Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-03-27

The Marketing Group Plc: TMGs toppmöte ställer sig bakom ett "fastställt aktiehandelsavtal" och en tillväxtplan för 2017

· Ett fastställt aktiehandelssavtal binder alla insiders att
genomföra sina aktieförsäljningar genom TMG

· En handlingsplan i fyra punkter som fokuserar på nya
affärsmöjligheter, stordriftsfördelar, intern och extern
kommunikation för att driva organisk tillväxt och bygga ut
nätverkserbjudandet

Stockholm, 27 mars 2017 - The Marketing Group ("TMG") (ST: TMG,
FRANKFURT: 2MG), ett globalt nätverk av reklam- och
marknadsföringsbyråer, beslutade att ingå ett fastställt
aktiehandelsavtal under sitt toppmöte Winter Summit 2017, som hölls
den 16 - 18 mars där ledande befattningshavare och delägare deltog.
Enligt avtalet måste de ledande befattningshavarna på TMGs byråer och
aktieägarna till Unity Groups bolag först ta kontakt med TMG innan de
kan sälja aktier direkt på den öppna marknaden. Dessutom arbetade
deltagarna vid mötet fram en handlingsplan i fyra punkter för ökad
samverkan och kommunikation, i syfte att till fullo utnyttja
samarbetsmöjligheter mellan de olika byråerna för att åstadkomma
organisk tillväxt och att utveckla nya affärsmöjligheter och
aktiviteter.

Fastställt aktiehandelsavtal

En överenskommelse nåddes som rör alla ledande befattningshavare på
TMGs byråer och personalen på Unity Groups bolag som fick aktier som
en del av sina ursprungliga förvärvsarrangemang. Samtliga måste
skriva under ett treårigt aktiehandelsavtal som gäller från den punkt
då deras respektive lock-ups förfaller. Det innebär att alla
transaktioner som omfattas av avtalet kommer att övervägas
sammantaget vid en viss tidpunkt, och med hjälp av en ansedd mäklare
kommer TMG att hjälpa till att genomföra försäljningarna på ett sätt
som kommer att vara minst störande för marknaden.

Handlingsplan i fyra punkter

TMGs vintermöte 2017 fokuserades på att bygga en kärnstrategi som går
ut på att föra samman den bästa expertisen inom global marknadsföring
för att utveckla en kultur av kreativitet och entreprenörskap. Med en
gemensam förståelse att kommunikation och samverkan är viktiga
drivkrafter för att skapa en organisk tillväxt på byrånivå har en
fyrapunktsplan för att utnyttja nätverkets storlek och gemensamma
styrka utarbetats.

Samarbetet innebär att gruppen:

(1) Förfinar den nya affärsprocessen. De nya affärsteamen från varje byrå runt om i världen kommer att anslutas via en databas och instant messaging-verktyg för att underlätta kommunikation i realtid om möjligheter att arbeta tillsammans. Regelbundna nya affärsmöten kommer också att hållas regionalt för att uppmuntra mer samarbete på lokal nivå. I takt med att gruppen växer kommer byråerna att lära sig mer om varandra och hur de kan arbeta med sina kollegor i nätverket för att ge mer värde till kunderna.

(2) Plockar fram stordriftsfördelar. Flera möjligheter runt konsoliderade kostnadsställen och koncernens inköp har identifierats. Att kombinera köpkraften av media inom koncernen är en snabbvinst och passar med ambitionen att utveckla ett mer heltäckande erbjudande kring media, data och kunskap.

(3) Förbättrar internkommunikationen. Centralt för samarbete är kommunikation, och koncernen kommer att sätta ihop en arbetsgrupp för att driva detta samarbete och genomföra utbyte av inte bara detaljerade referenser utan även framgångar och fallstudier för att skapa en delad resurs som kan filtreras per sektor och geografiskt.

(4) Delar gruppens och dotterbolagens framgångar. Genom att erkänna marknadens behov av att till fullo förstå styrkorna hos såväl koncernen som dess enskilda dotterbyråer kommer förbättrad intern kommunikation (beskriven ovan) att leda till större externa kommunikationsframgångar med marknaden inom en mycket snar framtid.

2017 Winter Summit

Det tre dagar långa arbetsmötet tjänade främst som en plattform för
ledande befattningshavare inom bolagets grupp av byråer att få en
större förståelse för den koncernövergripande kompetensen och för att
fördjupa relationer med sina kamrater och upptäcka samarbetsområden.
Mötet gav också ett utmärkt tillfälle för den nya ledningen att lära
känna alla och arbeta med byråernas ledande befattningshavare för att
utveckla en strategi för hela gruppen, samt vara överens om att den
mer långsiktiga visionen för att bygga ett smidigt, progressivt
marknadsföringsnätverk.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stella Tan
Director of Communications
E-post: ir@marketinggroupplc.com
Sverige
Claes Delin / Mikael Widell
Tel: +46 703 11 9960
E-post: claes.delin@cordcom.se

Singapore
Malcolm Robertson / Tom Evrard
Tel: +65 6831 7829 / 9850 1998
E-post: ftiunitygroup@fticonsulting.com

Om The Marketing Group

The Marketing Group plc är ett globalt marknadsföringsnätverk som
består av en portfölj av framgångsrika och självständiga dotterbolag
som är samlade på en central, operativ plattform. Varje bolag inom
gruppen levererar specialiserad marknadsföring, och tillsammans
bildar de ett globalt nätverk av företag som erbjuder kunder en
komplett uppsättning av tjänster. Den centrala operativa plattformen
stödjer dess dotterbolag med lednings- och samordningsverksamhet,
samt ett gemensamt börsnoterat investeringsinstrument. Den Marketing
Group är noterat på Nasdaq First North Stockholm.
www.marketinggroupplc.com.

Mangold Fondkommission AB, +46 8-5030 15 50, är bolagets Certified
Adviser och likviditetsgarant.

Denna information är sådan information som The Marketing Group är
skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 mars
2017 kl. 07:00 CEST.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/the-marketing-group-plc/r/tmgs-toppmote-stalle...
http://mb.cision.com/Main/14345/2223882/648269.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.