Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-16

MARKNAD: RÄKNA MED VOLATILITET UNDER HÖSTEN - CHEFEKONOM

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Trots ett gynnsamt läge i konjunkturcykeln ur ett investerarperspektiv kan ökade svängningar vara att vänta på finansmarknaden under hösten.

Det skriver Nikolaj Schmidt, chefekonom på förvaltningsbolaget T. Rowe Price, i en analys.

"Vägen med minst motstånd är fortsatt upp för aktier. Däremot medför förändringar i likviditetsströmmar och diskussionen om när Fed kommer att höja räntor och dra ned på tillgångsköpen (taper) troligen att volatiliteten kommer tillbaka till finansmarknaderna", skriver han.

Chefekonomen framhåller att det är ett globalt mönster att centralbanker under de senaste månaderna börjat justera den mjuka policyn med nedtrappade tillgångsköp.

"Hittills har dessa krafter haft en negligerbar inverkan på finansmarknaderna i och med att nyckelcentralbanker – ECB och Fed – har varit resolut duvaktiga. Men ett ökande antal FOMC-ledamöter har börjat uttrycka en oro runt den duvaktiga bilden", skriver Nikolaj Schmidt.

Enligt honom har risktillgångar hjälpts av ett läge tidigt i en konjunkturcykel kombinerat med en kraftfull likviditetsvåg från centralbanker och regeringar.

"Till skillnad mot konjunkturcykeln kan likviditetsläget förändras ganska snabbt och jag tycker det verkar som vi befinner oss vid vändpunkten", skriver chefekonomen som tror att Fed snart börjar dra tillbaka sina tillgångsköp.

Nedtrappningen fån Fed (tapering) kan tänkas ske succesivt under hela 2022 en dragning som kan medföra att vissa investerare blir mer försiktiga avseende risktillgångar.

"Jag förutspår att det kommer att bli mycket svårare för investerare att navigera i höst jämfört med de senaste månadernas likviditetspumpade marknader", skriver han och håller koll på den, jämfört med aktiemarknaden, mer svängiga valutamarknaden för indikationer om att läget ändras.

Mark Dowding, investeringschef på förvaltaren Bluebay Asset Management, framför liknande tankar i ett veckobrev.

"Med utsikter för fortsatt stark ekonomisk aktivitet kan risken öka för att Fed kan behöva strama åt mer aggressivt", skriver han med påpekan att det verkar som att den amerikanska inflationen kommer att ligga över Feds mål under hela 2022.

Mark Dowding tycker att marknadens förväntningar på tillväxt och inflation är för låga och tror att starka jobbrapporter till och med augusti kan räcka för att Fed ska kunna ta ett beslut om tapering vid septembermötet.

"Vi tror fortsatt att räntenivåer kommer att röra sig uppåt under de närmast kommande veckorna", skriver han.
Författare Direkt-SE