Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-07

Märkligt övertagande, men bra stämma

Foil International Spain S.L. äger 12,2% av aktier och röster i Maha Energy. Med stöd av detta ägande begärde man att styrelsen skulle kalla till extra bolagsstämma för att avsätta halva styrelsen. Ja, ni hör hur knäppt det låter. I vanliga fall när en ägare når mer än 10% i ägande så brukar man få föreslå en ledamot till styrelsen, men de här tuffingarna, som inte saknar självförtroende, ville sparka tre av de sex ledamöterna samt tillsätta tre nya och dessutom ordförandeposten! Den falang som har ordförandeposten har stor makt eftersom ordförande har utslagsröst i styrelsen vid lika röstetal.

Stämman leddes föredömligt av advokat Jörgen Axelsson, vid Setterwalls advokatbyrå, på ett korrekt och respektfullt sätt. Efter en snabb genomgång av formaliepunkterna blev det frågestund. Vi närvarande aktieägare var verkligen frågvisa och begärde många förtydliganden kring vilka det är som vill ta över Maha och vad de har för avsikter. Advokat Jörgen hade stort tålamod med oss och lät alla lufta sina synpunkter, frågestunden varade i hela 68 minuter. Det märktes att Jörgen Axelsson noga studerat bokan Bolagsstämma i praktiken skriven av nestorn nestorn på området, Sven Unger. Fler advokater borde noggrant läsa denna bok!

Två av kandidaterna till styrelsen var närvarande vid stämman och svarade beredvilligt på våra frågor, men svaren var till intet förpliktigande eftersom kandidaten till ordförandeposten, Fabio Vassel, inte behagade delta via Teams som han lovat. Således uttalade de sig inte för en majoritet av styrelsen. Till exempel utlovades ena minuten fortsatt listning av aktien i Stockholm, medan i nästa andetag prisades börsen i São Paolo där oljebolag sades värderas till 12 gånger reservernas värde medan de i Stockholm bara värderas till 3 gånger det värdet.

Man talade mycket väl om Brasilien, men dissade Mahas investeringar i både Oman och USA. En anledning sades vara att brasilianska investerare vill köpa aktier i bolag som säljer varor som handlas i amerikanska dollar och olja är ju en sådan vara. Den nya regimen under Lula sades vara mycket positiv till att utveckla landets oljetillgångar. Styrelsekandidaternas svar om Mahas framtid kan sammanfattas i - MML = Mycket Mer Latinamerika!

När vi inte kunde komma på fler frågor klubbade Jörgen Axelsson stämmans beslut att entlediga tre ledamöter från styrelsen och tillsätta tre nya enligt förslaget från Foil.

 

Bevakare och skribent: Leo Gillholm

Författare Bolagsbevakningen