Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-20

Matas A/S: Delårsrapport - 1. kvartal 2019/20 Toplinjevækst og historisk stærk fremgang i online-salget

Selskabsmeddelelse 07 2019/20
Allerød den 20. august 2019

Delårsrapport ? 1. kvartal 2019/20
(1. april ? 30. juni 2019)

Toplinjevækst og historisk stærk fremgang i online-salget

?Det samlede resultat i kvartalet er på niveau med vores forventninger. Vi
har investeret i innovation og vækst i både Matas og Firtal samt gennem det
netop gennemførte opkøb af Kosmolet A/S, og det slår nu positivt igennem
med en toplinjevækst på 3,8%. Grundet færre handelsdage i kvartalet
sammenholdt med et stærkt 1. kvartal sidste år, faldt det underliggende
salg (like-for-like) med 1,2%, men renset for kalendereffekten er den
underliggende salgsudvikling fortsat positiv,? udtaler administrerende
direktør i Matas A/S Gregers Wedell-Wedellsborg og fortsætter:

?Samtidig kan vi konstatere, at onlinesalget fortsat holder tempoet.
Matas.dk opnår sin hidtil højeste kvartalsvækst og vokser med 67% i forhold
til samme kvartal sidste år. Derudover er selskabet Firtal med webshops som
helsebixen.dk, jala-helsekost.dk og made4men.dk blevet en del af koncernen,
og det samlede onlinesalg er tredoblet i forhold til samme kvartal sidste
år.?

Hovedpunkter for 1. kvartal 2019/20

* Delårsrapporten for 1. kvartal 2019/20 er aflagt inklusiv IFRS 16.
Samtidig er hoved- og nøgletal før effekt af IFRS 16 medtaget for at
muliggøre sammenligning med 1. kvartal 2018/19. Implementeringen af
IFRS 16 har primært indvirkning på EBITDA og EBIT samt pengestrømme
fra driftsaktivitet og finansiering. Omsætningen og bruttomargin er
upåvirket af IFRS 16.
* Omsætningen steg 3,8% fra 1. kvartal 2018/19, mens det underliggende
salg (like for like), det vil sige salget fra de butikker, som blev
drevet af koncernen i såvel 1. kvartal 2019/20 som i 1. kvartal
2018/19, faldt 1,2% i kvartalet.
* Omsætningen blev negativt påvirket af to færre handelsdage end i
samme kvartal året før. Den negative kalendereffekt estimeres at være
på mellem 1,25 og 1,75 %. Renset herfor er det Matas? vurdering, at
det underliggende salg i koncernen voksede beskedent i kvartalet.
* Online-salget via matas.dk steg med 67% i forhold til samme periode
året før, mens det samlede onlinesalg inkl. tilkøbt omsætning fra
Firtal blev tredoblet og samlet udgjorde 10,9% af kvartalets
omsætning mod 3,7% året før.
* Bruttomarginen var 45,0%, stort set uændret i forhold til 45,2% i 1.
kvartal 2018/19.

Nedenstående kommentarer er baseret på tal opgjort før IFRS 16.

* De samlede omkostninger var DKK 28,5 mio. højere end samme kvartal
året før. Andre eksterne omkostninger steg med DKK 20,4 mio., mens
personaleomkostningerne steg med DKK 8,1 mio. Stigningerne var
primært drevet af tilgangen af Firtal, den fortsatte oprustning på
det digitale område samt øget markedsføring og i mindre omfang
transaktionsomkostninger i forbindelse med købet af Kosmolet A/S.
Omkostningsudviklingen var på linje med ledelsens forventninger.
* EBITDA før særlige poster blev DKK 119,8 mio. mod DKK 138,3 mio. året
før, drevet af stigende omkostninger. EBITDA marginen før særlige
poster var 13,7% mod 16,4% i 1. kvartal 2018/19.
* Eksklusiv købet af Kosmolet A/S var de frie pengestrømme DKK 80,0
mio. lavere end samme periode året før. Faldet var drevet af lavere
driftsindtjening samt en negativ udvikling i arbejdskapitalen.
Arbejdskapitalen var dels påvirket af en stigning i
varebeholdningerne, dels af et fald i leverandørgælden. Derudover
bevirkede købet af Kosmolet A/S (DKK -123 mio.), at de frie
pengestrømme var DKK -129,8 mio. i 1. kvartal 2019/20, mod DKK 72,9
mio. i 1. kvartal 2018/19.
* Gearingen, målt som den nettorentebærende gæld i forhold til EBITDA
før særlige poster, var 3,1 mod 2,5 ved udgangen af 1. kvartal
2018/19. Stigningen var primært drevet af købet af Kosmolet A/S.
  Efter IFRS 16 Før IFRS 16 Før IFRS 16
  2019/20 2019/20 2018/19
(DKK mio.) 1. kvartal 1. kvartal 1. kvartal
       
Nettoomsætning 875,6 875,6 843,8
Bruttoresultat 394,0 394,0 381,7
EBITDA før særlige poster 163,2 119,8 138,3
EBIT 70,8 73,0 95,1
Justeret resultat efter skat 66,0 72,0 89,7
Frie pengestrømme -86,4 -129,8 72,9
Omsætningsvækst 3,8% 3,8% 1,6%
Underliggende omsætningsvækst (like for like) -1,2% -1,2% 1,1%
Bruttomargin 45,0% 45,0% 45,2%
EBITDA margin før særlige poster 18,6% 13,7% 16,4%
Nettorentebærende gæld / EBITDA før særlige poster n.a. 3,1 2,5

Finansielle forventninger

Resultaterne for 1. kvartal 2019/20 er på niveau med forventningerne og
koncernens finansielle forventninger til regnskabsåret 2019/20 er således
uændrede. Status for de enkelte delelementer fremgår af nedenstående tabel.

Finansielle forventninger og ambitioner Realiseret
Q1 2019/20 Forventninger til
2019/20 Ambitioner for 2022/23
       
Kundeengagement (M-NPS) 64 (indeks 100) Løbende forbedring 70 (indeks
110)
Omsætning/omsætningsvækst* DKK 876 mio./+3,8% 3,5 ? 6,5% Ca. DKK 4,0
mia.
Underliggende omsætningsvækst (like-for-like) -1,2% 0,5 til 2,5%
Positiv
EBITDA margin** før særlige poster (før IFRS 16) 13,7% Mellem 14 og 15%
Over 14%
CAPEX DKK 41 mio. DKK 200 ? 220 mio. Under DKK 90 mio.
Gearing** (før IFRS 16) 3,1 Mellem 2,5 og 3 Mellem 2,5 og 3

* Inkluderer omsætning fra Firtal i perioden fra den 13. november 2018 til
30. juni 2019 og omsætning fra Kosmolet A/S fra 11. juni 2019. ** Før
effekt af IFRS 16, inklusiv Firtal og Kosmolet A/S.

Købet af Kosmolet A/S har som forventet krævet en initial investering på
DKK 145 mio., hvoraf DKK 10 mio. er betalt i Matas aktier. Dertil kommer et
betinget vederlag på op til DKK 20 mio.

De finansielle forvent­ninger til 2019/20 er baseret på en forventning om
et svagt stigende forbrug af produkter inden for skønhed, helse og
personlig pleje, et fortsat fald i trafik til den fysiske detailhandel og
fortsat intensiv konkurrence på markedet for skønhed, helse og personlig
pleje.

Telefonkonference

Matas afholder telefonkonference for investorer og analytikere tirsdag den
20. august 2019 kl. 10:00.
Telefonkonferencen og præsentation vil være tilgængelig via Matas?
investorhjemmeside: www.investor.matas.dk.

Følgende numre kan benyttes af investorer og analytikere:

DK                                           +45 32 72 80 42
UK:                                          +44 (0) 844 571 8892
US:                                          +1 631 510 7495
Event kode:                              2755808

Link til webcast:                       
https://edge.media-server.com/mmc/p/vgdm79mg

Kontaktpersoner

Gregers Wedell-Wedellsborg                                                 
                                                           
Administrerende direktør, tlf. 48 16 55 55                                 
                

Anders Skole-Sørensen
Finansdirektør, tlf. 48 16 55 55

Elisabeth Toftmann Klintholm
Chef for Investor Relations & Corp. Affairs, tlf. 48 16 55 48             
 

Klaus Fridorf
Kommunikationschef, tlf. 61 20 19 97      

Udsagn om fremtiden

Denne rapport indeholder udtalelser om fremtiden, herunder udtalelser om
Matas koncernens fremtidige drifts­resultater, økonomiske stilling,
pengestrømme, forret­ningsstrategi og fremtidige målsætninger.
Udtalel­serne er baseret på forventninger eller forud­sigelser, som
ledelsen anser for at være rimelige på tidspunktet for offentliggørelsen af
denne ­rapport. Udsagn om fremtiden er forbundet med risici og usikkerhed
samt en række faktorer, hvoraf mange vil være uden for Matas koncernens
kontrol. Dette kan medføre, at den faktiske udvikling og det faktiske
resultat afviger væsentligt fra forventningerne i rapporten. Uden at være
udtøm­mende omfatter sådanne faktorer generelle økono­miske og
forretningsmæssige forhold, herunder markeds-, konkurrence- og
leverandørforhold samt finansielle og lovgivningsmæssige forhold.

Vedhæftet fil

* Matas 3M 201920 DK FINAL

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.