antal anställda uppgår till 250*

Perioden 1 januari - 30 september 2016

· Omsättning om 8 596 496 Euro*
· EBITDA om 1 310 047 Euro*
· Pro-forma omsättning där alla bolag bidragit under hela perioden
om 28 191 275 Euro

· Pro-forma EBITDA där alla bolag bidragit under hela perioden om 4
381 547 Euro

· Vinst per aktie om 3,3 Eurocent*
*Siffrorna exkluderar Astute Ltd.:s verksamheten i väntan på
slutförandet av förvärvet. Skulle förvärvet av Astute Ltd. inte
slutföras kommer 3 494 589 aktier att makuleras vilket minskar
antalet utestående aktier till 30 691 322. Följaktligen kommer
justerad vinst per aktie att öka från 3,3 Eurocent till 3,6 Eurocent.

Ordförande har ordet

Bästa aktieägare,

Jag är glad att kunna rapportera att vi under det tredje kvartalet har
fortsatt att göra strålande framsteg i att leverera vår strategi som
siktar till att bygga ett ledande globalt marknadsförings- och
reklambolag genom att addera ytterligare tolv nya verksamheter till
gruppen. Varje förvärv förbättrade vinsten per aktie (VPA) och valdes
strategiskt för att förbättra vårt tjänsteutbud och förstärka vår
position på internationella nyckelmarknader.

Per den 30 september 2016 hade The Marketing Group 18 stycken
dotterbolag med 31 kontor i åtta länder som levererar enastående
tjänster till kunder i USA, Europa, Asien, Australien och Nya
Zeeland. Vårt tjänsteutbud blir mer och mer fokuserat på digitala
tjänster, vilket vi tror kommer förändra marknadsförings- och
reklamindustrin och som vi också ser störst efterfrågan på från våra
kunder.

Våra digitala tjänster är mycket specialiserade samtidigt som
variationen ökar och sträcker sig från mediehandlare och producenter
till digital kommunikation, från e-inlärning till spelutveckling och
från digital reklam till varumärkesutveckling.

Vi undersöker hela tiden möjligheten till samarbete och synergier
mellan dotterbolagen. Detta för att öka deras individuella lönsamhet
och förbättra gruppens gemensamma tjänsteutbud. Så den 15-16
september höll vi vårat första grundarmöte tillsammans med ledningen
från varje dotterbolag och vår styrelse för att diskutera möjligheter
till djupare samarbeten för att öka den organiska tillväxten.

Tillsättandet av Adam Graham som verkställande direktör för The
Marketing Group kommer främja samarbetet mellan dotterbolagen
ytterligare. Adams tillsättande, tillsammans med Mats Lundkvist som
styrelseledamot och Carl Thunström som IR-rådgivare, kommer markant
förstärka vår ledning, bolagsstyrningsstruktur och kommunikation.

För resterande del av 2016 planerar vi att fortsätta addera nya,
lönsamma, skuldfria bolag till gruppen på samma sätt som vi har gjort
hitintills. Vi har en stark pipeline av högkvalitativa, snabbväxande
bolag som är redo att ansluta sig till gruppen, varav många har
identifierats av Adam Graham innan hans tillsättande som VD.

Genom vår förvärvsstrategi bygger vi snabbt ett bolag som kan
konkurrera med de stora globala aktörerna i termer av tjänsteutbud
och geografisk räckvidd. Den här resan har bara börjat och jag känner
mig övertygad om att gruppen kommer växa och skapa värde för alla
våra aktieägare.

Tack alla för att ni är en del av vår resa.

Jeremy Harbour

--

Jeremy Harbour kommer hålla en investerarkonferens klockan 09.00 CET
den 18 november 2016 med anledning av detta pressmeddelande, vilken
nås genom följande länk: https://zoom.us/j/330287984.

För mer information, vänligen kontakta:

Malcolm Robertson / Tom Evrard
Telefon: +65 6831 7829 / +65 6831 7801
E-post: ftiunitygroup@fticonsulting.com

Denna information är sådan information som The Marketing Group plc är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 17 november 2016 klockan 19.30 CET.

The Marketing Group i korthet

The Marketing Group plc är ett globalt marknadsföringsbolag som
sammanför en portfölj av framgångsrika och oberoende digitala
marknadsföringsbolag, som var och ett erbjuder unika och
kompletterande produkter och tjänster. Tillsammans bildar dessa bolag
ett globalt nätverk med en full uppsättning av digitala
marknadsförings- och reklamtjänster. Den konsoliderade gruppen bistår
dotterbolagen med vägledning, samordning, rådgivning samt en gemensam
operativ plattform att verka genom. The Marketing Group bildades i
maj 2015 och noterades på Nasdaq First North Stockholm den 8 juni
2016. Mangold Fondkommission AB, +46 8-5030 15 50, är bolagets
Certified Adviser och likviditetsgarant.

För mer information, vänligen besök bolagets hemsida
www.marketinggroupplc.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/the-marketing-group-plc/r/the-marketing-group-...
http://mb.cision.com/Main/14345/2125468/591615.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.