Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-06-05

Matra Petroleum AB: Matra Petroleum slutför förvärv och emitterar 4 593 435 aktier som delfinansiering

Matra Petroleum AB och det helägda dotterbolaget Matra Terra LLC ("Matra"
eller "Bolaget") och företag som kontrolleras av Melody Capital Partners, LP
("Melody") har slutfört förvärvet som offentliggjordes den 14 mars 2018,
enligt vilket Matra förvärvar 40 olje- och gasrättigheter med bevisade
reserver om cirka 4,0 miljoner fat oljeekvivalent[1]i Panhandleregionen i
Texas ("Tillgångarna"), med tillträde per den 1 april 2018. Köpeskillingen
uppgår totalt till MUSD 6,2 och erläggs genom övertagande av lån om MUSD 4
och genom att Matra emitterar ett skuldebrev om MUSD 2,2. Skuldebrevet skall
kvittas mot nyemitterade aktier i Matra genom en riktad emission om 4 593 435
aktier till Melody ("Aktieemissionen"), vilket offentliggjordes 3 april 2018.
Aktieemissionen värderades till MUSD 2,2 och motsvarar 10,38 procent av
utestående aktier i Matra efter transaktionens genomförande.

Matra har ingått en låneöverenskommelse med Melody för det lån om MUSD 4 som
Matra övertar som del i finansieringen. Lånet förfaller den 31 december 2019
och löper med en årlig ränta om 7 procent.

Aktieemissionen sker i enlighet med bemyndigande från årsstämman som hölls den
23 maj 2018 och innebär en utspädning om 10,38 procent av aktier och röster
för befintliga aktieägare i Matra. Genom aktieemissionen kommer antalet
aktier och röster öka med 4 593 435, från 39 675 217 till 44 268 652.
Aktiekapitalet kommer att öka med cirka SEK 4 593 435,08, från SEK 39 675
217,68 till cirka SEK 44 268 652,76. Teckningskursen i en riktade
aktieemissionen uppgår till SEK 4,19 per aktie. Teckningskursen baseras på
avtal i samband med förvärvet och motsvarar den volymviktade
genomsnittskursen på Nasdaq First North under de 20 handelsdagarna före
publiceringarna den 14 mars 2018 och 3 april 2018 med en rabatt om cirka 2,3
procent respektive cirka 4,6%.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att finansiera
förvärvet av Tillgångarna från Melody genom en kvittning mot skuldebrevet som
emitterats som delfinansiering för förvärvet av Tillgångarna. Därtill
förväntas förvärvet av Tillgångarna stödja fortsatt expansion och utveckling
av Bolagets verksamhet.

De förvärvade producerande tillgångarna är belägna i Panhandle-regionen i
Texas. Matra Petroleum USA, Inc. har drivit verksamheten på Tillgångarna
enligt ett operatörsavtal med Melody. Olje- och gasproduktionen uppgick till
omkring 115 fat oljeekvivalent per dag i mars 2018.

Förvärvskostnader
Matras sammanlagda kostnader för transaktionen uppskattas till omkring TUSD
150 som redovisas under andra kvartalet 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Maxim Barskiy, VD Matra Petroleum AB
Tel: +46 (0)8 611 4995

Denna information är sådan information som Matra Petroleum AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
5 juni 2018 kl. 07:30 CET.

Om Matra Petroleum
Matra Petroleum AB är ett oberoende olje- och gasbolag med inriktning på
prospektering och produktion i USA. Bolaget äger genom det helägda
dotterbolaget Matra Petroleum Inc. 170 olje-och gasrättigheter som täcker en
yta om 18 470 hektar (45 640 acres) i Panhandle-regionen i Texas. Matras
reserver uppgår till cirka 25 miljoner fat oljeekvivalent. Matra Petroleums
aktier handlas på NASDAQ First North i Sverige under tickerkod MATRA. Mangold
Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser (www.mangold.se,
Tel: +46 (0)8 50 30 1550). För mer information, se www.matrapetroleum.com.

Om Melody Capital Partners
Melody Capital Partners is a private investment firm with a unique strategy
of
creating financing solutions in partnership with borrowers. Melody has over
$1.5 billion in capital and focuses on senior secured loan origination and
direct lending in North America. For more information on Melody Capital
Partners, please visit www.melody.com.
---------------------------------------
[1]Ledningens uppskattning

MATRA_2018_06_05_sve
http://hugin.info/173768/R/2197306/851679.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Matra Petroleum AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.