Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-26

Marknadsuppdatering : Ellen AB levererar en förbättrad bruttomarginal och ett förbättrat resultat trots en något lägre försäljning för perioden januari till september 2021

Ellen AB redovisar en förbättrad bruttomarginal på 48 (45) procent samt en förbättrad EBITA på -4 442 (-5 349) KSEK vilket är ett förbättrat resultat om +17 procent och 907 KSEK jämfört mot motsvarande period 2020. Ellens nettoomsättning uppgick till 13 720 (14 790) KSEK för perioden januari till september vilket är -7,2 procent jämfört mot föregående år.

Ellen AB publicerar inga kvartalsrapporter. Detta är en kort marknadsuppdatering för att belysa resultat och utveckling för perioden januari till september 2021.

Ellens egna marknader, Sverige/Norden samt Tyskland fortsätter driva en fin tillväxt jämfört mot motsvarande period föregående år. Ellens hemmamarknad Sverige levererar en tillväxt på +13,5 procent. Tyskland som är Ellens näst största marknad har en tillväxt på +24,4 procent.

Frankrike/Belgien levererar något lägre försäljning om -0,9 procent för perioden. Frankrike/Belgien, Tyskland samt Sverige/Norden står för 92 procent av Ellens totala försäljning. Det är främst Ellens övriga marknader som tappar försäljning. Detta är fortsatt drivet av en tröghet i marknader som varit hårt drabbade av pandemin.

Ellens affärsplan och strategi innebär att fokus och prioriteringar framåt handlar om att skapa nya affärer via utökad distribution, harmonisera varumärket, lansera nya relevanta produkter som adderar ett mervärde på marknaden samt fortsatt stärka Ellen och Ellens produktportfölj för framtiden.

Det är glädjande att konstatera att våra fokusmarknader Sverige/Norden samt Tyskland visar på en fin tillväxt. Frankrike/Belgien som också tillhör Ellens fokusmarknader har drabbats av försenade leveranser på grund av längre ledtider. Om inget oförutsett inträffar ser det i dagsläget dock ut som att vi kommer landa en tillväxt även i Frankrike/Belgien när vi stänger 2021” säger Charlotta Nilsson, VD i Ellen AB

Vi är inne i en intensiv och expansiv fas med många värdeskapande aktiviteter för framtiden. Vi har utökat samarbetet med vår distributör Bio-Tech Distribution, den europeiska grenen av BTD Global Distribution, där det pågår ett gediget planeringsarbete för att utöka distributionen och driva försäljningstillväxt via nya marknader som bland annat Storbritannien, Nederländerna och Polen. Förhoppningen är att vi ser effekt av detta redan under kvartal ett 2022.

Parallellt pågår ett viktigt och långtgående arbete runt harmoniseringen av Ellens varumärke samt produktutveckling. Vår ambition är att under första halvåret 2022 lansera nya produkter samt en uppgraderad design och kommunikation som kommer stärka Ellen och Ellens produktportfölj.

Utmaningar utifrån ledtider, råvarubrist, emballage och frakter är något som fått betydligt högre fokus även för Ellen. Det är problematiskt på sina håll men vi har ett nära samarbete med våra producenter och arbetar dagligen för att minimera riskerna” säger Charlotta Nilsson, VD i Ellen AB.

För ytterligare information:
Charlotta Nilsson, VD på telefon 08-412 10 00 eller via epost info@ellen.se

Denna information är sådan information som Ellen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober kl. 12.30 CEST.


Om Ellen
Ellen är ett svenskt Fem-Tech bolag med ursprung inom forskning och utveckling med en mångårig och unik kunskap inom probiotika och kvinnlig intimhälsa. Ellen tillhandahåller innovativa naturliga premiumprodukter inom intimhälsa. Ellens produkter hjälper till att upprätthålla ett balanserat pH-värde i underlivet genom livets alla faser. Ellen erbjuder bland annat patenterade probiotikaprodukter för att förbättra kvinnors intimhälsa. Unika produkter i Ellens produktportfölj idag är den probiotiska tampongen ellen® som innehåller Lacto Naturel® (LN®), bestående av humana mjölksyrabakterier samt ellen® Probiotisk Intim Crème som också innehåller Lacto Naturel® (LN®). Intim Cremén innehåller även naturligt fett som ger en skyddande och smörjande effekt. Båda produkterna är exklusiva och ensamma i sitt slag på marknaden. I produktsortimentet finns dessutom ett pH-test för hemmabruk samt en tampong med vattentät barriär för det känsliga underlivet. Ellen erbjuder samtidigt en vegansk, parfymfri och dermatologiskt testad intimvårdsserie som består av en intim tvätt foam, intim deo och en after shave & wax gel. Produkterna säljs och marknadsförs genom ett globalt nätverk av distributörer samt i egen regi. Ellen är noterat på Nasdaq First North Growth Market (Ticker: ELN). Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, kontaktuppgifter: telefon 08-463 83 00, eller via e-post certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information om bolaget: www.ellen.se

Bilaga


Författare GlobeNewswire