Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-10

Märklig timing för styrelseoptioner

wysiwyg_image

På Transferators extra bolagsstämma motsatte sig Aktiespararna att optioner skulle erbjudas styrelsen. Att bolaget G-Loot, dvs. ett av Transferators innehav, ”växer så det knakar”, såsom uppgetts i en artikel på stämmodagen, kunde Transferators ledning vare sig bekräfta eller dementera.

Förslaget till Transferators extrastämman som ägde rum knappt två månader efter den ordinarie årsstämman i juni 2018 handlade om att styrelsen skulle få ta del av det optionsprogram som beslutats av årsstämman 2017 och för vilket lösenkursen sedermera justerades av årsstämman 2018.

För att optioner skulle kunna vidareöverlåtas till styrelseledamöterna krävdes, enligt vd Fredrik Vojbacke, stämmobeslut. Förvisso hade beslut om en sådan överlåtelse kunnat fattas redan på årsstämman 2017, men tilldelningsvillkor och den exakta fördelningen var inte klara vid den tidpunkten, förklarade Vojbacke som ledde fredagens extrastämma.

”Sedan gjorde vi nyemission i januari och det ena och det andra”, tillade han. ”Nu (på årsstämman tidigare i år, reds. anm.) matchade vi villkoren så att de stämmer med de övriga optioner som handlas”.

Aktiespararna ansåg att programmet stod i strid med årsstämmans beslut som var att styrelsen skulle få ett fast arvode motsvarande 100 000 kronor till ordföranden och 75 000 kronor till var och en av de ordinarie ledamöterna.

”Nu lägger ni till en rörlig ersättning ovanpå det som årsstämman beslutat”, argumenterade Aktiespararnas ombud Åsa Wesshagen.

Aktiespararna uppfattade att de teckningsoptioner som styrelsen skulle tillåtas teckna utgjorde en rörlig ersättning. ”Vi anser att det är ett incitamentsprogram”, sade Wesshagen.

Vd Fredrik Vojbacke tyckte emellertid inte att optionerna var någon rörlig ersättning. ”Det är inget incitament”, hävdade han.

”Köp då optioner i marknaden, om det inte är det”, uppmanade Åsa Wesshagen och fortsatte: ”Ingen förstår varför ni ska ha detta över huvud taget om det inte är ett incitament”.

Fredrik Vojbacke svarade med att konkludera: ”Det är svårt att få de volymerna i marknaden”.

Åsa Wesshagens replik var: ”Då är det ett incitament! Att styrelsen kan köpa stora volymer optioner utan att behöva driva kursen, i det ligger ett värde som styrelseledamöterna får”.

Aktiespararna hade vidare invändningar mot att incitamentsprogrammet omfattade optioner som gav rätt att teckna A-aktier. ”Det är inte det normala vid incitamentsprogram”, sade Wesshagen.

Vojbacke tyckte att det var exempel på nytänkande att styrelseledamöterna delvis gavs optioner med vilka de kunde teckna A-aktier.

”Man ser normalt inte incitamentsprogram som ett maktmedel, utan som en ekonomisk ersättning”, var Åsa Wesshagens replik.

Stämmodeltagarna följde med spänning utvecklingen i Transferator-kursen under fredagen. Plötsligt gjordes ett avslut på 90 öre, vilket motsvarade ett kursras på 27 procent relativt den dittills dagshögsta kursnoteringen på 1,23 kronor. Därpå steg aktien.

Den flaxiga kursutvecklingen under dagen gjorde att diskussionen kom in på eventuella kursdrivande faktorer, som för övrigt kunde skada bolagets förtroende i den mån de inträffade i nära samband denna stämma där den enda verkliga beslutspunkten rörde optioner till styrelse och vd.

Åsa Wesshagen förde i det sammanhanget den artikel på tal som publicerats i DiGITAL samma dag. I artikeln talas om e-sportbolaget G-Loot (som tidigare hette Gumbler).

Wesshagen undrade om det som stod i artikeln föranledde att Transferator behövde informera aktiemarknaden. Så borde enligt reglerna ske om det framkommit kursdrivande information.

Fredrik Vojbacke nekade dock till att Transferator hade tillgång till någon sådan information. ”Vi sitter inte i styrelsen där och vet inte mer än du”, sade Fredrik Vojbacke. Han påpekade också att Transferators innehav i G-Loot uppgick till ”bara” drygt 4 procent.

Vidare ansåg vd att den information som gavs i artikeln var alltför oprecis för att kunna definieras såsom kurspåverkande information.

Styrelseledamot Henrik Halvorsen bekräftade för övrigt den bild som vd hade gett gällande Transferators bristande ingångar i G-Loot. Halvorsen sade: ”Jag hade ingen aning om att den här artikeln skulle skrivas”.

Författare och bevakare: Åsa Wesshagen

Författare Bolagsbevakningen

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.